Nautilus tổ đội quản ngục

  -  

Tổng hợp skin Nautilus

Tướng Nautilus Liên Minh lịch sử một thời có tổng cộng 9 phục trang (skins). Dưới đấy là tổng hợp những trang phục của Nautilus.

Nautilus khoác định

tên tiếng Anh: Classic Nautilus Đa sắc: không
*
*

Nautilus Vực Thẳm

thương hiệu tiếng Anh: Abyssal Nautilus Đa sắc: không
*
*

Nautilus Tàu Ngầm

thương hiệu tiếng Anh: Subterranean Nautilus Đa sắc: ko
*
*

Nautilus Phi Hành Gia

thương hiệu tiếng Anh: AstroNautilus Đa sắc: gồm
*
*

Nautilus Tổ Đội quản ngại Ngục

thương hiệu tiếng Anh: Warden Nautilus Đa sắc: ko
*
*

Nautilus Hung Thần

thương hiệu tiếng Anh: Worldbreaker Nautilus Đa sắc: không
*
*

Nautilus Chinh Phục

thương hiệu tiếng Anh: Conqueror Nautilus Đa sắc: ko
*
*

Nautilus tô Hải Nham Thần

tên tiếng Anh: Shan nhị Scrolls Nautilus Đa sắc: không
*
*

Nautilus Gia Đình Ma Ám

thương hiệu tiếng Anh: Fright Night Nautilus Đa sắc: ko
*
*