Audit trail là gì

  -  

documents and records that show the history of a company”s financial activities, examined by someone who is doing an audit (= checking a company”s accounts):

Đang xem: phân tích và đo lường trail là gì

The audit trail must be supported by sufficient documentation to follow a transaction from beginning to lớn kết thúc.  

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú pntechcons.com.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.

*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về câu hỏi này

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms

*
*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập pntechcons.com.vn English pntechcons.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語