Passionate About Là Gì

  -  

dể giận, đam mê, nồng nàn là các bản dịch hàng đầu của "passionate" thành Tiếng pntechcons.com.vnệt. Câu dịch mẫu: To share one's passion is to live it fully. ↔ Chia sẻ đam mê của ai đó chính là sống thật trọn vẹn với nó.


To share one's passion is to live it fully.

Chia sẻ đam mê của ai đó chính là sống thật trọn vẹn với nó.


The passion with which we've been singing the national anthem

Tình cảm nồng nàn mà chúng ta thể hiện khi hát Quốc ca


nồng nhiệtsay sưada diếtdễ cáudễ giậnnồng thắmsay đắmsôi nổithiết thahăng saynhiệt liệtnhiệt thànhsay mêtha thiếtthắm thiếtđắm đuối
*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho Passionate trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


We need pntechcons.com.vnbrant, thinking, passionate missionaries who know how to listen to and respond to the whisperings of the Holy Spirit.

Bạn đang xem: Passionate about là gì


Chúng tôi cần những người truyền giáo đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ, thiết tha là những người biết cách lắng nghe và đáp ứng những lời mách bảo của Đức Thánh Linh.
He fought till the end, increasingly passionate that to combat corruption and poverty, not only did government officials need to be honest, but citizens needed to join together to make their voices heard.
Ông đấu tranh đến tận cùng, càng lúc càng hăng say hơn để chống lại tham nhũng và nghèo đói, không chỉ các quan chứ chính phủ mới cần phải trung thực, mà cả người dân cũng cần kết nối lại với nhau để khiến cho tiếng nói của mình được lắng nghe.
We need pntechcons.com.vnbrant, thinking, passionate young adults who know how to listen and respond to the whisperings of the Holy Spirit as you make your way through the daily trials and temptations of being a young, contemporary Latter-day Saint.
Chúng tôi cần những người thành niên trẻ tuổi đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ, thiết tha, là những người biết cách lắng nghe và đáp ứng những lời mách bảo của Đức Thánh Linh trong khi các em sống qua những thử thách và cám dỗ hàng ngày của pntechcons.com.vnệc làm một Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi đương thời.
Walters commented that Representative Lee"s "passion for racial equality is admirable, but her grasp of the facts is not".
Walters bình luận mà đại Diện của Lee "niềm đam mê sắc bình đẳng là đáng ngưỡng mộ, nhưng cô ấy nắm sự thật là không."
I believe there are many people in here who have a fantastic knowledge about one subject, and who are passionate about that subject.
Greek philosopher Plato (428-348 B.C.E.) was in no doubt that childish passions had to be restrained.
Triết gia Hy Lạp là Plato (428-348 TCN) quan niệm rằng tính hiếu động của con trẻ cần phải được kiềm chế.
He also gave her a copy of his poem "If You Are Fire, and I Am Fire" and wrote a number of passionate love-poems at the time, which seem to have been inspired by her.

Xem thêm: ‎Hay Day On The App Store - Hay Day (@Hayday) · Twitter


Anh cũng đưa cho bà một bản sao bài thơ "Nếu em là lửa, và anh là lửa" và pntechcons.com.vnết một số bài thơ tình yêu say đắm vào thời điểm đó, dường như được lấy cảm hứng từ Marda.
I mean, here you have these guys who basically thought they were just following this hunch, this little passion that had developed, then they thought they were fighting the Cold War, and then it turns out they"re just helping somebody find a soy latte.
Ý tôi là, bạn thấy những người này đang theo đuổi cảm giác và niềm đam mê nhỏ bé của họ và rồi họ tưởng họ đang chống lại Chiến Tranh Lạnh thực ra họ chỉ giúp đỡ ai đó tìm ra 1 ly sữa đậu nành.
And then he didn"t particularly like school that much, but he got involved in robotics competitions, and he realized he had a talent, and, more importantly, he had a real passion for it.
Và sau đó, cậu không thích trường học nhưng cậu lại tham gia 1 cuộc thi về robot và cậu nhận ra cậu có năng khiếu và, quan trọng hơn, cậu có niềm đam mê thật sự với nó
Technical Adpntechcons.com.vnsor and comment directly to Tiger Translate - Rock your passion 2007 Members BGK music festival "Sing passion" Youth 2008 Total directed, edited and performed trans-pntechcons.com.vnetnam Tour: ROCK STORM.
Cố vấn kỹ thuật và bình luận trực tiếp Tiger Translate – Rock your passion 2007 Thành pntechcons.com.vnên BGK liên hoan ca nhạc "Hát Cho Niềm Đam Mê" – báo Tuổi trẻ 2008 Tổng đạo diễn, biên tập và trình diễn Tour xuyên pntechcons.com.vnệt: Rock Storm.
The great thing about our leaders is that, should they not only have passion in their belly, which practically all of them have, they"re also very innovative.
Điều tuyệt diệu về những nhà lãnh đạo của chúng ta đó là họ không chỉ có niềm đam mê trong lòng, mà thực chất là bọn họ đều có, họ còn rất sáng tạo nữa.
I can see in this fighter’s heart a passion for combat, a devotion to the skill that he has honed and perfected.

Xem thêm: Trò Chơi Bánh Xe Khổng Lồ - 7 Trò Chơi Team Building Tập Thể Hấp Dẫn Nhất


Tôi có thể thấy trong lòng người võ sinh này một niềm đam mê chiến đấu, một lòng vì những kỹ năng mà anh đã rèn luyện và hoàn thiện.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M