Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Là Gì

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ĐIỀU LỆ TÓM TẮT

CỦA HỢP TÁC XÃSẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ở khu vực miền bắc nước ta, sau cải cáchruộng đất, nông dân đang nghe theo lời Đảng, hăng hái đi vào con đường hợp táchóa nông nghiệp, tiến lên chủ nghĩa buôn bản hội. Đến nay, phần lớn các hộ nông dânlao rượu cồn đã vào hợp tác xã cung ứng nông nghiệp; đa phần các hợp tác và ký kết xã sảnxuất nông nghiệp & trồng trọt đã lên bậc cao. Các tư liệu sản xuất đã bầy hóa. Công cuộccải tạo ra quan hệ cung cấp đã giành được thắng lợi và vẫn phát huy công dụng tolớn. Kẻ thống trị nông dân bằng hữu đã hình thành. Khối công nông phối hợp đượccủng cố kỉnh thêm.

Bạn đang xem: Hợp tác xã nông nghiệp là gì

Để đảm bảo an toàn cho nông nghiệp pháttriển toàn diện, mạnh khỏe và vững chắc, làm cơ sở trở nên tân tiến công nghiệp, đápứng yêu cầu của việc nghiệp xây cất chủ nghĩa thôn hội ở miền bắc và chống chiếnchống Mỹ, cứu nước, không ngừng nâng cấp mức sinh sống của nhân dân, buộc phải tiếp tụchoàn thành bí quyết mạng về quan hệ tình dục sản xuất, không ngừng củng cầm cố và trả thiệnquan hệ chế tạo xã hội công ty nghĩa vào nông nghiệp.

Vì vậy, yêu cầu quy định Điều lệ củaHợp tác xã cung ứng nông nghiệp. Điều lệ bắt tay hợp tác xã bậc thấp đã có ban hànhnăm 1959. Nay bên nước ban hành Điều lệ bắt tay hợp tác xã bậc cao. Tiếp sau đây lànội dung cầm tắt của bản Điều lệ đó.

Chương Một

TÍNH CHẤT VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNGNGHIỆP

Hợp tác thôn sản xuất nông nghiệp làmột tổ chức kinh tế tập thể buôn bản hội chủ nghĩa của dân cày lao động, xây dựngtheo hiệ tượng tự nguyện, cùng có ích và làm chủ dân chủ, được Đảng lãnh đạovà đơn vị nước góp đỡ.

Những bốn liệu thêm vào của vừa lòng tácxã sản xuất nông nghiệp đều thuộc quyền download tập thể. Bắt tay hợp tác xã đề xuất sử dụngtốt đông đảo thứ đó, tổ chức triển khai lao rượu cồn tập thể, phát triển sản xuất, tăng năng suấtlao hễ trên cơ sở bức tốc giáo dục bốn tưởng và cách tân kỹ thuật, đồngthời thực hiện phân phối theo lao động.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp & trồng trọt cónhiệm vụ tăng nhanh sản xuất, thực hành thực tế tiết kiệm, nhằm không ngừng cải thiện mứcsống của các xã viên, tăng tích lũy vốn cho bắt tay hợp tác xã và xây dựng cơ sở vậtchất và kỹ thuật của nhà nghĩa buôn bản hội trong nông nghiệp, thiết kế nông thônngày càng giàu đẹp, có tác dụng tròn phần đông nghĩa vụ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa xãhội nhà nghĩa và chống chiến, cứu nước nhằm bảo vệ miền Bắc, giải hòa miềnNam, tiến tới triển khai thống nhất nước nhà.

Chương Hai

XÃ VIÊN

Xã viên buộc phải góp ruộng đất, đóngcổ phần, vướng lại trâu, bò và những nông cụ hầu hết (như cày, bừa, guồng nước v.v…)cho hợp tác ký kết xã.

Xã viên có nghĩa vụ: ra sứclao rượu cồn sản xuất, yêu cầu kiệm xây dựng hợp tác xã, luôn luôn cảnh giác, bảo vệhợp tác xã, đảm bảo xóm làng, đoàn kết, yêu thương yêu, giúp sức lẫn nhau như con mộtnhà, chấp hành xuất sắc điều lệ cùng nội quy của hợp tác và ký kết xã, có tác dụng đúng những chính sáchcủa Đảng, cơ quan chỉ đạo của chính phủ và pháp luật của nhà nước.

Xã viên gồm quyền lợi: bànbạc, kiểm tra mọi công việc của hợp tác và ký kết xã, bầu cử và ứng cử vào ban ngành quảnlý hợp tác và ký kết xã, tận hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ trong bắt tay hợp tác xã, có tác dụng nghề phụ gia đình theođúng hướng cùng được hợp tác và ký kết xã săn sóc, hỗ trợ khi gặp mặt khó khăn, tai nạn thương tâm hoặcốm đau.

Chương Ba

ĐẠI HỘI XÃ VIÊN VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU XÃ VIÊN

Đại hội thôn viên hoặc Đại hội đại biểu thôn viên (nếu hợp tác và ký kết xã có đông thôn viên)là cơ quan tối đa của hợp tác và ký kết xã, bao gồm quyền sửa thay đổi nội quy, thai cử hoặc bãichức những cán bộ hợp tác và ký kết xã, bàn định phương phía sản xuất, những kế hoạch sảnxuất, lao động, tài vụ với phân phối, mặt khác quyết định các vấn đề quan lại trọngkhác của bắt tay hợp tác xã.

Nội dung kỳ họp của Đại hội xãviên hoặc Đại hội đại biểu làng mạc viên đề nghị được thông báo trước để những xã viênchuẩn bị phát biểu ý kiến. Họp Đại hội làng mạc viên phải bao gồm quá nửa số xóm viên đếndự và họp Đại hội đại biểu thôn viên phải có hai phần tía số đại biểu mang lại dự thìmới có mức giá trị. Khi quyết nghị vụ việc gì bắt buộc được thừa nửa số xóm viên hoặc đạibiểu thôn viên xuất hiện tại Đại hội ưng ý thì mới có giá trị. Việc bầu Ban quảntrị và chủ nhiệm hợp tác xã, Ban kiểm soát và Trưởng ban, cùng Kế toán trưởngphải do cục bộ xã viên trực tiếp thai ra bằng phương pháp bỏ phiếu kín.

Đại hội thôn viên hoặc Đại hội đạibiểu buôn bản viên ý muốn đạt kết quả tốt yêu cầu được Ban quản ngại trị bắt tay hợp tác xã sẵn sàng kỹ.

Chương Bốn

CƠ quan liêu QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

Ban quản lí trị hợp tác và ký kết xã có trọng trách chấp hành nghiêm chỉnh số đông nghị quyết của Đạihội buôn bản viên hoặc của Đại hội đại biểu làng mạc viên, tổ chức tốt việc triển khai Điềulệ và nội quy của bắt tay hợp tác xã; giữ gìn và thống trị tốt ruộng đất và những của cảikhác của bắt tay hợp tác xã; chũm vững tình hình ruộng đất, tăng cường việc cải cách và phát triển sảnxuất; quan tâm đời sống của buôn bản viên; thực hiện tốt các cơ chế và có tác dụng tốtnghĩa vụ đối với Nhà nước.

Ban kiểm soát và điều hành có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc những cán cỗ của hợp tác và ký kết xã và các xã viênlàm đúng điều lệ, nội quy và nghị quyết của Đại hội thôn viên hoặc của Đại hộiđại biểu buôn bản viên; giải quyết và xử lý các việc khiếu nại, chống ngừa mọi hành động viphạm chế độ làm chủ của hợp tác và ký kết xã và vi phạm luật quyền dân chủ của làng viên.

Đội trưởng, team phó cấp dưỡng có trách nhiệm đôn đốc, lí giải xã viên và thuộc xã viên chấm dứt tốtnhững chỉ tiêu của kế hoạch do hợp tác xã giao cho, bảo đảm tôn trọng hầu như quyềnlợi của xã viên và rượu cồn viên, giáo dục và đào tạo xã viên làm cho đúng nhiệm vụ của họ.

Cán cỗ trong Ban cai quản trị, Bankiểm soát và Đội trưởng, nhóm phó sản xuất bắt buộc là những người dân được xã viên tincậy và thai ra bắt buộc tôn trọng quyền làm chủ tập thể của những xã viên và đề xuất trựctiếp tham gia lao động theo đúng nội quy của hợp tác và ký kết xã.

Chương Năm

CÁC CỦA CẢI CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Ruộng đất, trâu bò, nông nắm và cáccủa cải khác của hợp tác và ký kết xã sản xuất nông nghiệp trồng trọt đều là của chung của các xãviên, nên được bảo vệ, thống trị chặt chẽ và áp dụng tốt, chống phần nhiều hành độngtham ô, lãng phí hoặc phá hoại, làm tổn sợ hãi đến tác dụng chung của hợp tác xã vàcủa làng viên. Buôn bản viên ko được chiếm làm của riêng ruộng đất và những của cảikhác của bắt tay hợp tác xã và có nhiệm vụ đảm bảo an toàn những đồ vật đó. Ban quản trị bắt tay hợp tác xãkhông được trường đoản cú ý nhường hoặc phân phối ruộng khu đất và các của cải không giống của bắt tay hợp tác xã,và phải báo cáo rõ với xã viên việc Nhà nước tải hoặc sử dụng một phần ruộngđất của bắt tay hợp tác xã vào việc xây dựng thuộc tiện ích công cộng.

Phần đất 5% để lại mang đến xã viên khivào hợp tác xã cung cấp nông nghiệp, nếu như xã viên nhà ruộng đất ấy ko cầndùng nữa thì nên giao lại cho bắt tay hợp tác xã; lúc nào cần dùng thì bắt tay hợp tác xã sẽtrả lại.

Chương Sáu

SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Hợp tác làng phải quản lý sản xuấttheo đúng cơ chế xã hội công ty nghĩa. Để đẩy mạnh việc cải cách và phát triển nông nghiệp,hợp tác làng phải bao gồm phương hướng phân phối đúng, đồng thời đầu tư và biệnpháp rõ ràng để thực hiện phương phía ấy. Cần củng cố những đội cấp dưỡng để bảođảm thực hiện ba khoán cho các đội đó; các đội cung cấp khoán việc cho những nhómvà các nhóm phân công cho lao động, nhằm mục tiêu sử dụng xuất sắc lao động của các xã viênvào các bước tập thể. Không được lấy ruộng khu đất và những nông cụ đa số của hợptác buôn bản giao khoán mang đến từng hộ xóm viên.

Kế hoạch lao đụng phải nhằm mục tiêu pháthuy được mọi tài năng lao cồn của làng mạc viên, tăng năng suất lao động, thực hiệntốt trọng trách sản xuất của hợp tác xã.

Xem thêm: Trò Chơi Mô Phỏng Xe Buýt Lên Dốc Của Ấn Độ 3D Online, Trò Chơi Xe Buýt

Để khuyến khích mọi xã viên hănghái sản xuất, bắt tay hợp tác xã đề nghị xếp bậc công việc, định nấc lao cồn và tiêuchuẩn kỹ thuật, tính công, ghi công một biện pháp công bằng, đúng đắn, chú ý cảithiện điều kiện lao động và bảo đảm an ninh lao động mang đến xã viên.

Những cán bộ chủ chốt bận làm côngviệc chung, bên cạnh công điểm do lao động cung ứng mà có, còn được phụ cấp cho một sốcông điểm, bảo vệ thu nhập của mình ngang với tầm thu nhập của lao hễ loạigiỏi trong hợp tác và ký kết xã.

Chương Bảy

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP

Hợp tác xã cấp dưỡng nông nghiệpphải định planer tài vụ sản phẩm năm. Những khoản thu, chi của bắt tay hợp tác xã phải ghivào sổ sách rõ ràng và niêm yết mang đến xã viên xem. Sản phẩm tháng, Ban quản trị hợptác thôn phải thông báo các khoản thu, chi vào tháng để những xã viên phần đa biết;hàng vụ, sản phẩm năm, phải report tài chính công khai minh bạch trước Đại hội làng viên hoặcĐại hội đại biểu làng viên. Tất cả cán bộ bắt tay hợp tác xã, duy nhất là những cán cỗ tài vụvà kế toán, phải gồm công tâm, tất cả ý thức tiết kiệm và cải tiến và phát triển sản xuất.

Về sử dụng những khoản thu hàng nămcủa hợp tác và ký kết xã, sau khi làm nhiệm vụ thuế đối với Nhà nước với trừ những khoản chiphí tất cả khấu hao tài sản, nên để vào quỹ tích lũy khoảng tầm 5% cho 10% với quỹcông ích khoảng chừng 2% mang đến 5% các khoản thu nhập của hợp tác xã; số còn lại phải chia hết choxã viên theo công điểm, đảm bảo an toàn công bằng, sòng phẳng với niêm yết công khai.

Cần làm chủ chặt chẽ thu, chi, sửdụng tốt các khoản các khoản thu nhập của hợp tác xã, phòng tham ô, lãng phí, phòng lợidụng hưởng riêng hoặc ngân sách vào việc liên hoan bừa kho bãi và biếu xén, đút lót.

Chương Tám

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ VĂN HÓA, XÃ HỘI

Hợp tác xã chế tạo nông nghiệpphải tổ chức triển khai việc học tập bao gồm trị, nhằm mục tiêu giáo dục con đường lối, cơ chế củaĐảng cùng pháp luật ở trong nhà nước mang đến cán cỗ và thôn viên; giúp họ nâng cao tinhthần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức làm chủ tập thể, ý thức bắt buộc kiệmxây dựng bắt tay hợp tác xã, nâng cấp tinh thần cảnh giác, bảo vệ hợp tác xã, bảo vệxóm làng, bảo đảm an toàn sự nghiệp thôn hội nhà nghĩa.

Hợp tác xã buộc phải đôn đốc cán bộ vàxã viên học tập văn hóa, khoa học, kỹ thuật, góp họ nâng cấp trình độ văn hóa,kỹ thuật và trình độ làm chủ kinh tế tập thể.

Hợp tác thôn cần chăm lo mở rộngphúc lợi tập thể, tiến hành nếp sống mới, vui tươi, an lành ở nông thôn; độngviên mọi fan trong hợp tác ký kết xã ra mức độ thi đua, hăng hái vươn lên hoàn thànhtốt các nhiệm vụ.

Chương Chín

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Ai gồm công với hợp tác ký kết xã phần đa đượckhen thưởng. Ai làm cho trái điều lệ, trái nội quy hoặc trái quyết nghị của vừa lòng tácxã, xâm phạm ruộng khu đất và các của cải không giống của hợp tác ký kết xã, phạm luật quyền làmchủ bè cánh của thôn viên hoặc vi phạm cơ chế của Đảng và luật pháp của Nhànước thì đề xuất chịu kỷ cơ chế theo phép tắc của bắt tay hợp tác xã và quy định của Nhànước.

Chương Mười

ĐIỀU KHOẢN PHỤ

Điều lệ tầm thường của hợp tác ký kết xã sảnxuất nông nghiệp bao gồm những điều khoản cơ bạn dạng nhằm xây dựng, củng vắt và pháttriển những hợp tác xã, bảo vệ quyền cai quản tập thể của làng viên, đưa những hợptác buôn bản không hoàn thành tiến lên. Các hợp tác xóm sản xuất nông nghiệp trồng trọt đều phảinghiêm chỉnh chấp hành điều lệ cùng phải căn cứ vào đó mà xây dựng nội quy củamình.

Các cán bộ hợp tác ký kết xã và các xãviên đề nghị làm đúng điều lệ của hợp tác xã.

Các ngành và những Uỷ phát hành chínhkhu, tỉnh, thành, huyện cùng xã cần giúp đỡ các bắt tay hợp tác xã triển khai đúng điều lệvà nội quy đang định.

Các trường học ở nông thôn phảigiảng dạy điều lệ của hợp tác xã cho các học sinh.

- HỢP TÁC XÃ LÀ NHÀ, XÃ VIÊN LÀCHỦ.

- CẦN KIỆM XÂY DỰNG HỢP TÁC XÃ.

- TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ CỦA CÔNG,CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ.

- ĐOÀN KẾT, GIÚP ĐỠ LẪN NHAU ĐỂCÙNG TIẾN BỘ.

- THI ĐUA ĐƯA HỢP TÁC XÃ KHÔNGNGỪNG TIẾN LÊN.

Xem thêm: Game Nhập Vai One Piece - Top Game One Piece Hay Nhất 2021

Điều lệ này đã làm được Uỷ banThường vụ Quốc hội trải qua ngày 28 tháng bốn năm 1969.

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT nam DÂN CHỦ CỘNG HÒA KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Văn Hoan