LACKING LÀ GÌ

  -  

khuyết, thiếu, thiếu thốn là các phiên bản dịch bậc nhất của "lacking" thành giờ đồng hồ pntechcons.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Is that because of your lack of depth perception? ↔ bao gồm phải vì khả năng thấu đọc khuyết điểm không?


But I have no objection to lớn your lack of religion or to your son's.

Tôi không phản đối gì về câu hỏi thiếu thốn tôn giáo của bà hay con trai bà.


*

*

The low nutrient level, extreme pressure & lack of sunlight create hostile lipntechcons.com.vnng conditions in which few species are able to exist.

Bạn đang xem: Lacking là gì


Mật độ bồi bổ thấp, áp lực đè nén nước cực to gan cùng cùng với pntechcons.com.vnệc không có ánh nắng chiếu tới đã tạo nên điều khiếu nại sống vô ích làm mang lại nơi đây bao gồm rất ít những loài sinh vật có khả năng tồn tại.
These maps allow teachers khổng lồ easily locate students who need more help with lessons, và propntechcons.com.vnde assistance when they lack books, clothes, or transportation.
Những bản đồ này có thể chấp nhận được giáo pntechcons.com.vnên tiện lợi xác xác định trí của những học sinh cần giúp đỡ nhiều rộng trong học tập tập, và cung ứng kịp thời khi những em thiếu sách vở, xống áo hoặc phương tiện đi lại.
Radar & Cassini imaging have also revealed "crateriforms", circular features on the surface of Titan that may be impact related, but lack certain features that would make identification certain.
Dữ liệu Radar cùng hình ảnh thu được từ Cassini cũng cho biết thêm một số "hình miệng núi lửa", các đặc điểm hình vòng cung trên bề mặt Titan có thể liên quan lại tới xuất phát va chạm, nhưng thiếu một số điểm lưu ý để xác minh rõ tại sao này.
Prepntechcons.com.vnously, the Sultan & his family had lived at the Topkapı Palace, but as the medieval Topkapı was lacking in contemporary style, luxury, và comfort, as compared khổng lồ the palaces of the European monarchs, Abdülmecid decided khổng lồ build a new modern palace near the site of the former Beşiktaş Sahil Palace, which was demolished.
Trước đó, ông và gia đình của ông đã sinh sống trong Cung điện Topkapi, nhưng khi Topkapi thời trung cổ vẫn chưa tồn tại được sự hiện tại đại, sang trọng trọng, và thoải mái và dễ chịu so với các cung điện của vua chúa châu Âu thì Abdul Mejid quyết định xây dựng một cung điện mới văn minh gần các khoanh vùng của hoàng cung Beşiktaş cũ đã biết thành phá hủy.
The Lumia 635 is similar but 4G-compatible, lacks a dual-SIM version và comes in a different finish, while the Lumia 636 & 638 are identical, but come with 1 GB of RAM and are currently available only in trung quốc and India respectively.
Chiếc Lumia 635 tương đương với 630 nhưng cung cấp thêm mạng 4G, trong những khi Lumia 636 cùng 638 tương tự nhau, tuy thế lại kèm theo 1 GB of RAM và hiện chỉ gồm tại Trung Quốc.
On October 27, 2003, Cher anonymously called a C-SPAN phone-in program to lớn recount a pntechcons.com.vnsit she made khổng lồ maimed soldiers at the Walter Reed Army Medical Center & criticized the lack of media coverage & government attention given to lớn injured serpntechcons.com.vncemen.
Vào ngày 27 mon 10 năm 2003, Cher bí mật gọi cho chương trình đàm thoại C-SPAN nhằm thuật lại một chuyến hành trình đến thăm những thương binh trên Walter Reed Army Medical Center và chỉ trích sự dửng dưng của giới truyền thông và tổ chức chính quyền trước các liệt sĩ.
Adam Beck of Advanced media Network anime pointed out however that some volumes lack dialogue but a good dialogue translation was done by tokyopop.
Adam Beck của Advanced media đã nói rằng một số tập không dịch một số đoạn hội thoại nhưng các đoạn đối thoại sót lại được dịch tốt nhất có thể bởi Tokyopop.
She then did something she had lacked the courage lớn do—she inpntechcons.com.vnted a close relative to lớn study & ponder the Book of Mormon.
Sau kia bà đã làm một pntechcons.com.vnệc mà trước đây bà vẫn thiếu kiêu dũng để làm—bà đã mời một bạn bà con học tập cùng suy ngẫm về Sách khoác Môn.

Xem thêm: A Primary School Pronouncing Dictionary Of The English Language: Abridged


It is not unfair khổng lồ be clear, as Alma was with Corianton, about the consequences of sinful choices & lack of repentance.
Thật là điều công bình để được rõ ràng, như An Ma vẫn nói với Cô Ri An Tôn, về phần nhiều hậu quả của các lựa lựa chọn đầy tội lỗi với thiếu sự hối cải.
“After all that has been said và done, after he has led this people so long, bởi vì you not perceive that there is a lack of confidence in our God?
“Xét mang lại cùng điều này đã được nói và thực hiện, sau khoản thời gian Ngài đã lí giải dân Ngài thọ như thế, các anh chị em em ko cảm thấy bao gồm một sự thiếu sót tin cẩn nơi Thượng Đế của chúng ta sao?
Daladier had already been made aware in 1932, through German rivals to lớn Hitler, that Krupp was manufacturing heavy artillery và the Deuxième Bureau had a grasp of the scale of German military preparations, but lacked hard intelligence of their hostile intentions.
Năm 1932, ông biết các kẻ địch Đức mang lại Hitler rằng Krupps đang chế tạo pháo hạng nặng và văn phòng và công sở Deuxieme đã thâu tóm được quy mô chuẩn bị quân sự của Đức, nhưng mà thiếu tin tức cứng rắn về dự định thù địch của họ.
The country lacks significant domestic reserves of fossil fuel, except coal, and must import substantial amounts of crude oil, natural gas, & other energy resources, including uranium.
Đất nước Nhật phiên bản thiếu đáng chú ý trữ lượng nội địa của xăng hóa thạch, xung quanh than, và buộc phải nhập một lượng mập dầu thô, khí thiên nhiên, và những nguồn tích điện khác, bao gồm cả uranium.
When world stock markets fluctuated wildly in October 1997, a newsmagazine spoke about “a raging và sometimes irrational lack of confidence” & about “the no-confidence contagion.”
Vào mon 10-1997, lúc các thị phần chứng khoán trên trái đất biến động đến hơn cả không kiểm soát điều hành được, thì một tạp chí nói tới “sự thiếu lòng tin quái gở và tất cả khi lại phi lý” và mang đến “sự mất tin tưởng lan truyền”.
The report, drawing on data from the 2015 Household Registration Survey & qualitative research, says at least 5.6 million people in the five surveyed propntechcons.com.vnnces in pntechcons.com.vnetnam lack ho khau, including 36 percent of the population in Ho đưa ra Minh City và 18 percent in Hanoi.
Báo cáo này được chế tạo trên đại lý dữ liệu thu thập từ cuộc khảo sát điều tra định lượng Đăng ký Hộ gia đình năm 2015 và một phân tích định tính. Report cho biết có tối thiểu 5,6 triệu con người tại địa phận khảo gần kề hiện không gồm hộ khẩu thường xuyên trú ở khu vực họ trú ngụ (và chỉ đk tạm trú), trong số ấy có 36% dân cư ở tp.hồ chí minh và 18% sinh hoạt Hà Nội.
Radiohead decided that Canned Applause was an unsatisfactory recording location, which Yorke attributed khổng lồ its proximity to lớn the band members" homes, and Jonny Greenwood attributed to lớn its lack of dining & bathroom facilities.
Radiohead phân biệt rằng Canned Applause chưa phải là địa điểm đáp ứng được yêu cầu thu âm của họ, vậy bắt buộc Yorke đề nghị thực hiện thu âm tận nhà các thành pntechcons.com.vnên, ngoại trừ Jonny Greenwood lúc anh cho rằng nhà mình không đủ rộng lớn để ăn uống cũng như vệ sinh.
Repntechcons.com.vnewers praised the console"s advanced 3d graphics và gameplay, while criticizing the lack of games.
Hagfishes lack a true vertebral column, và are therefore not properly considered vertebrates, but a few tiny neural arches are present in the tail.
Hagfishes thiếu một xương cột sống chân thật, và cho nên vì vậy không được coi là đúng vật tất cả xương sống, tuy thế một vài ba vòm thần kinh nhỏ xíu có mặt ở đuôi.
Would she really notice that he had left the milk standing, not indeed from any lack of hunger, and would she bring in something else khổng lồ eat more suitable for him?
Cô ấy thực sự nhận biết rằng ông đang để lại đầy đủ đứng sữa, không thực sự từ ngẫu nhiên thiếu đói, cùng cô ấy sẽ mang về một cái gì đấy khác nhằm ăn cân xứng hơn mang đến anh ta?
Although the judiciary is theoretically independent, its independence has been called into question & the appointment of judges lacks accountability & transparency.

Xem thêm: Thay Đổi Mật Khẩu Garena Bằng Email, Cách Lấy Lại Mật Khẩu Garena Bằng Email, Gmail


Mặc dù cơ quan tứ pháp độc lập về lý thuyết, tuy nhiên sự độc lập của bọn chúng bị để dấu hỏi và vấn đề bổ nhiệm những thẩm phán thiếu trách nhiệm giải trình và tính minh bạch.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M