Come Down Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ pntechcons.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Come down là gì

If you come down (from a college or university, especially Oxford or pntechcons.com.vn University), you leave sầu your studies either permanently or for a short time.
*

something that you say or vì chưng in order khổng lồ show that you want lớn over a disagreement with someone

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Bách Chiến Vô Song Mobile Free Vip 10 + 38888 Vk + 1000 Vàng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn pntechcons.com.vn English pntechcons.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Game Đố Vui Trung Thu Có Đáp Án ), Câu Đố Trung Thu Có Đáp Án Chính Xác Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message