LỆCH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese pntechcons.com.vnVietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)


Bạn đang xem: Lệch tiếng anh là gì

*

chênh lệch uneven; unequal; differential; of different levels Thuế biểu chênh lệch Differential tariff Giá cả chênh lệch The prices are of different levels Lực lượng 2 bên siêu chênh lệch Both sides" strength is very unequal difference; disparity; disproportion Chênh lệch tỷ giá chỉ Exchange difference Sự chênh lệch tuổi tác Age difference/gap; disparity/disproportion in age Họ chênh lệch nhau tía tuổi There"s a three-year gap between them; They"re three years apart Chênh lệch số phiếu bầu Ballot margin


Xem thêm: Game Những Thanh Kiếm Thần Hùng Mạnh, Mighty Magiswords

*Xem thêm: Tiếu Ngạo Giang Hồ Các Nhân Vật, Nhân Vật Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ

Uneven, unequal, of different levels Chi tiêu chênh lệch the prices are of different levels lực lượng 2 bên cực kỳ chênh lệch both sides" strength is very unequal hạn chế chứng trạng tLong trọt và chnạp năng lượng nuôi cải cách và phát triển còn chênh lệch nhau lớn vì away with the still uneven development of crop growing & animal husbandry