FLOPPY LÀ GÌ

  -  

Định nghĩa Floppy Disk Drive (FDD) là gì?

Floppy Disk Drive (FDD) là Ổ đĩa mềm (FDD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Floppy Disk Drive (FDD) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Floppy là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ổ đĩa mềm (FDD), hoặc ổ đĩa mềm, là một thiết bị phần cứng mà đọc thông tin lưu trữ dữ liệu. Nó được phát minh vào năm 1967 bởi một nhóm nghiên cứu tại IBM và là một trong những loại đầu tiên của lưu trữ phần cứng mà có thể đọc / ghi một thiết bị cầm tay. FDDs được sử dụng cho việc đọc và viết trên đĩa mềm di động. đĩa mềm hiện đang lỗi thời, và đã được thay thế bởi các thiết bị lưu trữ khác như USB và mạng lưới truyền tải file.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Đàn Piano Cơ Bản Tại Nhà, Cách Tự Học Piano Cơ Bản Tại Nhà Tốt Nhất

Giải thích ý nghĩa

Một đĩa mềm thường đến trong ba kích cỡ, 8 inch, 5,5 inch và 3,5 inch, trở thành nhỏ hơn như công nghệ tiên tiến. Các phiên bản mới hơn, phiên bản 3.5-inch sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến và tổ chức dữ liệu hơn so với các model trước đó, trong khi bản gốc ổ đĩa mềm 8-inch được phát triển để hướng dẫn tải phần cứng cấp và / hoặc dữ liệu cấu trúc được gọi là vi vào System / 370 của IBM mainframe. 8-inch đĩa mềm linh hoạt được read-only, được tổ chức 80 kilobyte bộ nhớ và được gọi là một đĩa bộ nhớ. ổ đĩa mềm Tám-inch không kết nối với bo mạch chủ, nhưng xoay trên một bàn xoay được điều hành bởi một bánh xe làm biếng. Khi đĩa mềm tiên tiến để một nhỏ 5.5- và 3.5-inch thiết kế, các FDD thay đổi là tốt. Để thích ứng với một đĩa mềm nhỏ, một FDD bị buộc phải thay đổi tích cực bằng cách kết hợp kích thước của việc mở ổ đĩa mềm để kích thước của đĩa mềm để tương thích. Trong nhiều năm, hầu hết các máy tính và máy tính xách tay đã có một ổ đĩa mềm. Sử dụng một đĩa mềm để trao đổi dữ liệu giữa các máy tính là một phương pháp tiêu chuẩn đối với nhiều kỹ thuật viên máy tính. Các đĩa mềm là một trong những cách phổ biến nhất để lưu trữ đủ lượng bên ngoài dữ liệu của ổ đĩa cứng của máy tính để sử dụng cá nhân bởi vì họ đã không tốn kém và dễ thực hiện. Khi công nghệ tiên tiến, đĩa mềm cuối cùng đã có thể đọc và ghi. Đến thời điểm này, FDDs có bốn thành phần cơ bản:

What is the Floppy Disk Drive (FDD)? - Definition

A floppy disk drive (FDD), or floppy drive, is a hardware device that reads data storage information. It was invented in 1967 by a team at IBM and was one of the first types of hardware storage that could read/write a portable device. FDDs are used for reading and writing on removable floppy discs. Floppy disks are now outdated, and have been replaced by other storage devices such as USB and network file transfer.

Xem thêm: Hire, Rent Out Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rent Out Trong Tiếng Việt

Understanding the Floppy Disk Drive (FDD)

A floppy disk commonly came in three sizes, 8 inches, 5.5 inches and 3.5 inches, becoming smaller as the technology advanced. The newer, 3.5-inch version used more cutting-edge technology and held more data than previous models, while the original 8-inch floppy drive was developed to load hardware-level instructions and/or data structures called microcode into the IBM System/370 mainframe. The 8-inch flexible diskette was read-only, held 80 kilobytes of memory and was referred to as a memory disk. Eight-inch floppy drives did not connect to the motherboard, but rotated on a turntable that was run by an idler wheel. As the floppy disk advanced to a smaller 5.5- and 3.5-inch designs, the FDD changed as well. To accommodate a smaller floppy disk, an FDD had to make aggressive changes by matching the size of the floppy disk drive opening to the size of the floppy disk for compatibility. For many years, the majority of PCs and notebooks had a floppy drive. Using a floppy disk to exchange data between PCs was a standard method for many computer technicians. The floppy disk was one of the most common ways to store adequate amounts of data outside of a computer"s hard drive for personal use because they were inexpensive and easy to carry. As technology advanced, floppy disks were finally able to read and write. By this point, FDDs had four basic components:

Thuật ngữ liên quan

StorageHard Disk Drive (HDD)Compact Disc Database (CDDB) Fiber Distributed Data Interface (FDDI)Floppy Disk Controller (FDC)Virtual Floppy DiskUniversal Serial Bus (USB)Zip DriveRead/Write (R/W)Zip Disk

Source: Floppy Disk Drive (FDD) là gì? Technology Dictionary - pntechcons.com.vn - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


pntechcons.com.vn là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến