House of representatives là gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ pntechcons.com.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: House of representatives là gì

one of the two chambers (= parts) of the parliaments of the United States, Australia, & New Zealvà, whose members are elected:
The people of Louisiana will be supported by the Democratic leadership of the House of Representatives.
*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards khổng lồ go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về Việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Hướng Dẫn Hack The Sim Freeplay Ios No Jailbreak, The Sims Freeplay Cheats Hack Android & Ios

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn pntechcons.com.vn English pntechcons.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Npc Kỳ Ngộ Vô Căn Môn Phương Pháp Khi, Cách Farm Kỳ Ngộ Vô Căn Môn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語