Công trình 8

Công trình 8

Loại công trình: Resort

Chủ đầu tư: Phước Nguyên

Địa điểm: Đà Nẵng

Thời gian: 2019

Mô tả: Trực tiếp tham gia quản lý Hợp đồng Nhà thầu

Chia sẻ:

Thông tin chi tiết
Đang cập nhật
Công trình liên quan
Công trình 5
Công trình 5
Công trình 2
Công trình 2

0903611557