Motivate Là Gì

  -  

thúc đẩy, rượu cồn viên are the đứng top translations of "motivate" into Vietnamese. Sample translated sentence: What, then, should motivate them to make the decision khổng lồ get baptized? ↔ núm thì điều gì tương tác họ ra quyết định làm báp têm?


What, then, should motivate them to lớn make the decision khổng lồ get baptized?

Thế thì điều gì thúc đẩy họ đưa ra quyết định làm báp têm?


People bởi vì the right thing when they're motivated by fear.

Người ta có tác dụng điều đúng chuẩn khi bọn họ được động viên bằng nổi sợ.


*

*

(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.

Bạn đang xem: Motivate là gì


The new york Times suggested a possible motive was revenge for the Russian Air Force"s targeting of rebel-held areas in Aleppo.
Tờ new york Times cho thấy thêm động cơ rất có thể là nhằm trả thù việc Không quân Nga thả bom vào khu vực của quân nổi lên ở Aleppo.
Tình yêu thương thương đối với Đức Giê-hô-va là động lực thanh khiết độc nhất mà chúng ta cũng có thể có nhằm đọc Lời Ngài.
These elevated laws have an effect on the hearts of responsive people, motivating them to imitate the God they worship.
Những nguyên lý pháp cao tay này ảnh hưởng đến lòng những người hưởng ứng, thúc đẩy họ noi gương Đức Chúa Trời mà người ta thờ phượng.
Ezekiel’s prophecy reveals two factors —first, Jehovah’s guiding hand and, second, Gog’s evil motives.
Lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên bật mí hai lý do. Thứ nhất là Đức Giê-hô-va lèo lái sự việc, cùng thứ nhì là động cơ xấu xí của Gót.
For example, at James 5:7-11, we find that Job is used as an example khổng lồ motivate Christians khổng lồ endure hard times và as a comforting reminder that Jehovah rewards such endurance.
Thí dụ, Gia-cơ 5:7-11 cho biết Gióp là 1 tấm gương được đặt ra để thôi thúc tín đồ vật đạo Đấng Ki-tô thường xuyên chịu đựng gian khổ, cũng tương tự an ủi họ vì biết Đức Giê-hô-va ban thưởng cho sự chịu đựng như thế.
Winthrop was the first in a long line of critics who suggested that advocates of manifest destiny were citing "Divine Providence" for justification of actions that were motivated by chauvinism and self-interest.

Xem thêm: Top #1 Tải Game Đấu Sĩ Lbx Miễn Phí, Tải Game Lbx Psp Cho Android, Java, Apk


Winthrop là người thứ nhất trong sản phẩm ngũ những người dân chỉ trích cho rằng việc khích lệ Vận mệnh hiển nhiên đang lợi dụng "Thượng đế" để bao biện cho các hành vi bắt mối cung cấp từ nhà nghĩa sô vanh và bốn lợi.
5 Manifestations of God’s love toward us should motivate us to imitate Christ in loving righteousness & hating lawlessness.
5 Sự giãi tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với bọn họ nên khiến chúng ta bắt chước đấng Christ trong vấn đề yêu sự công bình và ghét sự gian ác (Hê-bơ-rơ 1:9).
29 We will be motivated to do so if we keep in mind that we are praising our Creator and bringing honor khổng lồ his name.
29 chúng ta sẽ được thôi thúc làm cố kỉnh nếu ghi nhớ rằng mình đang ngợi khen Đấng tạo Hóa và vinh danh danh ngài.
When the team is falling behind, the coach reaches out khổng lồ motivate the team—he or she gives them a pep talk.
What motivated Sukhi, a single sister in her early 40’s living in the United States, khổng lồ move to lớn the Philippines?
Động lực nào sẽ thúc đẩy Sukhi, một chị đơn độc ngoài 40 tuổi cội Ấn Độ, đang sinh sống ở Hoa Kỳ, chuyển mang lại Philippines?
14 If because of anxiety, feelings of inadequacy, or a lack of motivation a Christian man fails to reach out, it would certainly be fitting lớn pray for God’s spirit.
14 Nếu bởi vì cớ sự lo lắng, cảm nghĩ thiếu khả năng, hoặc thiếu hụt động lực một nam tín đồ gia dụng đấng Christ không mong muốn phục vụ, chắc chắn là việc cầu xin thánh linh Đức Chúa Trời là điều nên làm.
Popular recognition algorithms include principal component analysis using eigenfaces, linear discriminant analysis, elastic bunch graph matching using the Fisherface algorithm, the hidden Markov model, the multilinear subspace learning using tensor representation, và the neuronal motivated dynamic liên kết matching.

Xem thêm: Soạn Bài: Từ Tượng Hình Là Gì ? Cho Ví Dụ Minh Họa Từ Tượng Hình Là Gì


Các thuật toán nhận dạng phổ biến bao hàm Principal Component Analysis (Phép đối chiếu thành phần chính) sử dụng các khuôn mặt riêng, Linear Discriminate Analysis (Phân tích biệt con đường tính), Elastic Bunch Graph Matching áp dụng thuật toán Fisherface, các mô hình Markov ẩn, Multilinear Subspace Learning (Luyện nhớ không khí con đa tuyến) sử dụng đại diện thay mặt cơ căng, với theo dõi links động thần kinh.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M