Annual leave là gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự pntechcons.com.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: Annual leave là gì

*

to lớn read or consider something quickly in order lớn understvà the main points, without studying it in detail

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Cách Tính Can Chi Là Gì ? Can Chi Có Ý Nghĩa Gì Trong Tử Vi?

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập pntechcons.com.vn English pntechcons.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Std. Deviation Là Gì ? Ý Nghĩa Của Độ Lệch Chuẩn Standard Deviation Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語