Fortune teller là gì

  -  

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 34 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vì Hằng chổ chính giữa và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Fortune teller là gì

The two idioms we’re learning today are A FORTUNE TELLER and AS YOU SOW SO WILL YOU REAP.

Trong bài học hôm nay, nhị thành ngữ ta học là A FORTUNE TELLER và AS YOU SOW SO WILL YOU REAP.


*

Mai Lan has many relatives who cannot make decisions for themselves. From a minor issue such as the màu sắc of the clothes they wear on New Year’s Day lớn a major one such as buying a house, they have khổng lồ ask for ideas from many people, some charging quite a sum of money. Mike finds this matter incomprehensible.

Mai Lan có tương đối nhiều bà nhỏ không tự ra quyết định được đến họ. Trường đoản cú việc nhỏ tuổi như mặc quần áo màu gì trong ngày Tết đến việc lớn như mua nhà, họ đều bắt buộc hỏi ý kiến nhiều người, có khi người ta đòi giá khá đắt. Về vụ việc này, Mike chẳng thể hiểu nổi.

MIKE: Mai Lan, I don’t understand why some people always rely on others for decisions they should make for themselves.Mai Lan, tôi không hiểu biết nhiều tại sao một trong những người luôn luôn luôn dựa vào người khác làm ra quyết định cho họ nhưng đáng lẽ họ cần làm lấy.

MAI LAN: What vị you mean? Be specific, Mike.Anh gồm ý gì ? Nói thiệt rõ ra, Mike.

MIKE: Your aunt Liên went khổng lồ see a fortune teller lớn seek his advice on whether her daughter should marry Larry. How unreasonable! He doesn’t know anything about Larry.Cô Liên của cô ấy đi chạm chán người fortune teller để hỏi xem phụ nữ của bà có nên đem Larry làm chồng không.Thực là vô lý. Ông ta đo đắn gì về Larry.

MAI LAN: A fortune teller? What’s that?A fortune teller? Là gì cố gắng ?

MIKE: Oh, a fortune F-O-R-T-U-N-E teller T-E-L-L-E-R tells people’s future, may be past, too.Ồ, ông ta nói về tương lai tín đồ ta, rất có thể là về vượt khứ nữa.

MAI LAN: OK. I understand. Yes, aunt Liên is very superstitious. She knows Larry is a very kind và smart young man và he would be a good husband for her daughter, but she still has to check with a fortune teller. That’s really unnecessary.OK. Tôi phát âm rồi. Đúng, cô Liên vô cùng tin dị đoan. Cô biết Larry là tín đồ tử tế với thông minh, anh ta đã là người ông xã tốt cho phụ nữ cô , cơ mà cô vẫn hỏi thầy bói. Điều đó thực là không yêu cầu thiết.

MIKE: Why didn’t you discourage her from doing that?

Sao cô không cản bà ta làm như vậy ?MAI LAN: Well, I told you she’s superstitious. Before she bought her house last year, she consulted one who makes divinations. What is he called?

À. Tôi nói với anh rồi. Cô tôi tin dị đoan lắm. Năm ngoái, trước lúc mua nhà, bả đi hỏi người xem đất. Người đó call là gì hả anh ?

MIKE: A geomancer. Did she also kiểm tra with a feng shui expert?Thầy địa lý. Mồi nhử có đi hỏi người xem tử vi không ?

MAI LAN: Oh, yes. She paid them pretty large amounts of money. No one could stop her.Ồ, bao gồm chứ. Bẫy trả họ không ít tiền. Ko ai cản trở được bả.

Xem thêm: Tải Game Attack On Titan 2 Full Miễn Phí Cho Pc With All Dlcs

MIKE: What did the geomancer say?

Người thầy địa lý nói gì ?

MAI LAN: He said that the house faced the correct direction for her, that she’d be very lucky living in it. The funny thing is right after moving in, she had an automobile accident and had to lớn pay a rather heavy fine!Ổng nói rằng chiếc nhà gồm hướng đúng cho bả, bẫy sẽ may mắn lắm khi sống trong bên đó. Chuyện tức mỉm cười là vừa dọn vào là bả bị tai nạn xe khá và đề xuất trả tiền phạt hơi nặng!

MIKE: & she was truly lucky because she didn’t get hurt, right?

Và bả may mắn thực vì không trở nên thương, đúng không?

MAI LAN: Of course the geomancer said so after the fact.Dĩ nhiên là thầy địa lý nói như thế sau đó.

MIKE: Smart guy! He could manipulate all.Khôn thật ! Ổng hoàn toàn có thể lèo lái tất cả mọi người.

MAI LAN: Well, many people believe in geomancy.Ồ, không ít người tin tướng khu đất lắm.MIKE: What about the phong thủy expert? What did he say?Còn thầy tử vi phong thủy thì sao ? Ổng nói gì ?

MAI LAN: He told her to lớn plant a tree in the front yard, to lớn completely close up a window in the back, khổng lồ place her bed facing North, etc.Ổng nói bẫy trồng một cây làm việc sân trước, đóng góp hẳn lại một cửa sổ ở phía sau, đặt chỗ ngủ đầu về hướng Bắc, v. V…

MIKE: Well. I believe there is harmony in the environment, between us & the environment, but who is to lớn know all this with certainty? The ones who charge a big sum of money? I’d better go into this business & get rich fast.Ồ. Tôi tin rằng gồm sự liên hiệp trong môi trường xung quanh và giữa tín đồ với môi trường. Nhưng mà ai là người biết chắc chắn rằng ? Mấy fan đòi nhiều tiền kia hả ? cứng cáp tôi buộc phải vào nghề này và làm cho giàu thiệt nhanh.

MAI LAN: There is a 50-50 chance you will say the right thing!Có 50 phần trăm anh đang nói trúng !

MIKE: Yeah! và 50 per cent pure guesses, right? Back to the subject of Larry, what did the fortune teller say?Đúng và 50 phần trăm chỉ là đoán chừng, đúng không ạ ? quay trở lại chuyện Larry. Thầy tướng nói gì ?

MAI LAN: Luckily , he said Larry and my cousin will be a good match. They’ll be happy & will have many children.Thực may ổng nói Larry cùng cô em họ tôi sẽ là một cặp rất đẹp đôi. Họ sẽ niềm hạnh phúc và sẽ sở hữu được đông con.

MIKE: I’m not a fortune teller but I’d say the same. Both of them are so bright & well-educated. I wish them the best. You know what? This is what really works, no need lớn consult a fortune teller, a geomancer or a feng shui expert : AS YOU SOW S-O-W SO WILL YOU REAP R-E-A-P.

Tôi không phải là thầy bói tuy vậy tôi cũng nói như vậy. Cả hai bạn đều hợp lý và trí thức cao. Tôi chúc chúng ta điều giỏi lành nhất. Cô biết không ? Không bắt buộc hỏi thầy bói, thầy địa lý xuất xắc thầy phong thủy, điều này bao giờ cũng đúng : AS YOU SOW S-O-W SO WILL YOU REAP R-E-A-P..

MAI LAN: AS YOU SOW SO WILL YOU REAP? That is you receive what you create? If your actions are beneficial, the results will be good for you?Anh trồng gì thì hái nấy? Gieo gió thì gặt bão? ví như anh làm hồ hết hành động giỏi thì tác dụng tốt vẫn tới với anh?

MIKE: Exactly. If we think, speak, act kindly, most likely your kindness will be returned và everyone involved will be happy. That is good luck right there.Đúng như vậy. Giả dụ mình suy nghĩ, nói, có tác dụng tử tế, thường thường fan ta cũng thong dong lại cùng ai nấy phần nhiều vui vẻ. Đấy là như mong muốn ngay đó.

MAI LAN: Well. That’s generally true. But sometimes that doesn’t work. I’m always nice with Helen, but she’s been mean to me many times.Ồ, đa phần đúng như vậy. Nhưng nhiều khi không. Tôi luôn luôn luôn đáng yêu với Helen mà lại cô ta lại tức giận với tôi các lần.

MIKE: That’s her problem, not yours. So be happy.Đó là vấn đề của cô ấy, chưa phải vấn đề của cô. Vậy cứ vui đi.

MAI LAN: I believe in a fortune teller who, many years ago, told me I would have a friend who treats me very well và gives me a great giảm giá khuyến mãi of moral support.Tôi tin một thầy bói, nhiều năm trước ông ta nói tôi sẽ sở hữu được một tín đồ bạn tốt nhất có thể với tôi và để giúp đỡ tinh thần tôi những lắm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chơi Farmery Nông Trại Thuần Việt Trên Máy Tính

MIKE: That’s me! That’s me! Ah! He’s a good fortune teller! I believe him!Tôi kia ! Tôi đó ! A ! Đó là 1 thầy bói tốt ! Tôi tin anh này !

MAI LAN: Then you believe in fortune telling. You are buying a car. I’ll check with a fortune teller to lớn see which màu sắc is the best for you, OK?Vậy là anh tin bói toán. Anh sắp cài xe hơi. Tôi vẫn hỏi một thầy tướng xem màu sắc gì rất tốt cho anh, OK ?

MIKE: Stop it Mai Lan, please. We’ll go khổng lồ a few car dealers to see và make the decision ourselves. Agree, Mai Lan?Làm ơn dứt lại, Mai Lan. Mình vẫn đi tới vài hãng bán xe để xem và bao gồm mình quyết định cho mình. Đồng ý chứ, Mai Lan ?

MAI LAN: OK, boss!Thưa xếp, vâng !

Hôm nay bọn họ vừa học hai thành ngữ : FORTUNE TELLER nghĩa là THẦY BÓI và AS YOU SOW SO WILL YOU REAP nghĩa là GIEO GIÓ GẶT BÃO. Hằng tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.