Taking Over Certificate Là Gì

  -  

Nghiệm thu giờ đồng hồ anh là gì? pntechcons.com.vn sẽ giúp đỡ bạn làm rõ hơn về nghiệm thu nha.

*

Nghiệm thu tiếng anh là gì?

check & take over : Nghiệm thuinspection : Sự nghiệm thu

Từ đồng nghĩa với nghiệm thu

appraisal, consider và decide

VD: That lớn me, the exam was more like a demo for Cao Thang Collge special training programs rather than an appraisal for college. (Đối cùng với tôi nhưng mà nói đây hình như không buộc phải là thi Cao Đẳng Cao chiến thắng mà là nghiệm thu thành quả đào tạo của trường cao đẳng với tôi.)

VD : I thought I had to lớn go on a mission lớn appraisal (Tôi suy nghĩ tôi nên làm trọng trách để nghiệm thu)

Từ vựng liên quan

acceptance certificate : bạn dạng báo cáo nghiệm thuacceptance report: bản vẽ nghiệm thuacceptance drawing : biên bản nghiệm thuacceptance certificate : biên phiên bản nghiệm thuacceptance report : biên bản nghiệm thu (Biên phiên bản nghiệm thu giờ anh là gì?)certificate of acceptance : các tiêu chuẩn nghiệm thustandards of acceptance: calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gage : calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gauge: dấu nghiệm thuacceptance stamp : giấy chứng nhận nghiệm thuacceptance certificate : giấy chứng nhận nghiệm thucertificate (ofacceptance) :góc nghiệm thuacceptance angle : hợp đồng nghiệm thuacceptance contract : kế hoạch lấy mẫu nghiệm thuacceptance sampling plan : kiểm tra để nghiệm thuacceptance kiểm tra : nghiệm thu công trìnhacceptance of work: nghiệm thu tại hiện trườngsite acceptance demo : quy phạm nghiệm thuacceptance regulations : sự chuyển nhượng bàn giao và nghiệm thucompletion and acceptance : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance inspection : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance kiểm tra : sự nghiệm thu công trìnhacceptance of work : sự nghiệm thu công trìnhwork acceptance : sự nghiệm thu công trình xây dựngacceptance of constructional work : sự nghiệm thu công việcwork acceptance : sự nghiệm thu cuối cùngfinal acceptance : sự nghiệm thu sát hoạch lần cuối / sự thí nghiệm nghiệm thuacceptance thử nghiệm :sự thử nghiệm thuacceptance testing : sự thử đốt cháy nghiệm thuacceptance firing kiểm tra : sự xác nhận nghiệm thuacceptance certificate : thí nghiệm nghiệm thuacceptance kiểm tra : thể nghiệm thuacceptance trials : thủ tục đo nghiệm thuAcceptance test Procedure (ATP) : tiêu chuẩn nghiệm thuacceptance specification : tiêu chuẩn nghiệm thustandard of acceptance : tiêu chuẩn nghiệm thuconditions of acceptance : điều kiện nghiệm thuCertificate, Taking-Over / Taking-Over Certificate : giấy ghi nhận nghiệm thuTaking Over of Sections or Parts : Nghiệm thu khu vực hoặc thành phần công trình sử dụng trước khi nghiệm thutaking over, use before / use before taking over :sử dụng trước lúc nghiệm thu

Hy vọng với nội dung bài viết sẽ giúp các bạn có thêm vốn tự vựng tiếng anh mang đến học tập cũng như công việc nhé.