Feeling blue nghĩa là gì

  -  

Kính kính chào quí vị thính trả. Xin mời quý khách theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 83 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Hằng Tâm với Christopher Cruise phú trách nát.

Bạn đang xem: Feeling blue nghĩa là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are RED IN THE FACE & FEELING BLUE.

Trong bài học kinh nghiệm từ bây giờ, nhị thành ngữ ta học tập là RED IN THE FACE cùng FEELING BLUE.

Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer they’re green, richly green, then Fall slowly comes và they become light yellow, red, dark yellow, brown... a painter palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks to lớn enjoy the gorgeous sight of Fall foliage. Today, Mai Lan and Mike are sitting in a colorful forest on the Blue Ridge Mountain.

Mùa thu làm việc Bắc Mỹ Châu thật đẹp nhất. Lá thay đổi màu sắc. Vào mùa hè lá xanh, xanh xao, rồi thu tới, lá đưa tiến thưởng nhạt, đỏ, quà sđộ ẩm, nâu... như bảng color của một họa sỹ. Du khách hàng tràn ngập sinh hoạt các công viên non sông nhằm hưởng thụ chình họa lá ngày thu. Hôm ni Mai Lan cùng Mike cũng đang ngồi trong rừng đầy mầu dung nhan nghỉ ngơi núi Blue Ridge.

MAI LAN: Mike. This is incredible! Look around, it’s so beautiful here!

Mike. Không thể tưởng tượng. Anh nhìn tổng thể quanh xem, rất đẹp vượt xá!

MIKE: Wonderful. The sky’s xanh, the leaves take on various hues of colors. This is beyond words!

Tuyệt vời. Ttách xanh, lá cây đầy đủ sắc đẹp đủ màu sắc. Lời nào tả nổi!

MAI LAN: I suddenly feel so thankful, thankful for this beautiful sight, thankful for having healthy eyes khổng lồ enjoy it.

Tôi bỗng thấy cảm xúc hàm ân, biết ơn chình ảnh đẹp này, biết ơn tất cả hai con mắt giỏi lành nhằm nhưng hưởng trọn chình ảnh đẹp.

MIKE: Mai Lan. You’re really thoughtful. I have sầu the same feeling. And I also think about the colors that we use in the English language.

Mai Lan, cô thực là có ý nghĩ sâu sắc. Tôi cũng cảm thấy như thế. Và tôi cũng suy nghĩ cho những Màu sắc ta dùng trong Anh ngữ.

MAI LAN: Can you tell me specifically what you’re talking about?

Anh nói cách khác rõ thêm về điều anh vẫn nêu lên không?

MIKE: Of course,yes. Do you know the expression “red in the face”?

Dĩ nhiên được. Cô tất cả biết thành ngữ "red in the face" không?

MAI LAN: Does it mean angry?

Đó tức thị khó chịu buộc phải không?

MIKE: Well. To mean getting angry, they say “seeing red” as in this sentence: Mary saw red when Helen said she was dishonest.

À. Để nói tới lên cơn giận, bạn ta nói dùng "seeing red" như trong câu "Mary saw red (thấy color đỏ) Khi Helen nói là cô bất lương".

MAI LAN: Then what about “red in the face”? What does it mean?

Còn "red in the face" thì sao? Nghĩa là gì?

MIKE: Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face means to lớn suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Roberson’s arm at her birthday tiệc nhỏ.

Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face có nghĩa là cảm thấy ngượng gập, mắc cỡ. Tôi ngượng gập quá Khi tiến công đổ cafe vào cánh tay bà Robertson vào tiệc sinc nhật của bà.

MAI LAN: Can I say: Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest?

Tôi có thể nói rằng rứa này được không: Ron ngượng đỏ phương diện khi anh ta báo cáo nhầm lẫn người thắng quán quân thi hát với người thắng giải nhì?

MIKE: Yes. Yes. That’s correct.

Đúng, đúng. Thế là đúng đấy.

MAI LAN: Do you know any idioms with the color blue?

Anh gồm biết thành ngữ nào cùng với màu xanh lơ không?

MIKE: Feeling blue! BLUE!

Cảm thấy xanh rờn, blue ! BLUE !

MAI LAN: Does that mean “hope”?

Có nghĩa là hy vọng à?

MIKE: No, no. Feeling blue means feeling sad. For example, Sarah felt xanh when her best friend Lee-Ann moved to California.

Không, không. Cảm thấy blue (xanh lơ) tức là cảm thấy bi ai. Thí dụ Sarah "thấy xanh lơ" lúc bạn thân của cô ý là Lee-Ann dọn đi California.

MAI LAN: That’s really the case.They were such cđại bại friends: they used to lớn walk to school together, on weekends they went lớn the thể hình together và they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Lee-Ann moved khổng lồ California.

Đúng là trường đúng theo đó. Họ là đồng bọn, chúng ta thường xuất xắc với mọi người trong nhà đi dạo mang đến trường, vào buổi tối cuối tuần chúng ta cùng đi bè phái dục ngơi nghỉ phòng luyện tập cùng thường tuyệt trung khu sự với nhau. Rõ ràng là Sarah buồn khi Lee-Ann dọn đi California.

Xem thêm: Tốc Chiến: Rò Rỉ Thông Tin Về 3 Vị Tướng Mới Sẽ Ra Mắt Trong Mùa

MIKE: And I felt blue when I called you up, left a message, but you didn’t Điện thoại tư vấn me baông chồng the whole day!

Và tôi bi hùng Lúc Call phone cho cô, để lại lời nhắn mà cô không Call lại tôi ngulặng một ngày!

MAI LAN: Sorry, Mike. I forgot lớn check for phone messages on that day.

Xin lỗi Mike. Tôi quên xem tin nhắn trên điện thoại cảm ứng hôm kia.

MIKE: Sometimes, people feel xanh for no reasons. They say the gloomy sky causes them lớn feel blue.

Thông thường tín đồ ta thấy bi thảm nhưng mà không tồn tại lý do. Họ đổ lỗi là khung trời u ám và đen tối có tác dụng họ bi tráng.

MAI LAN: Well, I remember we learned an idiom with “green”. Barry was green with envy when he saw his cousin drove sầu a new Mercedes.

À, tôi nhớ bản thân học một thành ngữ với màu xanh da trời lá cây “green”. Barry xanh mặt vì chưng ghen tức khi thấy cậu em chúng ta lái chiếc xe Mercedes bắt đầu.

MIKE: Mai Lan, you have such good memory!

Mai Lan, cô có tâm trí tốt lắm!

MAI LAN: You see, I’m learning English, so I try to lớn use new idioms when there’s a chance. Idioms make a language special & interesting.

Anh à. Tôi vẫn học giờ Anh cơ mà. Vì vậy lúc nào tất cả thời gian là tôi rứa sử dụng thành ngữ mới. Thành ngữ khiến cho một ngữ điệu thành quan trọng đặc biệt cùng hứng thụ.

MIKE: Yes. Idioms have sầu special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.

Đúng. Thành ngữ gồm nghĩa đặc biệt, không hẳn dò ý nghĩa từng chữ nhưng mà đọc được.

MAI LAN: When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language, we use it lượt thích native speakers.

khi ta dùng các thành ngữ đúng trong các Anh ngữ, ta Cảm Xúc như thực sự thông thạo ngữ điệu này, ta nói như fan hiện ra tại đây, như người bạn dạng xứ!

MIKE: Yes. That’s right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. “Grey matter” for example.

Đúng, đúng kia. Có những thành ngữ với màu sắc nữa. Tôi có thể nói thêm vài từ bỏ. "Grey matter" chẳng hạn.

MAI LAN: Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain và spinal cord, figuratively it refers to the intellect, the power of thought. Is that right?

Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R có nghĩa là phần màu sắc xám của óc và của con đường tủy sống. Nghĩa bóng là sự việc thông thái, sức khỏe của bốn tưởng.

MIKE: Precisely. I say: Mai Lan has a great giảm giá of grey matter. Mai lan is very smart!

Đúng vậy. Tôi nói: Mai Lan có không ít "hóa học xám". Mai Lan lý tưởng lắm.

MAI LAN: Come on, Mike. How I wish that were true.

Thôi nhưng, Mike. Tôi ước nào đó là sự thực.

Xem thêm: Sơn Tùng M - Chuyện Nhân Quả: Sơn Tùng Bắt Chước G

Hôm nay chúng ta vừa học tập hai thành ngữ : RED IN THE FACE nghĩa là NGƯỢNG ĐỎ MẶT cùng FEEING BLUE tức thị CẢM THẤY BUỒN. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa hẹn chạm mặt lại quí vị vào bài học tới.