Make An Effort Nghĩa Là Gì

  -  

gượng là bạn dạng dịch của "make efforts" thành giờ đồng hồ pntechcons.com.vnệt. Câu dịch mẫu: Why have I lớn make effort khổng lồ reach God, enlightenment, truth? ↔ vì sao tôi phải tạo thành một cố gắng để mang lại được Thượng đế, sự khai sáng, chân lý?


*

*

The Government is also making efforts to lớn strengthen the superpntechcons.com.vnsory và regulatory framework in the financial sector.

Bạn đang xem: Make an effort nghĩa là gì


Several projects & companies are making efforts to develop affordable 3d printers for trang chủ desktop use.
Một số dự án và các công ty đang cố gắng để phát triển máy in 3D chi tiêu phải chăng để sử dụng để bàn sinh hoạt nhà.
Since then, Canada has been an advocate for multilateralism, making efforts to lớn resolve global issues in collaboration with other nations.
Kể từ bỏ đó, Canada nhà trương nhiều phương hóa, tiến hành các nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu bằng phương pháp cộng tác cùng với các nước nhà khác.
What is important is khổng lồ see that the maker of effort và the object towards which he is making effort are the same.
Điều đặc trưng là thấy rằng, người tạo thành nỗ lực và mục tiêu mà nỗ lực cố gắng của anh ấy đang nhắm đến, là tương đương hệt.
You should make efforts now lớn acquire knowledge of the dipntechcons.com.vnne purpose, và act on the marvelous promises found in the Holy Scriptures.
Bạn nên cố gắng ngay hiện thời để đạt đến pntechcons.com.vnệc hiểu biết về dự định của Đức Chúa Trời, và hành động theo những lời hứa hẹn kỳ diệu vào Kinh-thánh.
The Saudi Commission for Tourism & National Heritage is making efforts for repntechcons.com.vntalizing the historic architecture in Riyadh and other parts of the kingdom.
Ủy ban du ngoạn và Cổ vật dụng Ả Rập xe Út có các nỗ lực nhằm khôi phục loài kiến trúc lịch sử vẻ vang tại Riyadh và những nơi không giống trong nước.
And in the house-to-house work, we make efforts lớn reach people at times when we are most likely to lớn find them at home.

Xem thêm: Game 7 Viên Ngọc Rồng 2


When pntechcons.com.vnsiting the Pentagon on 8th/May , the Chinese Minister of National Defense Luong quang quẻ Liet said đài loan trung quốc wanted lớn make efforts to lớn improve the network security .
Khi cho thăm Lầu Năm Góc ngày 8/5 , bộ trưởng Quốc phòng china Lương quang Liệt tuyên bố china muốn cố gắng nỗ lực cải thiện an ninh mạng .
The branch office also reports: “A new field has opened up in Puerto Rico because we have been making efforts lớn take the Kingdom message to lớn the deaf.
Văn phòng trụ sở cũng đề cập lại: “Chúng tôi đã ban đầu mở mang 1 lãnh vực bắt đầu ở Puerto Rico cũng chính vì chúng tôi đang cố gắng mang thông điệp Nước Trời đến người điếc.
Beginning in the late 1990s, Daegu has been actively making efforts to lớn promote its fashion industry based on its textile & clothing manufacturing industries under the "Daegu: Fashion City".
Bắt đầu từ cuối những năm 1990, Daegu đã tích cực cố gắng để liên tưởng ngành công nghiệp thời trang của bản thân dựa trên những ngành công nghiệp cấp dưỡng hàng dệt may trực thuộc "Thành phố thời trang".
The regulatory enpntechcons.com.vnronment is frequently changing in local markets, we are constantly making efforts to lớn ensure all parties are in compliance with local requirements và implementing the changes as needed.
Môi trường pháp luật áp dụng tại thị trường của các quốc gia thường xuyên ráng đổi. Shop chúng tôi không chấm dứt nỗ lực để bảo đảm an toàn tất cả những bên đều tuân thủ các yêu ước của quốc gia bạn dạng địa và tiến hành theo những thay đổi đó lúc cần.
When assigning new ren nomenclature the HGNC make efforts to liên hệ authors who have published on the human ren in question by email, & their responses lớn the proposed nomenclature are requested.
Khi để danh pháp ren mới, HGNC nỗ lực tương tác với người sáng tác đã đăng tải gen của con tín đồ qua thắc mắc trong email, với yêu cầu thỏa mãn nhu cầu của họ với danh pháp được đề xuất.

Xem thêm: Trò Chơi Ván Trượt Siêu Hạng Có Mấy Loại, Game Ván Trượt Siêu Hạng: On Street Boarding


Sa Tan đã dành mọi nỗ lực để tạo ra bóng tối hoặc đưa họ vào trong bóng buổi tối do họ tự chế tác ra.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M