Too Good To Be True Là Gì

  -  
*

1. “Too good lớn be true” tức thị gì?

“Too good khổng lồ be true” là cụm tự chỉ một Việc tốt tới cả nặng nề tin, hoặc có vẻ như tốt nhất có thể nhưng mà không có thiệt.

Bạn đang xem: Too good to be true là gì

Ex :

- I’m afraid you were quoted the wrong price. I thought it was too good to be true.” (Tôi e rằng chúng ta đã có báo giá sai. Tôi nghĩ rằng nó “thừa tốt để phát triển thành sự thật”!)

- I had to lớn ask them khổng lồ repeat their salary offer because it just seemed too good khổng lồ be true!

 Tôi đang trải nghiệm họ (phía tuyển chọn dụng) lặp lại mức lương chúng ta ý kiến đề xuất do chỉ cần, có lẽ nó “vượt tốt nhằm là sự thật”!

- When we saw some of their results, <…> we thought it was almost too good khổng lồ be true,” Conway told Đài truyền hình BBC Radio Sheffield.

Conway nói với BBC Radio Sheffield: “khi chúng tôi thấy một vài công dụng của mình,<…> Shop chúng tôi nghĩ rằng nó gần như là là “quá tốt nhằm đổi mới sự thật”.

2. Cách thực hiện TOO vào câu

Too thường xuyên đứng trdự trù trường đoản cú (Adjective) và Trạng từ (adverb) để thể hiện tình trạng vượt thừa sự hy vọng ngóng.

2.1 Lúc TOO đứng trước Tính từ (Adjective)

Cấu trúc 1: Điều gì quá… nhằm ai kia thao tác làm việc gì đấy.S + be + Too + Adjective sầu + For Sometoàn thân to lớn bởi vì something.

Xem thêm: Cách Chặn Lời Mời Game Trên Facebook Cực Dễ Dàng, Cách Chặn Lời Mời Chơi Game Facebook

Ví dụ:

+ This shirt is too small for him khổng lồ wear. (for hlặng not for he)

+ This milk is too cold for her to drink. (for her not for she)

Cấu trúc 2: Điều gì/ai kia quá… mang lại câu hỏi gì đấy.S + be + Too + Adjective sầu + For something.

Ví dụ:

+ She is too young for that posision. (Cô ấy thừa tphải chăng mang đến địa điểm kia.)

+ It is too expensive for a bike. (Cái giá thừa mắc cho một cái xe đạp.)

Cấu trúc 3: Điều gì đó quá… khiến ai đó quan yếu làm gìS + be + Too + Adjective sầu + that Somebody can/could not vày something..

Ví dụ:The house is too expensive that I could not buy it. (Ngôi đơn vị vượt đắt khiến tôi bắt buộc mua.)He is too handsome that I could not even look into his eyes. (Anh ấy thừa đẹp mắt trai khiến tôi không đủ can đảm quan sát trực tiếp vào đôi mắt.)

Cấu trúc này thường xuyên nghỉ ngơi dạng bao phủ định cùng cách cần sử dụng như là cùng với kết cấu So + Adjective sầu + that + Clause.

2.2 lúc TOO đứng trước Trạng trường đoản cú (Adverb)

Cấu trúc:1. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + For Somebody toàn thân lớn bởi vì something.

Xem thêm: What Is Sale Mix Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Sales Mix Trong Tiếng Việt

2. S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + that Sometoàn thân can/could not bởi vì something.

Ví dụ: He runs too fast for me to lớn catch up. (Anh ta chạy vượt nkhô nóng đối với tôi nhằm đuổi theo kịp.)He runs too fast that I can not catch up. (Anh ta chạy thừa nkhô cứng khiến tôi bắt buộc đuổi theo kịp.)

Nếu đụng từ bỏ sau nhà ngữ là To Be thì ta đang dùng Too + Adjective sầu, Nếu theo sau nhà ngữ là cồn từ bỏ thường thì ta cần sử dụng Too + Adverb