Maturity Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

maturity
*

Maturity (Econ) Đến hạn, hết hạn.

Bạn đang xem: Maturity là gì

+ Là ngày mà khoản nợ của người phát hành trái phiếu đến hạn phải thanh toán hoặc là ngày đến hạn thanh toán tiền nợ gốc.
maturity /mə"tjuəriti/ danh từ
tính chín; tính thành thực, tính trưởng thành tính cẩn thận, tính chín chắn, tính kỹ càng (thương nghiệp) kỳ hạn phải thanh toánngày trả nợLĩnh vực: hóa học & vật liệusự trưởng thànhfull maturity: sự trưởng thành hoàn toànincipient early maturity: sự trưởng thành sớmlate maturity: sự trưởng thành muộnLĩnh vực: y họcthời kỳ trưởng thành, độ chínmaturity datengày đáo hạnmaturity structurecấu trúc chắc chắnstage of full maturitygiai đoạn trưởng thành hoàn toànstage of late maturitygiai đoạn trưởng thành muộnstage of maturitygiai đoạn trưởng thànhstrength maturity resultđộ bền theo tuổi (bê tông, vữa ...)độ chínfull maturity: độ chín hoàn toàngermination maturity: độ chín mọc mầmharvest maturity: độ chín thu hoạchoptimum maturity: độ chín hoàn toànstore maturity: độ chín bảo quản (hạt, mạch nha)hạn kỳacceptance maturity record: sổ hạn kỳ thương phiếumaturity list: bảng hạn kỳ hoàn trảkỳ hạnaveraging maturity: kỳ hạn bình quâncurrent maturity: kỳ hạn hiện hànhend-of-month maturity: kỳ hạn cuối thángmaturity of a policy: kỳ hạn của đơn bảo hiểmmaturity of a policy: kỳ hạn đơn bảo hiểmmaturity transformation: sự biến đổi kỳ hạnpayable at maturity: phải trả đúng kỳ hạnplayable at maturity: phải trả đúng kỳ hạnterm maturity: đáo hạn theo kỳ hạnngày đáo hạnacceptance maturity record: sổ ghi ngày đáo hạn của hối phiếu nhận trảaveraging maturity: ngày đáo hạn bình quânequated maturity: ngày đáo hạn bình quân (của các phiếu khoán)instrument with fixed maturity: phiếu khoán có ngày đáo hạn chỉ địnhredemption at maturity: hoàn trả vào ngày đáo hạnngày đến hạnngày đến hạn thanh toántính chínat maturitykhi đến hạnat maturityvào lúc đáo hạnaveraging maturitythời gian trả nợ bình quânballoon maturitysự trả dứt vốn lúc cuối kỳbullet maturityhạn hoàn trả một lầncurrent maturitygiá thị trường hiện thờidate of maturityngày đáo hạndate of maturityngày đến hạndate of maturityngày trả tiềneconomic maturitysự chín muồi về kinh tếinterest to maturitylãi trả đều trước khi mãn hạn. kernel maturityđộ già hạtmaturity balancesố dư đến hạnmaturity book for billssổ đáo hạn phiếu khoánmaturity datengày đáo hạnmaturity datengày đến hạnmaturity datengày tháng đáo hạnmaturity datethời điểm đến hạn (thanh toán) o độ trưởng thành Mức độ theo đó sự hình thành hiđrocacbon đã xảy ra trong đá mẹ. o sự trưởng thành § incipient early maturity : sự trưởng thành sớm § full maturity : sự trưởng thành hoàn toàn § late maturity : sự trưởng thành muộn
*

*

*

maturity

Từ điển Collocation

maturity noun

1 adult behaviour

ADJ. great, growing, increasing I can see an increasing maturity in how she understands the world. | emotional, intellectual

VERB + MATURITY have | show She has shown great maturity in her behaviour this term. | grow in These latest paintings show how the artist has really grown in maturity. | lack

2 full growth

ADJ. full It can take years for these plants to reach full maturity. | physical, psychological, sexual

VERB + MATURITY approach, come to, grow to, reach The insects lay eggs when they approach maturity.

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

到期到期For a bond, the date on which the principal is required to be repaid. In an interest rate swap, the date that the swap stops accruing interest.

Xem thêm: Tải Gta 5 Mobile Apk For Android, Download Gta 5 Apk

Investopedia Financial Terms


1. The length of time until the principal amount of a bond must be repaid. 2. The end of the life of a security.

Xem thêm: Game Những Thanh Kiếm Thần Hùng Mạnh, Mighty Magiswords


In other words, the maturity isthe date the borrower must pay back the moneyhe or sheborrowed through the issue of a bond.
Average LifeBalloon MaturityBOBL Futures ContractBondBond LadderingMaturity DatePrincipalRoll-Down ReturnTenorYield to Maturity