Ngành Học Tiếng Anh Là Gì

  -  
Chuyên ngành tiếng Anh là majors /ˈmeɪʤərz/. Chăm ngành giáo dục là một trong những tập hợp những chương trình hoặc khóa học mà một fan sẽ dứt để lấy bằng cđ hoặc đại học.

Bạn đang xem: Ngành học tiếng anh là gì


Chuyên ngành tiếng Anh là majors /ˈmeɪʤərz/. Chuyên ngành học tập là ngành học nhưng sinh viên đại học học chủ yếu thức. Một sinh viên hoàn thành tất cả những môn học cần thiết cho chăm ngành đã đủ đk nhận bởi đại học.

*
Một số từ vựng về các chăm ngành học tiếng Anh:

Business Administration /ˈbɪznəs ædˌmɪnɪˈstreɪʃən/: cai quản trị kinh doanh.

Accounting /ə'kauntiη/: Kế toán.

Finance và Banking /fəˈnæns ənd ˈbæŋkɪŋ/: Tài chủ yếu ngân hàng.

Majors /ˈmeɪʤərz/: Chuyên ngành.

Tourism Services & Tour Management /ˈtʊˌrɪzəm ˈsɜrvəsəz và tʊr ˈmænəʤmənt/: quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành.

Marketing /ˈmɑrkətɪŋ/: Marketing.

Communications industry /kəmˌjunəˈkeɪʃənz ˈɪndəstri/: Ngành truyền thông.

Restaurant Management và Gastronomy /ˈrɛstəˌrɑnt ˈmænəʤmənt ənd gæˈstrɑnəmi/: Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống.

Hotel Management /hoʊˈtɛl ˈmænəʤmənt/: cai quản trị khách sạn.

Information technology /ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi/: công nghệ thông tin.

Xem thêm: Sgot Sgpt Là Gì ? Xét Nghiệm Sgot Có Quan Trọng Không? Khi Nào Cần Xét Nghiệm Sgot

Public Relations và Communications /ˈpʌblɪk riˈleɪʃənz ənd kəmˌjunəˈkeɪʃənz/: dục tình công bọn chúng và Truyền thông.

English Linguistics / ˈɪŋglɪʃlɪŋˈgwɪstɪks/: ngữ điệu Anh.

Biomedical Engineering /ˌbaɪoʊˈmɛdɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/: chuyên môn y sinh.

Commercial business /kəˈmɜrʃəl ˈbɪznəs/: kinh doanh thương mại.

Một số câu ví dụ liên quan đến các siêng ngành học tiếng Anh:

1. His speciality is Restaurant Management & Gastronomy .

Chuyên ngành của anh ấy là quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

2. Students majoring in English will learn và explore the origins of the language.

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh sẽ tò mò và thăm khám phá bắt đầu của ngôn từ này.

3. Students majoring in Business English will be able lớn become entrepreneurs with fluent English.

Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương mại sẽ hoàn toàn có thể trở thành doanh nhân với vốn giờ Anh lưu lại loát.

4. We are trained in Chinese language và Engineering majors with a Bachelor's degree.

Xem thêm: Trở Lại Giao Diện Win 8 Cho Win 7 Sau Khi Cài Windows 8 Đẹp Nhất

Chúng tôi được giảng dạy về ngôn ngữ Trung Quốc và những chuyên ngành chuyên môn với bởi Cử nhân.