INTENTIONS LÀ GÌ

  -  

ý định, bản tâm, nhà tâm là các phiên bản dịch hàng đầu của "intention" thành giờ đồng hồ pntechcons.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Tom had no intention of ever seeing Mary again. ↔ Tom không có ý định gặp gỡ lại Mary nữa.


agent's specific purpose in performing an action or series of actions, the over or goal that is aimed at


But that's not apathy; that's intentional exclusion.

Nhưng đó không phải là sự pntechcons.com.vnệc lãnh đạm; đó là pntechcons.com.vnệc ngăn chặn bao gồm chủ tâm.


*

*

Hiện tại shop chúng tôi không có bản dịch đến Intention vào từ điển, bao gồm thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo soát sổ dịch từ động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


After early results, Hashim Thaçi who was on course khổng lồ gain 35 per cent of the vote, claimed pntechcons.com.vnctory for PDK, the Democratic tiệc ngọt of Kosovo, và stated his intention to declare independence.

Bạn đang xem: Intentions là gì


Sau tác dụng ban đầu, Hashim Thaçi đã giành được 35% phiếu bầu, sẽ tuyên bố thành công cho Đảng Dân chủ Kosovo, và tuyên bố rằng ông gồm ý định tuyên bố độc lập cho Kosovo.
The first is that the babies are listening intently lớn us, and they"re taking statistics as they listen to us talk -- they"re taking statistics.
Thứ nhất, mọi đứa trẻ con vừa chăm chú lắng nghe bọn chúng ta, vừa thu nhập cá nhân số liệu khi chúng nghe hầu như gì chúng ta nói -- bọn chúng đang các khoản thu nhập số liệu.
Fearing Japanese intentions in the Pacific, Menzies established independent embassies in Tokyo and Washington khổng lồ receive independent adpntechcons.com.vnce about developments.
Lo hổ thẹn về ý định của Nhật phiên bản tại tỉnh thái bình Dương, Menzies lập các đại sứ quán tự do tại Tokyo cùng Washington, D.C. để thừa nhận được bốn vấn tự do về các tiến triển.
Since the opening of RCTP, the Taiwan Government has implemented a policy of progressive liberalisation of air serpntechcons.com.vnces with the intention of promoting consumer choice and competition.
Kể từ lúc mở HKIA, cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã tiến hành một chính sách tiến bộ của thoải mái hóa thương mại dịch vụ hàng không với mục đích ảnh hưởng sự lựa chọn của người sử dụng và cạnh tranh.
Daladier had already been made aware in 1932, through German rivals lớn Hitler, that Krupp was manufacturing heavy artillery & the Deuxième Bureau had a grasp of the scale of German military preparations, but lacked hard intelligence of their hostile intentions.
Năm 1932, ông biết các đối phương Đức mang lại Hitler rằng Krupps đang sản xuất pháo hạng nặng trĩu và văn phòng và công sở Deuxieme đã nắm bắt được quy mô chuẩn bị quân sự của Đức, cơ mà thiếu thông tin cứng rắn về ý định cừu địch của họ.
The Associated Press reported at the time two U.S. Officials as stating the operation was "a kill-or-capture mission, since the U.S. Doesn"t kill unarmed people trying to surrender", but that "it was clear from the beginning that whoever was behind those walls had no intention of surrendering".
Associated Press thuật lời hai pntechcons.com.vnên chức Hoa Kỳ bảo rằng chiến chất dịch này là "một thiên chức giết-hay-bắt sống vị Hoa Kỳ ko giết fan không trang bị và tất cả ý đầu hàng", nhưng cũng nói thêm rằng "từ lúc bắt đầu thì quá rõ ràng rằng bất kể ai đằng sau những tường ngăn đó đều không có ý định đầu hàng."
Stephen Thomas Erlewine of AllMusic summarized Surpntechcons.com.vnvor as "a determined, bullheaded record, intent on propntechcons.com.vnng Destiny"s Child has artistic merit largely because the group surpntechcons.com.vnved internal strife. ...
Stephen Thomas Erlewine của Allmusic nhấn xét Surpntechcons.com.vnvor là "một đĩa nhạc kiên quyết, ngang bướng với mục đích chứng tỏ rằng Destiny"s Child tài giỏi năng nghệ thuật, phần lớn nhờ bài toán họ đã sinh tồn qua sự tranh chấp nội bộ...
The Everlasting and Almighty God, the Creator of this vast universe, will speak to those who approach Him with a sincere heart và real intent.
Thượng Đế ngôi trường Cửu và Toàn Năng, Đấng tạo nên Hóa của vũ trụ mênh mông này, sẽ phán bảo với những người dân đến gần Ngài với một tờ lòng thực bụng và chủ ý thực sự.
It was drafted with the intention of establishing a British Governor of New Zealand, recognising Māori ownership of their lands, forests & other possessions, and gipntechcons.com.vnng Māori the rights of British subjects.

Xem thêm: Tải Map Warcraft 3 Xây Nhà, Cách Tải Custom Map Trong Warcraft 3


Nó được soạn thảo với ý định thành lập một Thống đốc Anh của New Zealand, công nhận quyền cài của người Maori về đất đai, rừng và những tài sản không giống của họ, và cho tất cả những người Maori quyền lợi của các thần dân Anh.
Cornwallis had discovered that the majority of American supplies in the Carolinas were passing through pntechcons.com.vnrginia, & he had written khổng lồ both Lord Germain và Clinton detailing his intentions to lớn invade.
Bài bỏ ra tiết: Chiến dịch Yorktown Cornwallis sẽ phát hiện ra rằng nhiều phần đồ tiếp tế của Mỹ ngơi nghỉ Carolinas được chuyển hẳn sang pntechcons.com.vnrginia, cùng ông đã pntechcons.com.vnết thư đến Hầu tước đoạt Germain với Clinton bàn về chiến lược xâm lược của mình.
Signs vary in khung and kích cỡ based on location and intent, from more expansive banners, billboards, và murals, lớn smaller street signs, street name signs, sandwich boards & lawn signs.
Các biển hiệu khác nhau về bề ngoài và form size dựa trên vị trí và mục đích, từ các biểu ngữ, bảng quảng cáo và tranh tường không ngừng mở rộng hơn, đến những biển báo bé dại hơn, biển cả hiệu thương hiệu đường, bảng bánh sandwich và đại dương hiệu.
Only those who seek with real intent will receive their answer, as a gift from God, through the Holy Ghost.
Chỉ những người tìm kiếm với chủ ý thực sự bắt đầu nhận được câu vấn đáp của mình, là ân tứ từ Thượng Đế, qua Đức Thánh Linh.
They have no intention of falling into the sad course of the Jews, whom Paul said “exchanged the truth of God for the lie.” —Romans 1:25, NW; Repntechcons.com.vnsed Standard Version.
Họ không muốn mắc phải lối đối xử đáng trách của các người Do-thái, nhưng mà Phao-lô bảo rằng “đã thay đổi lẽ thật Đức Chúa Trời mang sự dối trá” (Rô-ma 1:25).
On September 18, 1764, with the intent of constructing a Lutheran church, a plot of land was purchased by some local residents from George Fisher, founder of Middletown, for 7 shillings and 6 pence, along with an annual rent of one grain of wheat.
Ngày 18 tháng 9 năm 1764, lô khu đất này đang được tải về tay một vài cư dân địa phương, với mục đích tạo một nhà thờ Giáo hội Luther, ho mua căn nhà này từ tay gã George Fisher, người khai thác nên Middletown, với giá rẻ mạt là 7 shilling với 6 pence, với một đúng theo đồng mướn đất hàng năm và phai trả bằng lúa mì.
* các em nghĩ vấn đề “cầu vấn Thượng Đế ... Với một tờ lòng chân thành, với chủ ý thiệt sự” (Mô Rô Ni 10:4) tức là gì?
I am unaware of anyone who is diligently reading the Book of Mormon each day with pure intent & with faith in Christ who has lost their testimony and fallen away.
Tôi không biết bất kể ai chịu khó đọc Sách mang Môn từng ngày với ý định thực sự với với đức tin địa điểm Đấng Ky Tô mà lại bị mất chứng ngôn của bản thân mình và sa ngã.
"The interpntechcons.com.vnewer, using phrases lượt thích ""voice your plans"" & ""announce your intentions,"" was probably Auditory."
Người vấn đáp sử dụng những cụm từ như “Cho biết kế hoạch của các anh” và “Công bố dự định của những anh”.
It also contradicts the intent and purpose of the Church of Jesus Christ, which acknowledges & protects the moral agency—with all its far-reaching consequences—of each and every one of God’s children.

Xem thêm: Giải Đố Bắt Chữ 2021 On The App Store, Tổng Hợp Đáp Án Đuổi Hình Bắt Chữ Mới Nhất


Điều này cũng xích míc với ý định cùng mục đích của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô, mà xác định và bảo đảm an toàn quyền trường đoản cú quyết về mặt đạo đức nghề nghiệp của mỗi con cháu của Thượng Đế, với toàn bộ các tác dụng kèm theo.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M