Jurisdiction là gì

  -  
05:02 Dec 7, 2012
Vietnamese lớn English translationsMarketing - Business/Commerce (general)
Vietnamese term or phrase: Jurisdiction
Please help suggest your equivalent in the given context. Thanks Context: The Jurisdictions shall mean any and all provinces within the Socialist Republic of Vietnam. Đây là 1 trong những defined term trong phù hợp đồng Đại lý Bảo hiểm. có lẽ rằng trong context này, Jurisdiction không tồn tại nghĩa là: lãnh thổ tài phán, thẩm quyền tài phán, thẩm quyền xét xử tuyệt phạm vi quyền hạn...
This person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linh Hoang


Bạn đang xem: Jurisdiction là gì

*

Local time: 15:59
English translation:Khu vực pháp lý
Explanation:Trong ngữ cảnh này, "jurisdiction" sinh hoạt dạng số nhiều, theo tự điển Merriam-webster: http://www.learnersdictionary.com/search/jurisdiction, nó đem nghĩa số 3: an area within which a particular system of laws is used.

*

This person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 15:59
Grading commentThank you all for your suggestions. I prefer this answer. Similar khổng lồ my own choice "Khu vực Tài phán"4 KudoZ points were awarded for this answer

Summary of answers provided
5 +1khu vực phía trong phạm vi quyền hạn/khu vực trực thuộc quyền tài phánNguyen Ngoc Son


Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Cho Các Tân Game Thủ

*

*

*

4Khu vực pháp lýThis person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen

Explanation:Please refer to the example and the reference links. Hope it may help. http://vdict.chauuc.com/?dict=1&word=jurisdiction từ bỏ Jurisdiction còn được dịch là quyền tài phán trong bảo hiểm: jurisdiction clause = pháp luật quyền tài phán http://www.baominh.com.vn/vi-vn/print.aspx?news_id=3231 https://www.google.com.vn/#hl=en&tbo=d&output=search&sclient...Example sentence(s):In the law, jurisdiction sometimes refers lớn a particular geographic area containing a defined legal authority.In law; the territory within which power can be exercisedReference: http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/JurisdictionReference: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/jurisdictionNguyen Ngoc SonVietnamLocal time: 15:59Specializes in fieldNative speaker of: VietnamesePRO pts in category: 4


Xem thêm: Api Restful Là Gì - Cùng Tìm Hiểu Về Restful Api

Explanation:Theo mình thì sinh sống đây tức là phạm vi quyền xét xử mà từ đó khung pháp lý sẽ được vận dụng cho khu vực đó Reference: http://www.webbaohiem.net/thuat-ngu-bao-hiem.html?id=3069Reference: http://www.trafalgar-intl.com/definitions3.htmHuong LaiLocal time: 15:59Specializes in fieldNative speaker of: VietnamesePRO pts in category: 2