SUBJECT TO NGHĨA LÀ GÌ

  -  
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase: subject to
Vietnamese translation:tuân thủ
Entered by:This person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> nam VoBạn đang xem: Subject to nghĩa là gì

10:34 Jul 23, 2016
English lớn Vietnamese translationsMedical - Law: Contract(s) / vừa lòng đồng
English term or phrase: subject to
Context: PRIVACY POLICY IS PART OF THESE TERMS & CONDITIONS. Our privacy policy is part of, và subject to, these terms và conditions of use. Note: Mọi fan cho em hỏi subject to lớn trong trường vừa lòng này có nghĩa là gì ạ? Em đã dịch là: cơ chế bảo mật của công ty chúng tôi là 1 phần của các điều khoản và điều kiện sử dụng này cũng tương tự tùy trực thuộc vào pháp luật điều kiện thực hiện này. tuy thế em ngợ thiếu hiểu biết tùy trực thuộc vào ... Là sao? Hay dễ dàng ông "subject to" chỉ là nhấn mạnh và cũng đó là "is part of" làm việc ngay về trước?
This person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*

Local time: 12:44
tuân thủ
Explanation:"subject to" ngoài nghĩa "tùy nằm trong vào" còn có nghĩa "tuân thủ" .Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Nsis Error Khi Cài Game, Lỗi Nsis Error

*

This person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYENLocal time: 12:44Xem thêm: Trò Chơi Miễn Phí Hay Nhất Không Có Quảng Cáo Hoặc Mua Hàng Trong Ứng Dụng

Summary of answers provided
5 +3tuân thủThis person is a pntechcons.com.vn Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a pntechcons.com.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN