Niệm là gì

  -  
1. (Động) Tụng, đọc. ◎Như: “niệm thư” 唸書 đọc sách, “niệm kinh” 唸經 tụng kinh , “niệm chú” 唸咒 đọc chú.2. § Cũng như chữ 念.

Bạn đang xem: Niệm là gì• Phụng chỉ lĩnh thượng thư hựu cải tổng đốc sơ từ vị hoạch - 奉旨領尚書又改總督初辭未獲 (Nguyễn Đức Đạt)• Thuỷ cốc dạ hành ký Tử Mỹ, Thánh Du - 水谷夜行寄子美聖俞 (Âu Dương Tu)

𪪆𪞤䂼𩐭𥍵𤚋𡹓𡌢艌腍棯唸

Không hiện chữ?


1. (Động) Nghĩ, nhớ, mong. ◎Như: “tư niệm” 思念 tưởng nhớ, “quải niệm” 掛念 nhớ nhung canh cánh trong lòng.2. (Động) Chuyên tâm nghĩ ngợi. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Đãn nhất tâm niệm Phật” 但一心念佛 (An lạc hạnh phẩm đệ thập tứ 安樂行品第十四) Chỉ một lòng niệm Phật.3. (Động) Đọc, tụng. § Thông “niệm” 唸. ◎Như: “niệm thư” 念書 đọc sách, “niệm kinh” 念經 đọc kinh. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Thuyết trước, tiện phân phó Thái Minh niệm hoa danh sách, án danh nhất cá nhất cá hoán tiến lai khán thị” 說著, 便吩咐彩明念花名冊, 按名一個一個喚進來看視 (Đệ thập tứ hồi) Nói xong, liền giao cho Thái Minh đọc danh sách, đến tên người nào thì gọi người ấy lên nhận mặt.4. (Động) Đọc tụng nhỏ tiếng (như nhà sư đọc kinh, đạo sĩ đọc thần chú), lẩm bẩm. ◎Như: “niệm niệm hữu từ” 念念有詞 (1) đọc lầm thầm (đọc kinh, đọc chú), (2) nói lầm bẩm một mình.5. (Động) Học. ◎Như: “tha niệm quá trung học” 他念過中學 nó đã học hết bậc trung học.6. (Động) Ghi nhớ, không quên. ◇Luận Ngữ 論語: “Bá Di, Thúc Tề, bất niệm cựu ác, oán thị dụng hi” 伯夷, 叔齊, 不念舊惡, 怨是用希 (Công Dã Tràng 公冶長) Bá Di, Thúc Tề không ghi nhớ điều xấu ác cũ (của người), nên ít oán hận.7. (Động) Thương, xót. ◇Lí Hạ 李賀: “Giang can ấu khách chân khả niệm” 江干幼客真可念 (Miễn ái hành 勉愛行) Nơi bến sông, khách nhỏ tuổi thật đáng thương.8. (Danh) Khoảng thời gian rất ngắn. ◎Như: “nhất niệm khoảnh” 一念頃 một thoáng, một khoảnh khắc, một sát na.9. (Danh) Hai mươi. § Thông “nhập” 廿. ◎Như: “niệm ngũ nhật” 念五日 ngày hai mươi lăm.10. (Danh) Họ “Niệm”.
① Nghĩ nhớ.② Ngâm đọc, như niệm thư 念書 đọc sách, niệm kinh 念經 niệm kinh, v.v.③ Hai mươi, như niệm ngũ nhật 念五日 ngày 25.
① Nhớ, nhớ nhung: 念家 Nhớ nhà; ② Suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi: 心無二念 Trong lòng không có suy nghĩ gì khác; ③ Đọc, học: 請把這封信念給我聽 Xin đọc thư này cho tôi nghe; 念經 Đọc kinh, niệm kinh; 他念過中學 Cậu ấy từng học ở trường trung học. Cv. 唸; ④ Hai mươi: 念五日 Ngày hai mươi lăm; ⑤ (Họ) Niệm.
Đọc lên. Ngâm lên. Như chữ Niệm 唸 — Nhớ tới, nghĩ tới. Td: Kỉ niệm, Tưởng niệm — Số 20. Cũng viết là Niệm 廿. Còn đọc là Trấp.

Xem thêm: Acting Là Gì ? (Từ Điển Anh Acting Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việtác niệm 惡念 • chánh niệm 正念 • hoài niệm 怀念 • hoài niệm 懷念 • huyền niệm 懸念 • khái niệm 概念 • kỉ niệm 紀念 • kỷ niệm 紀念 • kỷ niệm 纪念 • niệm đầu 念頭 • niệm nhật 念日 • phủ niệm 撫念 • phục niệm 伏念 • quải niệm 掛念 • quan niệm 觀念 • quyến niệm 眷念 • tạp niệm 雜念 • truy niệm 追念 • tụng niệm 誦念 • ức niệm 憶念 • vọng niệm 妄念 • ý niệm 意念
• Cảm ngộ kỳ 17 - 感遇其十七 (Trần Tử Ngang)• Khốc Ân Dao kỳ 2 - 哭殷遙期二 (Vương Duy)• Khốc hữu nhân tang ngộ thiền kỷ bút - 哭友人喪悟禪紀筆 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Ngu mỹ nhân - Chẩm thượng - 虞美人—枕上 (Mao Trạch Đông)• Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu - 鳳凰臺上憶吹簫 (Lý Thanh Chiếu)• Tặng Đinh Nghi - 贈丁儀 (Tào Thực)• Tế Trình thị muội Văn - 祭程氏妹文 (Đào Tiềm)• Thiện vị chiếu - 禪位詔 (Khuyết danh Việt Nam)• Tiễn chính sứ Lê Tuấn đại nhân - 餞正使黎峻大人 (Đoàn Huyên)• Tuế dạ vịnh hoài - 歲夜詠懷 (Lưu Vũ Tích)

niệm

U+637B, tổng 11 nét, bộ thủ 手 (+8 nét)phồn & giản thể, hình thanh


1. (Động) Xoắn, vặn, xe, xoe. ◎Như: “niệp thằng” 捻繩 vặn dây thừng.2. (Động) Bấm (dùng ngón cái bóp lên những ngón tay khác). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Bảo Ngọc hồng trướng liễu kiểm, bả tha đích thủ nhất niệp” 寶玉紅漲了臉, 把他的手一捻 (Đệ lục hồi) Bảo Ngọc đỏ bừng mặt, bấm mạnh tay cô ta một cái.3. (Danh) Dây, giấy xoắn lại thành sợi dài, hình dài. ◎Như: “đăng niệp” 燈捻 bấc đèn, “ma niệp” 麻捻 sợi gai xoắn.4. Một âm là “niệm”. (Danh) Cái lề. ◎Như: “chỉ niệm” 紙捻 cái lề. § Ghi chú: Đời Gia Khánh ở ba tỉnh Sơn Đông, Giang Tô, An Huy thường có tục xoe mồi giấy tẩm dầu thắp lên làm hội cúng thần, gọi là “chỉ niệm” 紙捻, đến đời “Hàm Phong” 咸豐 (1852-1868) có bọn người ở đó kết đảng vào quấy rối mấy tỉnh miền bắc, tục gọi là “niệm tử” 捻子 hay “niệm phỉ” 捻匪 giặc Niệm.5. § Ghi chú: Ta thường đọc là chữ “nẫm”.
① Nắn, vẽ, chữ dùng trong các từ khúc.② Rút lấy cầm.③ Một âm là niệm. Như chỉ niệm 紙捻 cái lề. Ðời Gia Khánh ở ba tỉnh Sơn Ðông, Giang Tô, An Huy thường có tục xoe mồi giấy tẩm dầu thắp lên làm hội cúng thần, đến đời Hàm Phong kết đảng vào quấy rối mấy tỉnh miền bắc, tục gọi là niệm tử 捻子 hay niệm phỉ 捻匪 giặc Niệm. Ta thường đọc là chữ nẫm.

捻𤦬淰惗䧔㑫𩠈𧛋𥮘踗𣻧

Không hiện chữ?


• Bích ngọc tiêu kỳ 08 - 碧玉簫其八 (Quan Hán Khanh)• Hoạ đường xuân - 畫堂春 (Tần Quán)• Nhất thế ca - 一世歌 (Đường Dần)• Tân xuân khai bút - 新春開筆 (Phạm Phú Thứ)

niệm

U+649A, tổng 15 nét, bộ thủ 手 (+12 nét)phồn & giản thể, hình thanh


① Xe, bện, đánh, nắn, vê: 撚線 Xe chỉ; 撚條繩子 Bện thừng, đánh thừng; ② Ngắt lấy (bằng ngón tay): 園丁用手指撚去灌木的樹葉 Người làm vườn dùng ngón tay ngắt những chiếc lá của khóm cây; ③ Theo miết, bám sát; ④ Cuộn: 紙撚 Cuộn giấy; ⑤ Giặc Niệm (trong niên hiệu Hàm Phong, đời Thanh); ⑥ (văn) Đẹp: 衣服兒忒撚 Quần áo rất đẹp (Tây sương kí).

Xem thêm: Windows 32Bit Và 64 Bit Là Gì ? Ví Dụ Về 64 Bit Máy Tính Máy Tính 64 Bit Là Gì• Biên tướng - 邊將 (Tần Thao Ngọc)• Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 4 - 陪鄭廣文遊何將軍山林其四 (Đỗ Phủ)• Dương liễu chi từ - 楊柳枝詞 (Thôi Đạo Dung)• Nguyệt huyền y - 月弦依 (Thái Thuận)• Quá Vạn Kiếp - 過萬劫 (Huyền Quang thiền sư)• Thái tang tử - 採桑子 (Tô Thức)• Thượng nguyên - 上元 (Tăng Củng)• Trùng tống - 重送 (Đỗ Mục)• Vĩnh ngộ lạc - Nguyên tiêu - 永遇樂-元宵 (Lý Thanh Chiếu)• Xuân dạ mộng dữ du - 春夜夢與斿 (Hồ Đắc Hiệp)

niệm

U+6DF0, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 (+8 nét)


Từ điển trích dẫn


1. (Tính) Cá kinh sợ tán đi.2. (Động) Nhảy, vọt lên. ◎Như “thẩm dược” 淰躍. § Cũng như “khiêu dược” 跳躍.3. Một âm là “niệm”. (Tính) Đục, trọc.4. (Tính) Nước yên lặng không có sóng.5. (Động) Mò, vớt.
𤦬捻捻惗㑫𩠈𧛋𥮘踗浛𨢯𣿇𣻧

Không hiện chữ?