Allow Wake Timers Là Gì

  -  

Cách hứa hẹn giờ nhảy máy tính tự động hóa trên Windows 10 – nếu như bạn luôn khởi động máy tính vào cùng một thời điểm mỗi ngày, bạn có thể đặt vật dụng tính tự động hóa bật nguồn vào thời khắc bạn ban đầu làm việc. Bài viết này vẫn chỉ cho mình 2 giải pháp để tự động hóa bật PC vào thời hạn đã định.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

If you always boot your computer at the same time each day, you can phối it automatically power nguồn on at a time when you start working. This document will show you 2 ways to automatically turn on your PC at the scheduled time.

Way 1: Configure your computer’s BIOS power-onWay 2: Create a task schedule khổng lồ turn on computer

Chúc các bạn thành công