As a result of là gì

  -  

Trong giờ anh bao gồm rất nhiệu cấu trúc hay các từ bao gồm cách viết hay ý nghĩa gần như thể nhau rất rất dễ khiến nhầm lẫn cho tất cả những người nghe. Nội dung bài viết hôm nay cửa hàng chúng tôi giới thiệu tới chúng ta một nhiều từ as a result là gì? và giải pháp dùng của nó.

Bạn đang xem: As a result of là gì


As a result là gì?

– As a result dùng để làm thay rứa ” therefore” nhằm nối hai mệnh đề vì sao và kết quả.

Vậy ta cùng tìm hiểu sơ lược Therefore được dùng ra làm sao nhé.

Therefore, S + V +… (Vì vậy/ bởi thế/ mang đến nên, S V…)

Ví dụ về therefore

– The 50 rai permitting threshold therefore needs to lớn be reduced.( ngưỡng có thể chấp nhận được là 50 rai vì đó rất cần phải được giảm)– A precondition for the plan’s success is therefore the use of interventionist techniques of economic management.(Do đó, một điều kiện tiên quyết cho sự thành công xuất sắc của chiến lược là vấn đề sử dụng các kỹ thuật can thiệp của quản lý kinh tế.)– Therefore, the experts who planned production were drawn from industry itself.( bởi vì đó, các chuyên viên lập kế hoạch tiếp tế được đúc kết từ chính ngành công nghiệp.)– Therefore, this model is suitable for the qualitative mô tả tìm kiếm of the indicated regimes.( bởi vì đó, quy mô này phù hợp với biểu đạt định tính của các cơ chế được chỉ định.)

*

Cấu trúc: As a result, S + V …

Thường được sử dụng như một cụm từ trạng từ phối kết hợp để chỉ mọt quan hệ vì sao và kết quả; Theo nghĩa này, nó đồng nghĩa tương quan với vị đó, vì đó, bởi thế, vì chưng vậy, bởi vậy, ra đời, vì chưng vậy, ra đời, bởi vì vậy, Đây là một số câu trong đó, một cách kết quả được sử dụng theo phong cách này.

Ví dụ:

– As a result, he didn’t catch the bus.( vì chưng vậy anh ấy ko bắt được xe pháo bus)– She had studied very lazy. As a result, She failed the exam with the minimum score.( cụ ấy đã học hành rất lười biếng. Chính vì thế cô ấy vẫn trược kỳ thi cùng với số điểm tối thiểu)

Cấu trúc As a result of là gì?

Because of + Noun/ Noun Phrase (Danh từ/ nhiều danh từ), (S + V …)(Bởi vì/ vày …, (nên S V…)

Ví dụ:

‘She also had a mix of worn down glasses, its lenses cracked as a result of successive collisions with the ground.’( Cô ấy cũng có một bộ kính bị mòn, tròng kính bị nứt vị va chạm tiếp tục với phương diện đất.)‘Utilities expanding into trang chủ services insurance provision have had success as a result of realizing this opportunity.’( ứng dụng đã chế tác vào nhà bảo vệ dịch vụ gồm có thành công là một công dụng của triển khai này.)‘Perhaps as a result of the success of the wild turkeys, Shenandoah embarked on a more ambitious project later that year.’

Phân biệt “As a result” và “As a result of”

As a result + mệnh đề (S + V) = Therefore (Vì vậy)As a result of + danh từ/ cụm danh từ/ V-ing = Because of (Bởi vì)

Một số cụm từ đồng nghĩa ” as a result” cùng bao gồm nghĩa vị vì, vị vậy

“Thus” and “so”

The most important difference between “thus” and “so” is that “so” is a conjunction (meaning “and for that reason”, “and because of that”), whereas “thus” is an adverb (synonymous with “consequently”). For example, the sentenceSự khác hoàn toàn giữa ” thus” và “so” vị vậy, đó là 1 sự kết hợp (có nghĩa là chính vì như vậy và vì nguyên nhân đó ).

Ví dụ:

– He is not satisfied, so we must prepare a new proposal.( Anh ấy ko hài lòng, do vậy shop chúng tôi phải chuẩn bị một khuyến nghị mới.)We can be rewritten using “thus” as follows:( họ cũng có thể viết lại câu trên thực hiện ” Thus” như mặt dưới)

He is not satisfied. Thus, we must prepare a new proposal.He is not satisfied; thus, we must prepare a new proposal.He is not satisfied, and(,) thus(,) we must prepare a new proposal.

Xem thêm: Võ Cực Thiên Hạ Game - 武极天下 Ii Võ Cực Thiên

“thus” hay được phân bóc với phần còn lại của câu bởi dấu phẩy, mà lại dấu phẩy thường xuyên bị làm lơ nếu điều này sẽ dẫn đến cha dấu phẩy liên tiếp (như vào ví dụ vật dụng ba).

“Hence”

– ” Hence” cúng hệt như “thus” là một trạng từ, không phải là trường đoản cú kết hợp, vì chưng vậy nó cần yếu tham gia hai mệnh đề tự do (lưu ý rằng vấn đề bỏ qua các dấu phẩy xung quanh tiếp đến là phổ cập hơn so với sau thời điểm viết như vậy bằng cách viết bao gồm thức):

He is not satisfied. Hence(,) we must prepare a new proposal.He is not satisfied; hence(,) we must prepare a new proposal.

“Hence” được thực hiện theo nghĩa này là khá phổ biến, cùng việc áp dụng như vậy vẫn tồn tại đa số trong các nghành chuyên ngành, chẳng hạn như văn bạn dạng khoa học.

Tuy nhiên, đây là một ý nghĩa sâu sắc khác, thông dụng hơn của “hence”, nó sửa chữa thay thế một rượu cồn từ nhưng phiên bản thân nó không phải là 1 trong những mệnh đề và luôn luôn được phân bóc tách khỏi phần sót lại của câu bởi dấu phẩy:

Our server was down, hence the delay in responding.The chemicals cause the rain to lớn become acidic, hence the term “acid rain”.

“Therefore”

Finally, “therefore” is also an adverb meaning “as a logical consequence”. It is used mostly in argumentation when one statement logically follows from another, và it is common in scientific literature.( Cuối cùng,“therefore” còn là 1 trong những trạng từ tức là “as a logical consequence” một hệ trái logic. Nó được sử dụng hầu hết trong tranh luận khi một phát biểu theo sau một cách hợp lí và nó thịnh hành trong những tài liệu khoa học.)

Một lần nữa, phía dẫn phong cách thường khuyên bạn nên tắt nó bởi dấu phẩy, nhưng khi điều đó sẽ phá vỡ cái chảy thoải mái và tự nhiên của câu, hầu hết các tác giả có xu hướng bỏ qua dấu phẩy:

Ví dụ:

The two lines intersect. Therefore(,) they are not parallel.The two lines intersect; therefore(,) they are not parallel.The two lines intersect, and(,) therefore(,) they are not parallel.

Xem thêm: Tổ Chức Scp Foundation Là Gì, Tổ Chức Scp ( Scp Foundation )

Bài viết bên trên đây vẫn phần nào bao quát cho họ as a result là gì? cách dùng kèm theo với một số trong những ví dụ kèm theo và một số trong những trạng từ thay thế của nó vào câu. Tùy vào ngữ cảnh mà họ sử dụng các trạng ngữ sau để nối câu, để chế tạo ra sự liên kết, logic lẫn nhau để nội dung được truyền mua một giải pháp mạch lạc nhất. Rất muốn nhận được đóng góp góp chủ ý từ quý độc giả.