CÁC DẠNG TOÁN HÌNH HỌC LỚP 7

  -  

Các em học sinh lớp 7 ôn tập học kì một trong những phần hình học với một vài bài tập toán cơ mà pntechcons.com.vn share có giải thuật dưới đây.

Bạn đang xem: Các dạng toán hình học lớp 7

Sau khi xem dứt các bài bác tập có lời giải, các em hãy tự làm bài tập ngay bên dưới để rèn luyện năng lực làm bài xích của mình. BÀI 1 :

Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Bên trên tia đối của tia MB đem điểm D làm sao để cho BM = MD.


1. Chứng minh : ?ABM = ?CDM.

2. Minh chứng : AB // CD

3. Bên trên DC kéo dài lấy điểm N sao để cho CD =CN (C ≠ N) chứng tỏ : BN // AC.

Giải.

1. Chứng tỏ : ?ABM = ?CDM.

Xét ?ABM cùng CDM :

*

MA = MC (gt)

MB = MD (gt)

*
(đối đinh)

=> ?ABM = ?CDM (c – g – c)

2.Chứng minh : AB // CD

Ta gồm :

*
(góc khớp ứng của ?ABM = ?CDM)

Mà :

*
tại vị trí so le trong

Nên : AB // CD

3. BN // AC :

Ta tất cả : ?ABM = ?CDM (cmt)

=> AB = CD (cạnh tương ứng)

Mà : CD = công nhân (gt)

=> AB = CN

Xét ?ABC với ?NCB , ta gồm :

AB = công nhân (cmt)

BC cạnh chung.

*
(so le trong)

=> ?ABC = ?NCB (c – g – c)

=>

*

Mà :

*
ở vị trí so le trong.

Nên : BN // AC

 

BÀI 2 :

Cho tam giác ABC gồm AB = AC, bên trên cạnh AB rước điểm M, trên cạnh AC đem điểm N sao cho AM = AN. Call H là trung điểm của BC.

Chứng minh : ?ABH = ?ACH.Gọi E là giao điểm của AH và NM. Chứng tỏ : ?AME = ?ANEChứng minh : milimet // BC.

Giải.

1.?ABH = ?ACH

Xét ?ABH và ?ACH, ta bao gồm :

*

AB = AC (gt)

HB = HC (gt)

AH cạnh chung.

=> ?ABH = ?ACH (c – c- c)

=>

*
(góc tương ứng)

2. ?AME = ?ANE

Xét ?AME và ?ANE, ta gồm :

AM =AN (gt)

*
(cmt)

AE cạnh chung

=> ?AME = ?ANE (c – g – c)

3. Mm // BC

Ta tất cả : ?ABH = ?ACH (cmt)

=>

*

Mà :

*
(hai góc kề bù)

=>

*

Hay BC

*
AH

Cmtt, ta được : MN

*
AE xuất xắc MN
*
AH

=> mm // BC.

Bài 3 :

Cho tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc ABC giảm AC trên D. đem E bên trên cạnh BC làm sao để cho BE = AB.

a) chứng tỏ : ? ABD = ? EBD.

b) Tia ED cắt cha tại M. Chứng minh : EC = AM

c) Nối AE. Minh chứng : góc AEC = góc EAM.

Giải.

1. ? ABD = ? EBD :

*

Xét ?ABD và ?EBD, ta tất cả :

AB =BE (gt)

*
(BD là tia phân giác góc B)

BD cạnh chung

=> ? ABD = ? EBD (c – g – c)

2. EC = AM

Ta bao gồm : ? ABD = ? EBD (cmt)

Suy ra : da = DE cùng

*

Xét ?ADM với ?EDC, ta tất cả :

DA = DE (cmt)

*
(cmt)

*
(đối đỉnh)

=> ?ADM = ?EDC (g –c– g)

=> AM = EC.

3.

*

Ta bao gồm : ?ADM = ?EDC (cmt)

Suy ra : AD = DE; MD = CD với

*

=> AD + DC = ED + MD

Hay AC = EM

Xét ?AEM cùng ?EAC, ta có :

AM = EC (cmt)

*
(cmt)

AC = EM (cmt)

=> ?AEM = ?EAC (c – g – c)

=>

*

BÀI 4 :

Cho tam giác ABC vuông góc trên A có góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) trên cạnh BC, rước điểm D thế nào cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. Cmr : ΔBEA = ΔBED.

c) Qủa C, vẽ đường thẳng vuông góc cùng với BE tại H. CH giảm đường thẳng AB tại F. Cm : ΔBHF = ΔBHC.

d) cm : ΔBAC = ΔBDF với D, E, F trực tiếp hàng.

Giải.

a. Tính góc C :

Xét ΔBAC, ta bao gồm :

*

=>

*

=>

*

b. ΔBEA = ΔBED :

*

Xét ΔBEA với ΔBED, ta gồm :

BE cạnh chung.

*
(BE là tia phân giác của góc B)

BD = tía (gt)

=> ΔBEA = ΔBED (c – g – c)

c. ΔBHF = ΔBHC

Xét ΔBHF và ΔBHC, ta tất cả :

BH cạnh chung.

Xem thêm: Các Vùng Đất Trong Pokemon, Pokemon Của Satoshi Ở Các Vùng

*
(BE là tia phân giác của góc B)

*
(gt)

=> ΔBHF = ΔBHC (cạnh huyền – góc nhọn)

=> BF = BC (cạnh tương ứng)

d. ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng

xét ΔBAC và ΔBDF, ta có:

BC = BF (cmt)

Góc B chung.

BA = BC (gt)

=> ΔBAC = ΔBDF

=>

*

Mà :

*
(gt)

Nên :

*
tuyệt BD
*
DF (1)

Mặt không giống :

*
(hai góc tương xứng của ΔBEA = ΔBED)

Mà :

*
(gt)

Nên :

*
tuyệt BD
*
DE (2)

Từ (1) và (2), suy ra : DE trùng DF

Hay : D, E, F thẳng hàng.

===================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho ABC có Â = 900. Tia phân giác BD của góc B(D nằm trong AC). Bên trên cạnh BC rước điểm E làm thế nào để cho BE = BA.

a) đối chiếu AD và DE

b) bệnh minh:

*

c) chứng tỏ : AE 

*
BD

BÀI 2 :

Cho ΔABC nhọn (AB  BÀI 3 :

Vẽ góc nhọn xAy. Bên trên tia Ax đem hai điểm B với C (B nằm giữa A cùng C). Bên trên tia Ay rước hai điểm D với E làm sao để cho AD = AB; AE = AC

a) chứng minh BE = DC

b) điện thoại tư vấn O là giao điểm BE với DC. Minh chứng tam giác OBC bằng tam giác ODE.

c) Vẽ trung điểm M của CE. Minh chứng AM là con đường trung trực của CE.

Bài 4.

Cho tam giác ABC ( ABBÀI 5.

Cho tam giác ABC gồm góc A =350 . Đường trực tiếp AH vuông góc với BC trên H. Trê tuyến phố vuông góc cùng với BC trên B rước điểm D không thuộc nửa khía cạnh phẳng bờ BC cùng với điểm A làm thế nào để cho AH = BD.

a) chứng tỏ ΔAHB = ΔDBH.

b) minh chứng AB//HD.

c) gọi O là giao điểm của AD với BC. Minh chứng O là trung điểm của BH.

d) Tính góc acb , biết góc BDH= 350 .

Bài 6 :

Cho tam giác ABC cân tại A và gồm

*
.

Tính
*
*
Lấy D trực thuộc AB, E thuộc AC sao để cho AD = AE. Chứng minh : DE // BC.

Bài 7 :

Cho tam giác ABC cân tại A. Rước D ở trong AC, E thuộc AB làm sao cho AD = AE.

Chứng minh : DB = EC.Gọi O là giao điểm của BD với EC. Chứng minh : tam giác OBC với ODE là tam giác cân.Chứng minh rằng : DE // BC.

Bài 8 :

Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C giảm AB trên D. Trên tia đối của tia CA mang điểm E làm thế nào để cho CE = CB.

Chứng minh : CD // EB.Tia phân giác của góc E giảm CD tại F. Vẽ chồng vuông góc EF trên K. Chứng minh : ông xã Tia phân giác của góc ECF.

Bài 9 :

Cho tam giác ABC vuông tại A gồm

*
. Vẽ Cx vuông góc BC, bên trên tia Cx mang điểm E sao cho CE = CA (CE , CA nằm cùng phía đối BC). Bên trên tia đối của tia BC đem điểm F làm thế nào cho BF = BA. Chứng tỏ :

Tam giác ACE đều.A, E, F thẳng hàng.

Bài 10 :

Cho tam giác ABC (AB Đề chất vấn học kì I Môn : Toán lớp 7

Thời gian làm bài 90 phút.

BÀI 1 : (2,5 điểm) tính bằng phương pháp hợp lý :

a)

*

b)

*

c)

*

BÀI 2 : (2,5 điểm)

Tìm x, biết :

a)

*

b)

*

c) 33x : 11x = 81

BÀI 3 : (1,5 điểm)

Ba đội cày làm việc trên tía cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội đồ vật hai trả thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ cha hoàn thành các bước trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu đồ vật cày biết Đội đầu tiên ít rộng Đội thứ hai 2 máy và năng suất của những máy như nhau.

BÀI 4 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc tại A gồm góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) trên cạnh BC, rước điểm D làm sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC sinh hoạt điểm E. Cmr : ΔBEA = ΔBED.

Xem thêm: Cách Xem Mật Khẩu Facebook Trên Android, Bật Mí Cách Xem Mật Khẩu Facebook Trên Điện Thoại

c) Qủa C, vẽ con đường thẳng vuông góc cùng với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB trên F. Cm : ΔBHF = ΔBHC.