THUẾ TNDN HOÃN LẠI LÀ GÌ

  -  

Trang chủ » Báo cáo Thuế » Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, cách tính, ví dụ


Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là một trong 2 loại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết dưới đây, pntechcons.com.vn – Master Accountant Network gửi đến các bạn một số thông tin, đặc điểm và ví dụ về chi phí này theo quy định mới nhất.

Bạn đang xem: Thuế tndn hoãn lại là gì

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được định nghĩa là gì?

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được bao gồm bởi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã phát sinh trong năm hành chính. Đây chính là căn cứ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau thuế trong năm tài chính hiện hành.

– Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Deferred Income Tax) là thuế TNDN sẽ phải nộp trong tương lai dựa trên các khoản đã chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

– Chi phí thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN sẽ phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm tài chính và thuế suất TNDN hiện hành.

Tóm lại, chi phí thuế TNDN hoãn lại là số thuế thu nhập mà doanh nghiệp, công ty nộp trong tương lai đã phát sinh từ việc:

Ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả trong năm tài chính hiện hành;Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi từ các năm tài chính trước đó.

Xem thêm: Rendering Là Gì ? Top 4 Phần Mềm Render Đồ Họa Tốt Nhất 2021

*
*
*
*
*
*
Nguyên tắc trong kế toán trong thuế thu nhập của doanh nghiệp được hoãn lại

– Nếu đơn vị doanh nghiệp có dự tính chắc chắn sẽ có được lợi nhuận tính thuế TNDN ở tương lai dùng để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, những khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng, kế toán viên được ghi nhận khoản tài sản thuế TNDN hoãn lại đối với:

+ Với tất cả những khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (sẽ trừ khoản chênh lệch tạm thời được phát sinh từ ghi nhận ban đầu của khoản nợ phải trả hoặc tài sản từ giao dịch mà không phải là giao dịch hợp nhất kinh doanh; đồng thời không ảnh hưởng đến thu nhập chịu thuế (hoặc lỗ tính thuế) và lợi nhuận kế toán tại thời điểm phát sinh giao dịch).

+ Giá trị được khấu trừ khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa được sử dụng, chuyển sang năm tài chính sau.

– Vào cuối kỳ kế toán, công ty cần phải lập “Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa được sử dụng”, “Bảng xác định chênh lệch tạm thời đã được khấu trừ”, giá trị khấu trừ chuyển sang năm sau của các ưu đãi thuế chưa sử dụng và khoản lỗ tính thuế làm căn cứ để lập “Bảng xác định tài sản thuế TNDN hoãn lại” nhằm xác định giá trị của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã được ghi nhận hoặc là đã được hoàn nhập trong năm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lên Đồ Varus Cách Chơi Varus Hiệu Quả, Bình Luận Cách Chơi Varus Hiệu Quả

Trên đây là những vấn đề liên quan chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do pntechcons.com.vn – Master Accountant Network tìm hiểu và tóm tắt lại một cách ngắn gọn nhất. Hy vọng, những thông tin này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp của các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan kế toán thuế, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.