NHIỆM VỤ 150 VÕ LÂM MIỄN PHÍ

  -  

Kỹ năng 150 với rất nhiều uy lực hết sức trẻ khỏe và là nỗi lo ngại của kẻ thù giữa những trận giao tranh. Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn mức giá hãy lập cập theo dõi đa số nội dung hướng dẫn tiếp sau đây để triển khai học kỹ năng đặc trưng này một phương pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ 150 võ lâm miễn phí


Đẳng cung cấp từ 150 trở lên. Đã học năng lực cấp 90 với 120.Lưu ý quánh biệt: Trong quy trình làm nhiệm vụ, nhân vật hoàn toàn có thể nhấn F12 để tìm hiểu thêm cách triển khai nhiệm vụ.
Vật phẩm trọng trách là thành tích khóa. Sau thời điểm nhận nhiệm vụ khả năng 150 thì chẳng thể chuyển Môn phái, tất yêu Trùng Sinh.Sau lúc Trùng Sinh, yêu cầu cấp cho 150 trở lên trên mới sử dụng được kĩ năng cấp 150.Chú ý: giả dụ nhân vật vẫn có kĩ năng 150 rồi thì sau khi Trùng Sinh hoặc chuyển Môn phái không nhất thiết phải làm lại nhiệm vụ 150.
Chú thích: Nghĩa là nhân đồ dùng thuộc môn phái như thế nào thì nhận trọng trách tương ứng của trường phái đó, các môn phái trọn vẹn riêng biệtvới nhau. Môn pháiNPC nhấn nhiệm vụCác cách thực hiện
Thuý Yên

*

Nhược Lan (48/85)

cách 1: Đối thoại với Nhược Lan, dìm nhiệm vụ đi tìm kiếm Chu Vân Tuyền. Bước 2: Đối thoại cùng với Chu Vân Tuyền (Võ Đang 219/192). Nhận tin hủy hoại Cường Nhân (Võ Đang 216/208). Bước 3: chấm dứt nhiệm vụ, trở về gặp gỡ Chu Vân Tuyền. Bước 4: Đến gặp mặt Lưu Hằng (Tương Dương 182/203) để lấy gói đồ. Bước 5: tiếp nối về chạm chán Nhược Lan nhận đạo cầm Nguyệt Ca Lệnh.
Đường Môn

*

Đường Bất truyền nhiễm (515/318)

cách 1: Đối thoại với Đường Bất Nhiễm, dìm nhiệm vụ đi kiếm Du ko Không (Dương Châu 202/190). Bước 2: Sau đó, mang đến Dương Giác Động đánh bại Sơn tặc Đầu Mục (202/195) thu Dương Chỉ Bạch Ngọc giao mang lại Du ko Không đổi mang đồ phổ. Bước 3: Hồi báo Đường Bất truyền nhiễm nộp vật dụng phổ, thừa nhận tin mật hội cùng với Đường Bất lây nhiễm (Đường Môn 531/320).Bước 4: Đánh bại Đường Bất lây truyền tại Đường Môn, (Đường Môn 531/320). Bước 5: Đối thoại cùng với Đường Bất Nhiễm nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Nga My

*

Diệu Như (240/307)

cách 1: Đối thoại cùng với Diệu Như nhận trách nhiệm đến Nga My đánh Môn đánh bại Gia mức sử dụng Tỵ Li (Nga My phái 218/311). Bước 2: ngừng nhiệm vụ, hồi báo Diệu Như được tin tới Mục Vân tự (Nga My 242/306) nhằm tự trị thương. Bước 3: thừa nhận lệnh đi đến hướng Thuỷ Động để thu nhặt Triêm Tuyết Băng Liên (212/192). Bước 4: Hồi báo Mục Vân Từ, được tin Tiên Tử nhất mực đòi cứu Thiên Nhẫn môn nhân. Bước 5: Đến đối thoại chưởng môn Thanh hiểu sư thái (Nga My chủ yếu điện 249/304) cảm nhận Nguỵêt Ca lệnh.
Cái Bang

*

Hà Nhân bửa (191 232)

cách 1: Đối thoại với Hà Nhân té nhận nhiệm vụ đến chạm mặt Ngụy Liễu Ông (Cái Bang 191/242) để khiêu chiến. Bước 2: nhấn tin khiêu chiến ải sản phẩm nhất, vượt mặt Mạnh Tinh (Cái Bang 179/204). Bước 3: Hồi báo Nguỵ Liễu Ông, tiếp tục khiêu chiến ải trang bị hai. Đánh bại bạo phổi Thương Lang (Cái Bang 195/212).Bước 4: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, phát hiện nay Nguỵ Liễu Ông mất tích, đưa ra quyết định quay lại giải cứu. Bước 5: Đến đối thoại mạnh bạo Tinh (Cái Bang 195/207), sau thời điểm chạy thanh gọi sẽ cảm nhận tin ăn năn đáp Ngụy Liễu Ông. Bước 6: Hồi báo Ngụy Liễu Ông, được tin rất cần được hồi báo hỗ trở định đoạt. Trả lời Hà Nhân Ngã, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Ngũ Độc

*

Vân Bất Tà (156/170)

cách 1: Đối thoại cùng với Vân Bất Tà nhận trọng trách đến địa điểm Bạch Bảo Bảo (Ngũ Độc 221/209). Bước 2: thừa nhận tin đưa khẩu tín tới Mục Vô Ngôn.Bước 3: Đánh bại Mộc Vô Ngôn, thừa nhận thủ cân. Sau đó, được tin giao thủ cân nặng để lừa Vân Bất Tà. Bước 4: Hồi báo, đối thoại với Bạch Bảo Bảo, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Nhẫn

*

Đoạn Mộc Duệ (hạ tầng sản phẩm công nghệ 3 - 225/199)

cách 1: Đối thoại với Đoạn Mộc Duệ, nhấn tin cho tới Lâm An phá hủy Diệp Hành Kiệm (Lâm An 152/182). Bước 2: chấm dứt nhiệm vụ cảm nhận Diệp Hành Kiệm thư tín. Đọc thư, mang lại Vũ Di tô (151/160), đối thoại với đái Ngạch dìm tin sở hữu kẹo. Bước 3: Đến Lâm An người bán dầu (Lâm An 197/183) cài kẹo Tứ Xuyên, cho Diệp tè Ngọc (Lâm An 212/191) mua kẹo hồ nước Lô, cho Tô Tam Nương (177/193) cài phiếu cài đặt kẹo đường, hồi đáp Tiểu Ngạch. Bước 4: mang đến Chân Núi trường Bạch (Biện gớm – Lâm Du quan tiền – Chân Núi ngôi trường Bạch) để đánh bại Nhạc Hoa Lão Nhân (193/195), dấn được bản đồ thấn bí. Bước 5: thừa nhận tin đi tìm kiếm và hội thoại với tè Ngạch. Bước 6: trả lời Doạn Mộc Duệ, giao phiên bản đồ, thừa nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiếu Lâm

*

từ bỏ Nhân (230/184)

cách 1: Đối thoại với từ Nhân, dìm nhiệm vụ đi kiếm và hội thoại Sơn Hạ phụ nữ Tử (Thiếu Lâm 180/220). bước 2: dấn tin đánh giá phương trượng, gặp gỡ Từ Nhân, được tin quay lại và hội đàm với sơn Hạ nàng Tử. bước 3: Đánh bại Phỉ Nhân (Thiếu Lâm 186/221). bước 4: Hồi báo với đối thoại với từ bỏ Nhân, dấn Nguyệt Ca Lệnh.
Võ Đang

*

Diệp Tiếp Mĩ (213 190)

cách 1: Đối thoại với Diệp Tiếp Mĩ, nhận trọng trách xuống núi tàn phá Cường Nhân (Võ Đang 234/178). Bước 2: kết thúc nhiệm vụ, trở về phản hồi Diệp Tiếp Mĩ. Bước 3: Đến Tương Dương (202/200) tìm gàn Doãn Văn để tìm mặt đường ra mang đến nhóm Cường Nhân. Bước 4: Đối thoại với lẩn thẩn Doãn Văn sinh sống Tương Dương(201/199), được tin bắt buộc giúp Cường Nhân, chỉ rất có thể tìm Diệp Tiếp Mĩ hồi báo. Bước 5: hồi đáp Diệp Cơ Tử, nhận Nguyệt Ca Lệnh.
Thiên Vương

*

Dương Anh (223/196)

bước 1: Đối thoại cùng với Dương Anh, nhận trọng trách đối thoại Diệp Hành Kiệm (Lâm An 163/194). Bước 2: Đến Lâm An đối thoại với Diệp Hành Kiệm, biết được hành tung của hoàn Nhan Kả hỷ (Vũ Di tô 217/164), quyết định đi tìm và ám sát. Bước 3: cho tới Vũ Di Sơn hủy diệt Hoàn Nhan Khả Hỷ, nhận thấy tín vật. Bước 4: Hồi báo Dương Anh, giao tín vật, dấn Nguyệt Ca Lệnh.
Côn Lôn

*

Tuyền Cơ Tử (190/196)

bước 1: Đối thoại với Tuyền Cơ Tử, nhận nhiệm vụ chiến đấu với nó trên Côn Lôn (Kiến Tính Phong đánh Động 190/184). Bước 2: chiến đấu với Tuyền Cơ Tử, nhặt vũ trang bị gãy, thỉnh giáo Tuyền Cơ Tử. Bước 3: Đối thoại cùng với Tuyền Cơ Tử rồi tới hội thoại với Thán Tức Lão Nhân, giao tìm gãy (Khoái Hoạt Lâm, 202/196). Bước 4: trả lời Tuyền Cơ Tử, nhấn Nguyệt Ca Lệnh.

Chú thích: Để lên Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền phu trên bến thuyền Dương Châu, yêu ước nhân thứ phải tất cả Nguyệt Ca Lệnh thì mới hoàn toàn có thể lên đảo.

Xem thêm: Đưa Tay Đây Nào Mãi Bên Nhau Bạn Nhé Là Của Ai, Đưa Tay Đây Nào, Mãi Bên Nhau Bạn Nhé

NPC liên quanCác cách thực hiện
*
Nguyệt Ca Võ Vệ
Bước 1: nhận được Nguyệt Ca Lệnh, cho tới Nguyệt Ca đảo. Bao gồm Nguyệt Ca Lệnh trên người thì mới hoàn toàn có thể thông qua thuyền phu bỏ trên đảo. Bước 2: Đến Nguyệt Ca hòn đảo và hội thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 1 (177/194). Được tin cho Tẩy kiếm Trì kiếm tìm một Nguyệt Ca Võ Vệ khác. Bước 3: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ 2 (181/188) được tin sử dụng khoáng thuỷ thanh tẩy vũ khí ở Tẩy tìm Trì (180/188).Bước 4: Nhấn chuột vào Tẩy kiếm Trì, nhắc nhở không có đạo cố Thịnh Thuỷ hoàn Kiếm, được tin trở về thỉnh giáo Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

*

Bước 5: Đối thoại cùng với Nguyệt Ca Võ Vệ 2, được tin đạo cụ đề nghị phải thu thập các nhiều loại vỏ cây của các loại cây trên đảo để làm thành vũ khí, áp dụng dung khí thịnh thuỷ. Bao quanh NPC Thụ Mộc có nhiều NPC canh giữ, còn nếu không đánh bại NPC này thì đã không tích lũy được vật phẩm.Bước 6: sau thời điểm thu thập đạo cụ, quay trở về Tẩy kiếm Trì. Bước 7: áp dụng đạo cụ, Tẩy Vũ Khí kề bên Tẩy kiếm Trì, được tin trở lại trả lời Nguyệt Ca Võ Vệ 2.

*

Bước 8: Đối thoại với Nguyệt Ca Võ Vệ, dấn tin cho tới Tàng tìm Cốc sinh sản thành tìm gia (169/180). Đến Tàng kiếm Cốc, bị Thạch phiến chắn lối, nhấn chuột vào coi thạch phiến. Bước 9: trực tiếp nhấn con chuột vào Bia Đá tìm gia rất có thể tạo ra tìm gia.Bước 10: Đến Khí tìm Cung đối thoại với Nguyệt Ca kiếm Thị (197/188), được tin lên Luận kiếm Phong xuất chiêu với hòn đảo chủ.Bước 11: Sau khi chuẩn bị xong xuôi đối thoại cùng với Đảo Chủ, được gửi tống mang đến phó phiên bản và kungfu với Đảo chủ.Nguyệt Ca Đảo nhà sẽ xuất hiện thêm 3 lần. Lần đầu tiên và lần thứ 2 phải hủy hoại được Nguyệt Ca Đảo Chủ, lần sản phẩm công nghệ 3 nếu như không thể hủy hoại được Nguyệt Ca Đảo công ty thì vẫn chấm dứt nhiệm vụ. Nhân vật sau khoản thời gian bị trọng yêu thương cần quay trở lại đối thoại cùng với Nguyệt Ca Đảo nhà (Lưu ý: các lần chỉ bao gồm 50 nhân vật cùng lúc gặp mặt được Nguyệt Ca Đảo Chủ).Bước 12: Đối thoại với Đảo nhà nộp Nguyệt Ca Lệnh sẽ nhận ra Võ Học gớm Yếu (kỹ năng 150). áp dụng sẽ học được năng lực 150.

*

Thụ Mộc

*

Bia Đá

*

Bia Đá kiếm Gia

*

Nguyệt Ca tìm Thị

*

Nguyệt Ca Đảo nhà


Kỹ năng cấp 150 gồm đôi mươi cấp, mong muốn tăng cấp tài năng 150 cần được có điểm luyện kỹ năng, khi đồng đạo giành được điểm luyện năng lực tương ứng là có thể tăng cấp. NPC liên quan: Vô Danh Tăng trên Đào Hoa Nguyên (Ba Lăng thị trấn -> Vũ Lăng đánh -> Bạch Thủy Động -> Phục lưu lại Động -> Đào Hoa Nguyên).

*

Vật phẩm liên quan:Vật phẩmGhi chú
*
Võ Học khiếp Yếu
Nguồn gốc: nhận thấy khi xong nhiệm vụ.Mua trường đoản cú Kỳ Trân những giá 2 ngàn Xu. Tính chất: thành tích khi kết thúc nhiệm vụ: Khóa, bắt buộc xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng. Thứ phẩm thiết lập từ Kỳ Trân Các: rất có thể bày bán, giao dịch, cần thiết xếp chồng, bán cửa hàng giá 0 lượng. Cách dùng: dìm chuột phải để sử dụng.
*
Tốc Hiệu kỹ năng 150 bạch huyết cầu Hoàn
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.Giá: 1.000 Xu. Tính chất: rất có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng, không ném ra, không xếp chồng.Cách sử dụng: nhận chuột đề xuất sử dụng.Giới hạn: Chỉ thực hiện tối nhiều 04 thứ phẩm/nhân vật/ngày.

Nhân trang bị đối thoại cùng với NPC Vô Danh Tăng sinh hoạt Đào Hoa Nguyên nhằm vào Vô Danh Mật Cảnh. Trong phiên bản đồ Vô Danh Mật Cảnh tất cả 24 Thạch Phiến tương xứng với 24 tài năng cấp 150.

*

Trong Vô Danh Mật Cảnh này, mang lại Thạch Phiến tương ứng, sử dụng điểm kinh nghiệm tay nghề để đổi điểm luyện kỹ năng. Cứ 2.850.000 điểm kinh nghiệm tay nghề sẽ cảm nhận 220 điểm luyện kỹ năng. Mỗi ngày, mỗi nhân vật có thể đổi được buổi tối đa 10 lần. Sử dụng 1 Tốc Hiệu kĩ năng 150 bạch huyết cầu Hoàn rất có thể nhận được 1.540 điểm tu luyện kỹ năng.

Xem thêm: Coông Văn Tiếng Anh Là Gì ? 【Giải Đáp】Công Văn Tiếng Anh Là Gì

Điểm tu luyện kỹ năng có thể cộng dồn.Điểm tu luyện kỹ năng này không bị ảnh hưởng các cách tiến hành tẩy điểm, trùng sinh, công kích.Riêng kỹ năng 150 của Đường Môn bả yêu cầu buộc phải đạt cấp buổi tối đa của kỹ năng 90 và 120 (kỹ năng này sẽ không cần tu luyện).