Iterable Là Gì

  -  

Ba bảo: “Chào Minh Hoàng!”. Chicken bảo: “Chào Ba Lộc!” . Mẹ Út bảo: “Chào Minh Hoàng”. Chicken bảo: “Chào Mẹ Út”