Unlikely Là Gì

  -  

Bên cạnh bí quyết biệt lập Customers với Clients nhưng mà trong ngày hôm qua IELTS TUTOR vẫn hướng dẫn mang lại những em, bây giờ IELTS TUTOR gợi ý thêm các em cách minh bạch UNLIKE, UNLIKELY, ALIKE VÀ LIKE
Bạn đang xem: Unlikely là gì

Xét ví dụ:

She was a small, dainty child, unlượt thích her sister who was large và had big feet. Man"s ability lớn talk makes hlặng unlượt thích any other animal. I really enjoyed the film - it was unlike anything I"d seen before. Tom"s a rather shy child, unlượt thích his younger brother! The village fete went well, unlike the previous year when very few people came.It"s unlượt thích you khổng lồ be quiet - is something wrong?

UNLIKELY cách cần sử dụng giống hệt như LIKELY hay trong nhiều IT IS UNLIKELY THAT mang tức thị KHÔNG THỂ NÀO


Xét ví dụ:

It"s pretty unlikely (that) they"ll turn up now - it"s nearly ten o"cloông chồng.The lack of evidence means that the case is unlikely to go khổng lồ court. The government is unlikely khổng lồ agree to the rebels" demands for independence. Such unpopular legislation is unlikely lớn be introduced before the next election. Let"s face it, our team is most unlikely khổng lồ win. This film is unlikely lớn attract large audiences unless it is given a big push in the media.

Xét ví dụ:

The twins look alike, but they differ in temperament. The film"s message is that rich and poor are alike. As babies, the twins were so alượt thích that I just couldn"t tell them apart.For the first few months the babies looked so alượt thích I couldn"t tell which was which. Our views on politics are very alike.


Xem thêm: Get Bắn Trứng Khủng Long 4+ +, Tải Game Egg Shoot: Bắn Trứng Khủng Long Cực Vui

Cách biệt lập LIKE và AS vào giờ đồng hồ anh, IELTS TUTOR vẫn trả lời các em khôn cùng kĩ rồi, cần nhớ phát âm kĩ để khối hệ thống kiến thức và kỹ năng nhé


LIKE sẽ xét như một giới tự với liên từ, có nghĩa GIỐNG NHƯ Sự khác nhau thân Like với Alượt thích là Like đang đi với 1 noun còn alike thì khôngLike dùng như 1 liên tự hay chạm mặt làm việc câu: Like i said before, 

Xét ví dụ:

He looks lượt thích his brother. She"s very much like her mother (= she is similar in appearance or character). Is Japanese food lượt thích Chinese? I"ve sầu got a sweater just lượt thích that. Her hair was so soft it was lượt thích silk. You"re acting lượt thích a complete idiot! She sings like an angel! Like I said (= as I have sầu already said), I don"t wear perfume. Like most people (= as most people would), I"d prefer lớn have enough money not to lớn work. It feels/seems like (= it seems lớn me) ages since we last spoke. There"s nothing lượt thích a good cup of coffee (= it"s better than anything)!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo áp ra output - Thi không đạt, học lại FREE
Xem thêm: Download Game Bầy Chim Nổi Giận Phiên Bản Robot, Bầy Chim Nổi Giận

*

Almost done…

We just sent you an email. Please cliông xã the liên kết in the gmail lớn confirm your subscription!