Split Hairs Là Gì

  -  

Kính chào quí vị thính giả. Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 80 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, bởi Hằng chổ chính giữa và Christopher Cruise phụ trách.Bạn sẽ xem: Split hairs là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.Bạn vẫn xem: Split hairs là gì

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học là SPLIT HAIRS với HANG IN THERE.

Bạn đang xem: Split hairs là gì

Mike’s quite upset with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives do, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upset but he’s trying to help everyone mend the fences.

Hồi này Mike hơi bực mình bởi tình trạng gia đình của anh. Chứng trạng không tệ lắm nhưng chú Ron của anh ý gây bất hòa vào gia đình. Chú Ron là em của chị em Mike. Ông hay buôn dưa lê xấu về bà con, đôi lúc còn nặng lời. Mike bực mình dẫu vậy anh nỗ lực giúp hòa giải đều người.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives khổng lồ be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là chú Ron của anh ý lại thế, nói phần lớn chuyện ko tử tế, làm cho cho gia đình giận nhau. Tôi hy vọng tình trạng này giường chấm dứt.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng hy vọng thế. Thiệt là hèn vui lúc anh em, bà con lục đục. Mà tất cả chỉ vì chưng tính bé dại mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chú Ron đúng chuẩn làm gì? Tôi chỉ biết là gia đình không vui cùng nhau như xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, chú Ron "split hairs". Ông chỉ trích mọi fan về những bỏ ra tiết nhỏ nhoi vào lời nói, câu hỏi làm. Thực là không nên thiết.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa từ bỏ này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention to lớn differences that are small and not important.

Vậy nghĩa là gai tóc đã nhỏ, lại còn "chẻ sợi tóc làm cho hai", chê trách số đông điều không quan trọng.

Xem thêm: #1 Alistar Mùa 11: Bảng Ngọc Alistar Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Alistar Sp Mới Nhất

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet him properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế đó. Chú nói cậu em Larry không kính chào chú đúng cách, chỉ nói "Chào chú Ron" mà lại không cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details lượt thích that shouldn’t be the issue!

Chà! tương đối quá đấy! Chú Ron phải biết là gia đình thực trung tâm quí chú. đưa ra tiết nhỏ tuổi như vậy chưa phải là vấn đề.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough to lớn his friend when this person came to Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chú hotline phone mang lại cô em bọn họ Beth, la lối lên vì chưng chú nghĩ là Beth không lễ độ với những người bạn của chú ý khi ông này tới tiệm nạp năng lượng của Beth.

MAI LAN: I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all lớn take it easy và not be upset. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy and people loses respect for him.

Tôi thấy buồn cười khi nghĩ mang lại tình trạng này. Chú Ron bươi bèo ra bọ với mọi người bình thường quanh mình. Bảo chúng ta cứ thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Fan thua thiệt chính là chú Ron. Chú không vui nhưng mọi người lại bớt kính trọng chú.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone to hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent him & things will be better.

Cô hoàn hảo lắm, Mai Lan. Tôi vẫn bảo mọi người "hang in there". Hy vọng là chú Ron sẽ đổi khác khi bản thân không chống đối chú và hồ hết sự sẽ giỏi đẹp hơn.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? tức thị gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent & determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E tức là giữ vững vàng tinh thần, nhẫn nhịn trong lúc gập khó khăn.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good to anyone, himself, too!

Tốt! Đúng thế, tất cả bọn họ nên kiên nhẫn, nhịn nhường nhịn chú, bình thản. Một ngày nào đó chú Ron đang hết "splitting hairs". Chú sẽ nhận ra là chỉ trích nhỏ dại nhoi không ích lợi cho ai, trong cả cho chú.

Xem thêm: Top 7 Game Thời Trang Anime Trò Chơi Thời Trang, 900+ Game Thời Trang: Nikki Ý Tưởng

Mai Lan. Tôi biết là cô đã "hang in there", rất kiên nhẫn trong sở làm. Xếp của cô ý cũng là nhiều loại "bới lộc bình ra bọ", tốt chỉ trích từng bài toán nhỏ, cơ mà cô vẫn cầm lại tinh thần. Cô là thần tượng của tôi về bài toán này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi mà, Mike. Anh đó là thần tượng của tôi về các phương diện. Nghe được không?

Hôm nay bọn họ vừa học nhị thành ngữ: SPLITTING HAIRS nghĩa là BỚI BÈO RA BỌ cùng HANG IN THERE tức thị GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng trung tâm và Christopher Cruise xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.