RED MOON WONGRATCH

  -  

A/N : Fic ở trong Series Oneshot “Giao Mùa” – mời quay trở về trang Narukhổng lồ Fanfiction nhằm hiểu biết thêm cụ thể