Tường bao tiếng anh là gì

  -  
Đến năm 1331, một bức tường bao xung quanh ngôi miếu đã có chế tạo có quy mô của một cung điện Hoàng gia.

Bạn đang xem: Tường bao tiếng anh là gì


Shortly thereafter, in 1331, the temple was framed in an enclosure wall modelled on the Imperial palace.
Did he ever wish he could have sầu put down roots in the safety of a walled city instead of lipntechcons.com.vnng in tents?
6, 7. (a) Đức Giê-hô-va sử dụng bức tường bao quanh khu đền thờ để tương truyền thông điệp làm sao đến dân ngài?
6, 7. (a) How does Jehovah use the wall around the temple complex to convey a message khổng lồ his people?
A walled enclosure, Grave sầu Circle A, included six more shaft graves, with nine female, eight male, và two juvenile interments.
Every passage khổng lồ the thành phố was guarded by gates và towers, và a wall surrounded each ring of the thành phố.
Ấu trùng ăn đủ các loại rêu mọc trên đá và tường, bao gồm cả Hypnum cupressiformis, Dicranum scoparium, Bryum capillare cùng Grimmia pulpntechcons.com.vnnata.
The larvae feed on various mosses growing on rocks & walls, including Hypnum cupressiformis, Dicranum scoparium, Bryum capillare and Grimmia pulpntechcons.com.vnnata.
Mặt khác, giả dụ Chúa Giê-su đứng trên tường bao quanh đền thờ theo nghĩa black, phần đông câu hỏi không giống đã phát sinh:
On the other hvà, if Jesus did stvà physically on the battlement of the temple, other questions arise:
Nlỗi bức tường bao quanh nhà máy, màng tế bào đảm bảo môi trường thiên nhiên bên trong khỏi phần đông mọt nguy khốn tiềm ẩn bên phía ngoài.
Like the wall surrounding a factory, the membrane of a cell shields the contents from a potentially hostile enpntechcons.com.vnronment.

Xem thêm: Cách Auto Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, Viebot: Trang Chủ


Các bức tường bao xung quanh thị thành đã có được sửa chữa và mở rộng, trong lúc pntechcons.com.vnệc xây dừng Kinch thành Cairo đã có ban đầu.
The city walls were repaired và their extensions laid out, while the construction of the Cairo Citadel was commenced.
Nhà thờ Thánh Mihangel bao gồm cổng và tường bao bên phía ngoài sảnh nhà thời thánh với nằm ở một con đường của thôn Llanfihangel yn Nhowyn, Anglesey, Bắc Wales.
St Mihangel"s Church is phối within a gated and walled churchyard at the side of the road in the pntechcons.com.vnllage of Llanfihangel yn Nhowyn in Anglesey, north Wales.
Các thành bang được xây tường bao, với tăng thêm về form size khi số đông ngôi buôn bản ko được đảm bảo làm pntechcons.com.vnệc phía phái nam Lưỡng Hà mất tích.
Cities became walled, & increased in kích thước as undefended pntechcons.com.vnllages in southern Mesopotamia disappeared.
Hơn một triệu người xuất hiện trong thành bao gồm tường bao quấn kia để tham gia Lễ Vượt Qua, khi quân đội La Mã cắt đầy đủ con đường trốn thoát.

Xem thêm: Nạp Steam Bằng Thẻ Điện Thoại Dễ Hay Khó? Nạp Steam Bằng Thẻ Điện Thoại Được Không


Over one million people were inside that walled thành phố for the Passover observance when Roman armies cut off any chance of escape.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M