Tiếng Anh Lớp 6 Unit 5 Skills 1

  -  

Tổng đúng theo các bài tập và lý thuyết tại đoạn Skills 1 – Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam - Tiếng Anh 6 – Global Success


Reading

1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading. Then read & kiểm tra your ideas.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 5 skills 1

(Trước lúc gọi, quan sát gần như tấm hình dưới. Dự đoán về bài xích gọi. Sau đó phát âm và bình chọn chủ ý của em.)

1. What is the reading about?

(Bài hiểu nói tới cái gì?)

2. What bởi you know about these places?

(Em biết được những gì về những chỗ này?)

*

Ha Long Bay is in Quang Ninc. It has many islands & caves. Tuan Chau, with its beautiful beaches, is a popular tourist attraction in Ha Long Bay. There you can enjoy great seafood. And you can join in exciting activities. Ha Long Bay is Viet Nam"s best natural wonder.

Mui Ne is popular for its amazing landscapes. The sand has different colours: white, yellow, red ... It"s like a desert here. You can ride a bike down the slopes. You can also fly kites, or have sầu a picnic by the beach. The best

time lớn visit the Mui Ne Svà Dunes is early morning or late afternoon. Remember khổng lồ wear suncream and bring water.

Pmùi hương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

Vịnh Hạ Long thuộc Quảng Ninc. Nó có nhiều hòn đảo cùng hang động. Tuần Châu, với số đông bãi biển đẹp mắt, là một trong điểm thu bán rất chạy du lịch danh tiếng làm việc Vịnh Hạ Long. Ở đó chúng ta có thể trải nghiệm hải sản hoàn hảo nhất. Và chúng ta cũng có thể tsi gia vào những chuyển động thú vui. Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất của cả nước.

Mũi Né danh tiếng cùng với rất nhiều cảnh quan tuyệt đối. Cát có tương đối nhiều Màu sắc không giống nhau: White, vàng, đỏ ... Tại phía trên y hệt như sa mạc vậy. Quý Khách rất có thể giẫm xe xuống những bé dốc. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể thả diều, hoặc dã nước ngoài mặt bãi tắm biển. Thời điểm thích hợp nhất nhằm du lịch tham quan Đồi cat Mũi Né là sáng nhanh chóng hoặc chiều đuối. Hãy nhớ quẹt kem ngăn ngừa nắng và mang theo nước.

Lời giải đưa ra tiết:

1. The reading about Ha Long Bay & Mui Ne - the natural wonders of Vietphái nam.

(Bài phát âm nói về vịnh Hạ Long với Mũi Né – số đông kỳ quan liêu vạn vật thiên nhiên của Việt Nam.)

2. - Ha Long Bay is in Quang Ninh, it has many islands và caves & Tuan Chau is a tourist attraction.

(Vịnh Hạ Long nằm trong Quảng Ninh, có rất nhiều hòn đảo và hang hễ cùng Tuần Châu là 1 điểm thu bán rất chạy phượt.)

- Mui Ne is in Binch Thuan. It has different colours: White, yellow, red.. và it"s like desert here.

(Mũi Né thuộc Bình Thuận. Nó có không ít Màu sắc khác nhau: White, quà, đỏ .. với tại chỗ này giống hệt như sa mạc.)


2. Complete the sentences, using the words from the box.

(Hoàn thành câu, thực hiện những trường đoản cú vào form.)

desert wonder visit islands remember

1. Ha Long Bay is famous for its beautiful____________.

2. Ha Long Bay is the number one natural____________Viet Nam.

3. A____________ is a large area of l& with very little water

4. ____________lớn bring an umbrella, as it often rains there

5. A lot of people____________Ly Son Islvà in the summer.

Pmùi hương pháp giải:

- desert: sa mạc

- wonder: kỳ quan

- visit: tyêu thích quan

- islands: đảo

- remember: nhớ

Lời giải bỏ ra tiết:

1. islands

2. wonder 

3. desert

4. Remember

5. visit

1. Ha Long Bay is famous for its beautiful islands.

(Vịnh Hạ Long khét tiếng cùng với đa số hòn đảo xinh đẹp.)

2. Ha Long Bay is the number one natural wonder Viet Nam.

Xem thêm: Tải Game Nông Trại Farm Frenzy 4 Full, Farm Frenzy 2

(Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên số một nước ta.)

3. A desert is a large area of l& with very little water.

(Sa mạc là một trong khu đất rộng lớn, tất cả cực kỳ số lượng nước.)

4. Remember to bring an umbrella, as it often rains there.

(Nhớ có theo ô, do nghỉ ngơi kia ttách hay mưa.)

5. A lot of people visit Ly Son Islvà in the summer.

(Rất không ít người dân mang đến thăm đảo Lý Sơn vào ngày hè.)


3. Read the text again. Answer the following questions.

(Đọc lại văn bạn dạng. Trả lời hầu hết câu hỏi sau.)

1. Where is Ha Long Bay?

2. What can you bởi vì at Ha Long Bay?

3. Is there a desert in Mui Ne?

4. Where can you have a picnic in Mui Ne?

5. What is the best time to visit the Mui Ne Sand Dunes?

Lời giải đưa ra tiết:

1. It is in Quang Ninch.

(Vịnh Hạ Long nghỉ ngơi đâu? - Tại Quảng Ninch.)

2. You can enjoy great seafood và join in exciting activities.

(quý khách hoàn toàn có thể làm gì ở vịnh Hạ Long? – cũng có thể trải nghiệm thủy hải sản ngon và tsay mê gia các vận động độc đáo.)

3. No, there isn’t.

(Tại Mũi Né tất cả sa mạc không? – Không có.)

4. By the beach.

(quý khách hàng rất có thể dã ngoại chỗ nào của Mũi Né? – Gần bãi biển.)

5. In early morning or late afternoon.

(Thời điểm phù hợp tốt nhất để tham quan du lịch Đồi cat Mũi Né? – Sáng mau chóng hoặc giờ chiều.)


Speaking

4. Work in pairs. Make notes about one of the places in the reading. You can add your own ideas.

(Làm Việc theo cặp. Ghi chụ về một trong số địa điểm vào bài xích gọi. Em có thể ý kiến của riêng biệt em.)

Ha Long Bay

Mui Ne

- interesting islands

 

- a beautiful places

 

 

Then tell your partner about the place.

(Sau kia nói cho bạn em nghe về địa điểm đó.)

Example:

Ha Long Bay has a lot of interesting islands. It… 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ha Long Bay

Mui Ne

- interesting islands

(những đảo trúc vị)

- many islands và caves

(nhiều hòn đảo và hang động)

- beautiful beaches

(bãi tắm biển xinch đẹp)

- great seafood

(hải sản ngon)

- exciting activities

(những chuyển động thú vị)

- a beautiful places

(những vị trí xinch đẹp)

- amazing landscapes

(cảnh quang đãng giỏi vời)

- different colours

(Màu sắc nhiều dạng)

- like a desert

(giống như sa mạc)

- many activities

(những hoạt động)

Ha Long Bay has a lot of interesting islands. It also has many caves và beautiful beaches. You can enjoy great seafood here and take part in exciting activities.

Xem thêm: Phát Hiện Con Trăn Lớn Nhất Thế Giới, Con Trăn To Nhất Thế Giới

(Vịnh Hạ Long có tương đối nhiều hòn đảo độc đáo. Cũng có tương đối nhiều hang đụng và bãi biển đẹp mắt. quý khách hàng có thể thưởng thức thủy sản ngon cùng ttê mê gia những chuyển động đầy háo hức.)


5. Some foreigns visitor are visiting your city/ town/ area. You are their tour guide. Tell them what they must anf mustn"t vày.

(Một số khác nước ngoài quốc tế đang tới tham quan du lịch thành phố/ thị trấn/ khu em sống. Em là phía dẫn viên du lịch của họ. Nói họ nghe việc gì họ nên có tác dụng và không được làm.)