Trên trời có triệu vì sao

  -  
no2gaxinghiep1): "đất đâu phải có tao với mày yêu tao thì KỆ MẸ MÀY tao ko yêu làm gì đc tao