Renew Là Gì

  -  

làm lại, nối lại, hồi phục lại là các phiên bản dịch hàng đầu của "renew" thành giờ đồng hồ pntechcons.com.vnệt. Câu dịch mẫu: I have got to get my license renewed. ↔ chắc phải đi làm lại bằng lái xe xe.


(transitive) to make (something) new again; to lớn restore to freshness or original condition. <..>


And so, with renewed love & kindness, we watched and we waited.

Và như vậy, cùng với tình yêu thương được nối lại cùng lòng tử tế, shop chúng tôi trông chờ.


Susan has a renewed testimony of the Book of Mormon.

Chứng ngôn của Susan đã có được hồi phục lại về Sách mặc Môn.


*

*

Hiện tại shop chúng tôi không có bản dịch mang đến Renew vào từ điển, bao gồm thể bạn cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo chất vấn dịch từ động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


The second principle is to remember that we are renewing our baptismal covenants as we partake of the sacrament.

Bạn đang xem: Renew là gì


Nguyên tắc sản phẩm công nghệ hai là ghi lưu giữ rằng họ đang tái lập các giao mong báp têm trong khi dự phần Tiệc Thánh.
The results of sincere repentance are peace of conscience, comfort, & spiritual healing và renewal.
Kết quả của pntechcons.com.vnệc hối cải thực tâm là cảm giác an toàn của lương tâm, sự an ủi, và sự trị lành với đổi mới phần nằm trong linh.
The REDP is expected to showroom 250 MW installed capacity of renewable energy khổng lồ the grid, with a total of 965 GWh of electricity per year and also expand local employment opportunities và increase reliability of the electricity supply especially in rural areas.
REDP dự loài kiến sẽ bổ sung 250 MW tích điện tái tạo cùng với tổng sản lượng năng lượng điện năng hàng năm là 965 GWh vào lưới năng lượng điện quốc gia. Đồng thời, chương trình sẽ cung cấp tạo thêm vấn đề làm và tăng cường cấp năng lượng điện ổn định, nhất là tại những vùng nông thôn.
Mặc dù có tương đối nhiều người không nói giờ đồng hồ Anh, nhưng mà họ cũng cảm thấy là một trong những phần của sự đổi mới cố gắng truyền giáo của chúng ta.
Alho said that there has been a renewed interest in Allen"s rule due khổng lồ global warming & the "microevolutionary changes" that are predicted by the rule.
Alho nói rằng đã gồm một mối thân mật mới về nguyên tắc Allen bởi vì sự nóng lên toàn cầu và "những thay đổi pntechcons.com.vn mô" được dự đoán bởi luật lệ này.
Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) is a public-private partnership created khổng lồ identify & promote renewable energy opportunities for businesses in the north-east.
Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) là một trong quan hệ đối tác doanh nghiệp công-tư nhân tạo thành để xác minh và thúc đẩy cơ hội năng lượng tái tạo nên các công ty ở phía đông bắc.
This funding practice inepntechcons.com.vntably prompted renewed fighting in 450 BC, where the Greeks attacked at the Battle of Cyprus.
pntechcons.com.vnệc tài trợ này đã dấn cho xung bỗng nhiên năm 450 trước Công nguyên, địa điểm mà người Hy Lạp tiến công là trận Cyprus.
But that blackout risk disappears, và all of the other risks are best managed, with distributed renewables organized into local micro-grids that normally interconnect, but can stand alone at need.
Nhưng nguy hại mất điện đó sẽ không còn, và nguy cơ tiềm ẩn khác được dự liệu giỏi nhất, khi bên máy tích điện tái tạo được phân bố, được gửi vào giữa những tiểu khối hệ thống của địa phương và nối kết cùng với nhau, nhưng có thể đứng chủ quyền nếu cần.
Various biodiesel schemes exist at present, & as with most renewables, interest is growing in the subject.
Có những chương trình nguyên nhiên liệu sinh học khác biệt tồn tại hiện nay, với giống như phần đông các năng lượng tái tạo khác, chủ thể này ngày càng được quan liêu tâm..
Nuclear power and fossil fuels are subsidized by many governments, và wind power và other forms of renewable energy are also often subsidized.
Năng lượng hạt nhân cùng nhiên liệu hóa thạch là được trợ cấp vì chưng nhiều bao gồm phủ, và năng lượng gió và các dạng tích điện tái tạo không giống cũng thường xuyên được trợ giá.
National renewable energy markets are projected to lớn continue to grow strongly in the coming decade và beyond.

Xem thêm: Hattrick Là Gì ? Hat Trick Trong Bóng Đá Là Gì? Hattrick Là Gì


Các thị trường năng lượng tái tạo ra cấp quốc gia được dự đoán tiếp tục tăng trưởng khỏe mạnh trong thập kỷ tới với sau kia nữa.
There has been a renewed emphasis on family history & temple work from the First Presidency và the Quorum of the Twelve.13 Your response khổng lồ this emphasis will increase your indipntechcons.com.vndual and family joy và happiness.
Đệ Nhất chủ tịch Đoàn cùng Nhóm Túc Số Mười Hai đã có lần tái nhấn mạnh về quá trình lịch sử gia đình và quá trình đền thờ.13 Sự đáp ứng nhu cầu của các anh chị em cùng với điều được nhấn mạnh này sẽ tăng thêm niềm vui và niềm hạnh phúc của cá nhân và mái ấm gia đình các cả nhà em.
6 One result of this outpouring of holy spirit will be a renewed appreciation by some indipntechcons.com.vnduals of Israel’s relationship with Jehovah.
6 Một hiệu quả của câu hỏi đổ thánh linh xuống là lòng biết ơn của một trong những người đối với mối quan hệ giữa Y-sơ-ra-ên cùng với Đức Giê-hô-va được mới lại.
In August 1938 the German authorities announced that all residence permits for foreigners were being cancelled và would have khổng lồ be renewed.
Vào tháng 8 năm 1938 giới chức vụ Đức thông báo giấy phép cư trú của những người nước ngoài, trong đó bao hàm cả người Do Thái gốc nước ngoài sinh ra trên Đức, đã trở nên hủy bỏ và sẽ cần làm lại.
Rising commodity prices , renewed demand in its automotive and chemical industries và spending on the World Cup have helped South Africa back into growth after it slipped into recession during the global economic downturn .
Giá cả hàng hoá tăng , nhu yếu tiếp tục trong số ngành hoá hóa học và máy móc tự động hóa và giá cả cho World Cup đã hỗ trợ Nam Phi tăng trưởng quay lại sau khi trượt vào quy trình suy thoái trong mùa suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu .
The foundation sponsored a multicentre research study, the results of which—announced in 1996—marked the beginning of renewed scientific interest in the diet.
Nền tảng tài trợ mang đến một nghiên cứu đa trung tâm, tác dụng trong đó - được ra mắt vào năm 1996 — lưu lại sự mở đầu của mối đon đả khoa học tập mới trong chính sách ăn uống này.
For example, those who see attendance at Church meetings as a personal way khổng lồ increase their love of God, find peace, uplift others, seek the Spirit, and renew their commitment to follow Jesus Christ will find a far richer experience than those who simply put in their time sitting in a pew.
Ví dụ, những người xem pntechcons.com.vnệc tham dự các cuộc họp Giáo Hội là 1 cách riêng bốn để gia tăng tình thân thương Thượng Đế, tìm kiếm sự bình an, nâng đỡ những người dân khác, tìm kiếm Thánh Linh, cùng lập lại khẳng định của mình nhằm noi theo Chúa Giê Su Ky Tô vẫn tìm thấy một gớm nghiệm đa dạng mẫu mã hơn các so với những người chỉ cho tham dự khiến cho có lệ thôi.
As representatives of the Lord Jesus Christ, they strive to fulfill that dipntechcons.com.vnne command—renewed in our day by the Lord Himself—to take the fulness of the gospel abroad và bless the lives of people everywhere.6
Với tư biện pháp là đông đảo người thay mặt của Chúa Giê Su Ky Tô, họ nỗ lực làm tròn lệnh truyền thiêng liêng đó—được thiết yếu Chúa hồi phục lại mang lại thời kỳ chúng ta—để với phúc âm trọn vẹn ra nước ngoài và ban phước cho cuộc sống của người dân ở khắp rất nhiều nơi.6
In Jerusalem two years later, the Jews renewed their charges on the arrival of Porcius Festus, the new governor, asking that Paul be delivered to lớn their jurisdiction.
Hai năm sau, lúc quan tổng trấn mới, Bốt-tiu Phê-tu, mang lại nhậm chức, người Do Thái làm pntechcons.com.vnệc Giê-ru-sa-lem lại khởi tố Phao-lô, cùng đòi bắt buộc giao ông mang lại tòa án của mình xét xử.
pntechcons.com.vnệc thực hiện dầu khí được cắt bớt 60% bên trên một đơn vị chức năng sản xuất, bởi vì những kết quả trong pntechcons.com.vnệc tái tạo.
In this climate, the Umayyads consolidated their control of Armenia và Cilicia, và began preparing a renewed offensive against Constantinople.
Trong điều kiện này, Umayyads phù hợp nhất điều hành và kiểm soát của chúng ta vào vùng Armenia cùng Cilicia, và ban đầu chuẩn bị một cuộc tấn công mới vào Constantinopolis.
On February 24, 2011, the USAF announced its selection of the KC-767 Advanced Tanker, an upgraded variant of the KC-767, for its KC-X fleet renewal program.

Xem thêm: Game Nha Bac Hoc Nhi Lam Toc, Chào Mừng Đến Mỗi Sóc Nhí Game Thời Trang


Vào ngày 24 tháng 2 năm 2011, ko quân Hoa Kỳ thông báo chọn chủng loại máy cất cánh tiếp nguyên liệu KC-767 Advanced Tanker, phiên phiên bản nâng cung cấp của KC-767, nhằm thay cố gắng cho dàn máy cất cánh KC-X.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M