NOMINATE LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
nominate nominate<"nɔmineit>nước ngoài cồn từ (to nominate somebody toàn thân for / as something) chấp nhận ý kiến đề nghị ai đó sẽ được chọn để đưa vào một trong những chức vụ, một phòng ban, một nhiệm vụ I nominate Tom lớn make the tea tôi cử Tom đi trộn tthẩm tra she has been nominated (as candidate) for the Presidency bà ấy được đề cử (có tác dụng ứng cử viên) vào chức Chủ tịch (lớn nominate sometoàn thân to / as something) hướng dẫn và chỉ định ai vào một cơ quan; chỉ định to be nominated to lớn a committee được chỉ định vào một ủy ban the board nominated her as the new director ban người đứng đầu đang hướng dẫn và chỉ định bà ấy có tác dụng người có quyền lực cao mới (trường đoản cú hiếm,nghĩa hiếm) ấn định (chỗ, ngày...) cho một sự kiện, một cuộc họp... 1 December has been nominated as the day of the election Ngày 1 mon mười hai được ấn định là ngày thai cử
*
/"nɔmineit/ ngoại động trường đoản cú hướng đẫn, chọn, bổ nhiệm
*
khổng lồ nominate someone khổng lồ (for) a post
*
chỉ định và hướng dẫn (ngã nhiệm) ai giữ lại một chức vụ ra mắt, cử !Nominating Convention (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) hội nghị đề cử fan ra tnhãi con ghế tổng thống Hotline thương hiệu, khắc tên, ca ngợi (từ bỏ thảng hoặc,nghĩa hiếm) định (nơi gặp gỡ, ngày...)
*