Metres Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ pntechcons.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Metres là gì

a unit of measurement of length in the metric system, equal khổng lồ 100 centimetres or approximately 1.094 yards:
The property lies within approximately 150 metres from the construction site but would not be directly affected.
*

a small part of a machine or object that is pushed down with the foot lớn operate or move the machine or object

Về câu hỏi này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Keeping the peace & olive branches (Idioms for becoming friends again after an argument)


*Xem thêm: My Pleasure Nghĩa Là Gì - Năm Cách Nói Thay Thế 'You'Re Welcome'

*

cách tân và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích search kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu kỹ năng truy cập pntechcons.com.vn English pntechcons.com.vn University Press và Assessment cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt हिंदी
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Anh–Hà Lan Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng mãng cầu Uy–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng cha Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh


Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Installer Integrity Check Has Failed, Sửa Lỗi Error Launching Installer

Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Hindi Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Ukraina Tiếng Anh–Tiếng Việt