Miền Tây Nam Bộ Tiếng Anh Là Gì

  -  

southern part is the translation of "nam bộ" into English. Sample translated sentence: Cũng có mưa diện rộng tại Tây Bengal và nam bộ Assam. ↔ There was also widespread rain in West Bengal and southern Assam.


*

*

This duly took place on 22 February 1636, with 28 villages represented from southern and central Formosa.

Bạn đang xem: Miền tây nam bộ tiếng anh là gì


Phà là phương thức giao thông chính ở phần nam bộ của Tây Bengal, đặc biệt là tại khu vực Sundarban.
Ferries are a principal mode of transport in the southern part of the state, especially in the Sundarbans area.
Chi này gồm các loài sau: Amyda cartilaginea - Ba ba Nam Bộ Amyda gregaria † †: tuyệt chủng ^ Fritz, Uwe, and Peter Havaš.
It contains these species: Amyda cartilaginea - Asiatic softshell turtle Amyda gregaria† Amyda ornata Fritz, Uwe, and Peter Havaš.
Sau đó, bão nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp tàn dư trên nam bộ bang Assam vào tối hôm đó.
Các đô thị tại nam bộ và tây bộ Sikkim nối đến các đô thị núi cao Kalimpong và Darjeeling tại bắc bộ Tây Bengal.
Towns in southern and western Sikkim are connected to the hill stations of Kalimpong and Darjeeling in northern West Bengal.
Quần đảo nằm trên Nam Đại Tây Dương, trên thềm lục địa Patagonia, cách 300 dặm (500 km) về phía đông của Patagonia tại nam bộ Argentina.
The islands are located in the South Atlantic Ocean, on the Patagonian Shelf, about 300 miles (480 km) east of Patagonia in southern Argentina.
Ở Việt Nam, bộ phim được phát sóng rộng rãi trên toàn lãnh thổ với tên gọi "Định mệnh anh yêu em" hay "Đêm Định Mệnh".
In Vietnam, the show was broadcast on Vietnam Television and HuongVietTV under the name "Tình yêu và định mệnh".
1969 – Chiến tranh Việt Nam: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin Laird thông báo Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nỗ lực "Việt Nam hóa chiến tranh".
1969 – Vietnam War: United States Secretary of Defense Melvin Laird announces that the United States will start to "Vietnamize" the war effort.

Xem thêm: Link Tải Game Offline Hay Cho Pc Miễn Phí, Top Game Offline Hay Cho Pc Và Link Download


Tỷ lệ tăng dân số trong khoảng 0,3% đến 0,5% từ năm 2008 đến 2011, trong khi đó tỷ lệ tăng dân số vùng Đông Nam Bộ lân cận là 2%.
Population growth rates have been between 0.3% and 0.5% between 2008 and 2011, while they have been over 2% in the neighbouring southeastern region.
Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, bà được chỉ định là Bí thư Đảng đoàn phụ nữ Nam Bộ, là Hội trưởng Phụ nữ Nam Bộ.
During 9 years of war against the French, she was appointed as Secretary of the Party Group Southern women, the Women"s Head of the South.
Ở vùng Đông Nam Bộ của Mỹ, và đặc biệt là các bang lưu vực, việc nuôi tôm giống là một ngành công nghiệp quan trọng.
Cũng có các nhóm người Acadia tại tây nam bộ Nova Scotia, trên đảo Cape Breton, và qua trung bộ và tây bộ đảo Prince Edward.
There are also clusters of Acadians in southwestern Nova Scotia, on Cape Breton Island, and through central and western Prince Edward Island.
Các thủ lĩnh khác được xây dựng trên khắp Đông Nam Bộ, và các mạng lưới thương mại của nó đã đến Hồ Lớn và Vịnh Mexico.
Other chiefdoms were constructed throughout the Southeast, and its trade networks reached to the Great Lakes and the Gulf of Mexico.
Trong số những vật dụng mà binh sĩ Liên Xô tìm được có 370.000 bộ quần áo nam, 837.000 bộ quần áo nữ, và 7,7 tấn (8,5 tấn thiếu) tóc người.
Items found by the Soviet soldiers included 370,000 men"s suits, 837,000 women"s garments, and 7.7 tonnes (8.5 short tons) of human hair.
Âm nhạc cổ điển gồm có hai thể loại và các nhánh dân gian khác nhau của chúng: trường phái Hindustan ở bắc bộ và Carnatic ở nam bộ.

Xem thêm: Top Game Hành Động Hay Nhất, Tổng Hợp Trò Chơi Hành Động Trên Android


Classical music encompasses two genres and their various folk offshoots: the northern Hindustani and southern Carnatic schools.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M