Regulatory Là Gì

  -  
08:09 Apr 21, 2017
English lớn Vietnamese translationsLaw/Patents - Law (general) / Law
English term or phrase: Regulatory taking
Em đã dịch một đoạn văn sau: "When the new bankruptcy law was passed, property rights were changed, but in a way that favored the banks. At the time the borrowers had incurred their debt, a more humane bankruptcy law gave them a chance for a fresh start if the burden of debt repayment became too onerous. The banks didn’t complain about this change in property rights; after all, they had pushed for it vociferously. When things go the other way, of course, the owners of property complain that the rules of the game are being changed midcourse & demand compensation". (note) với phần cảnh báo ở cuối đoạn văn bên trên như sau: "They gọi it a regulatory taking. But any change in law that affects contracts or property has redistributive consequences." Em chưa hiểu cụm từ regulatory taking tức là gì và nên dịch ra tiếng Việt gắng nào. Mong mọi người giúp sức ạ.
Hoang Yen


Bạn đang xem: Regulatory là gì

*

Local time: 23:23
Vietnamese translation:trưng dụng
Explanation:trưng dụng Tham khảo: lúc nhà chức vụ trưng thu thứ gì, nghĩa là sung công quyền thiết lập vật đó, thì tứ nhân bắt buộc phải nhường hẳn đồ vật ấy mang lại Nhà nước. Khi đơn vị nước trưng dụng đồ vật gì, tức thị sung công quyền thực hiện của nó thôi, thì tứ nhân vẫn là chủ của nả bị trưng dụng duy phải làm cho Nhà nước sử dụng của cải ấy trong một thời hạn định rõ trước hoặc không xác định rõ trước. Sử dụng xong, công ty nước lại hoàn trả của cải ấy cho tất cả những người chủ. http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn bn php lut/view_detail.aspx?... Regulatory taking is a situation in which a government regulation limits the uses of private property lớn such a degree that the regulation effectively deprives the property owners of economically reasonable use or value of their property to lớn such an extent that it deprives them of utility or value of that property, even though the regulation does not formally divest them of title khổng lồ it. Https://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_taking

*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Age Of Empires 3, Tổng Hợp Mã Cheat Aoe 3 Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất

5trưng thu qua các quy định pháp lýThis person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang Bao Lan

*

5thu hồi theo phép tắc địnhThis person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linh Hoang

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Mm/Dd/Yy Là Gì, Định Dạng Trường Ngày Tháng Và Thời Gian

4việc chiếm phần đoạt/thu hồi hợp phápThis person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu