VÕ LÂM TRUYỀN KỲ

  -  

Phụng Nhi xin thông báo phần thưởng hàng tuần của tính năng Đại Hội Võ Lâm, các trang bị - vật phẩm trong phần thưởng sẽ được cập nhật thường xuyên cho phù hợp với từng phiên bản.Bạn đang xem: Hội quán tình võ lâm

Thời gian

- Làm mới số điểm và BXH: 23h59 chủ nhật hàng tuần.

Phần thưởng

Phần quà TOP 10:

TOPPhần thưởng
1Rương Hoàng Kim Môn Phái (x1)
*

10.000 Điểm Hoa Sơn

Gói Nguyên liệu kinh mạch nhỏ (x800)
Lam Thủy Tinh 3 (x80)

Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x50)

Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao (x2)

Tinh Tinh Khoáng Lễ Bao (x2)

Giá Sách (x180)

Mảnh Thần Mã (x10)

2

10.000 Điểm Hoa Sơn

Gói Nguyên liệu kinh mạch nhỏ (x800)
Lam Thủy Tinh 3 (x80)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x50)
Bí Phổ Hoàng Kim (x50)
Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao (x1)
Tinh Tinh Khoáng Lễ Bao (x1)
Mảnh Thần Mã (x7)
38.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Nguyên liệu kinh mạch nhỏ (x600)
Lam Thủy Tinh 3 (x60)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x40)
Bí Phổ Hoàng Kim (x40)
Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao (x1)
Tinh Tinh Khoáng Lễ Bao (x1)
Mảnh Thần Mã (x5)
4 - 106.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Nguyên liệu kinh mạch nhỏ (x400)
Lam Thủy Tinh 3 (x50)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x30)
Bí Phổ Hoàng Kim (x30)

Phần quà theo điểm

ĐiểmPhần thưởngTrên 5003.000 Điểm Hoa SơnGói Nguyên liệu kinh mạch nhỏ (x200)Lam Thủy Tinh 3 (x30)Bí Phổ Hoàng Kim (x15)Giám Định Phù (x250)Mảnh Tích Lũy (x150)300 - 4992.000 Điểm Hoa SơnGói Nguyên liệu kinh mạch nhỏ (x150)Lam Thủy Tinh 3 (x20)Bí Phổ Hoàng Kim (x10)Giám Định Phù (x200)Mảnh Tích Lũy (x100)100 - 2991.000 Điểm Hoa SơnGói Nguyên liệu kinh mạch nhỏ (x100)Lam Thủy Tinh 3 (x10)Cường Hóa Phù 3 (x500)