Acc lol miễn phí 2023 ❤️ tặng acc lmht free vào được 100

  -  

Bạn vừa mất hay một lý do nào đó mà không vào được acc Liên Minh Huyền Thoại của mình. Bạn vào đúng rồi đó, hiện tại website có tới 30.000 acc Liên Minh dành cho bạn. Tuy nhiên, hàng ngày thì mình chỉ chia sẻ cho bạn khoảng 1000 -2000 acc khác nhau. Acc này có số lượng lớn tướng cho bạn chơi. Có rất nhiều acc liên minh huyền thoại đã full tướng.

Bạn đang xem: Acc lol miễn phí 2023 ❤️ tặng acc lmht free vào được 100

*


Hôm nay, website chia sẻ cho bạn 900 acc Liên Minh Huyền Thoại (LOL ). Bạn vào và trải nghiệm tựa game đầy trí tuệ hiện nay nhé.

Cảnh Báo

Tuần trước, có người dùng phần mềm quét tự động nick liên ninh huyền thoại mình chia sẻ. Dẫn tới chỉ sau 3 phút chia sẻ không còn acc nào trong kho của ngày hôm đó nữa. Tự nhiên có người lợi dụng lấy đi 1500 acc như vậy khiến rất nhiều bạn không có cơ hội nhân được acc liên quân mình chia sẻ nữa. 

Nhằm hạn chế có người dùng phần mềm thì giờ mình để thêm một phần mã để không bị máy tính quét làm mất acc. Để lấy acc bạn hãy Click < VÀO LẤY ACC LOL > và làm theo hướng dẫn lấy acc nhé.

Share Acc Liên Minh Full Tướng

Bạn muốn lấy acc riêng thì hãy click < VÀO LẤY ACC LOL > mình sẽ căn cứ vào ip của mỗi người để gửi 1 acc duy nhất cho 1 người. Hạn chế việc có bạn vào lấy liên tục nhiều acc khiến người khác không lấy được. Nếu đã lấy rồi thì cần tới 2 hôm sau mới có thể vào lấy nhé.

Rank AccNick Liên minhMật Khẩu
acc liên minh full tướngacclienminh95052pntechcons.com.vn21892653
acc liên minh full tướngacclienminh83482pntechcons.com.vn601658172
acc liên minh full tướngacclienminh16423pntechcons.com.vn923412585
acc liên minh full tướngacclienminh27623pntechcons.com.vn290063223
acc liên minh full tướngacclienminh66700pntechcons.com.vn96376080
acc liên minh full tướngacclienminh91388pntechcons.com.vn873345475
acc liên minh full tướngacclienminh15818pntechcons.com.vn720180820
acc liên minh full tướngacclienminh59979pntechcons.com.vn942924383
acc liên minh full tướngacclienminh25970pntechcons.com.vn144863385
acc liên minh full tướngacclienminh96490pntechcons.com.vn144799778
acc liên minh full tướngacclienminh60946pntechcons.com.vn598418206
acc liên minh full tướngacclienminh54244pntechcons.com.vn689973703
acc liên minh full tướngacclienminh82020pntechcons.com.vn369238464
acc liên minh full tướngacclienminh83657pntechcons.com.vn865923356
acc liên minh full tướngacclienminh26275pntechcons.com.vn84545355
acc liên minh full tướngacclienminh27160pntechcons.com.vn429443672
acc liên minh full tướngacclienminh11823pntechcons.com.vn727376856
acc liên minh full tướngacclienminh34402pntechcons.com.vn242544337
acc liên minh full tướngacclienminh41771pntechcons.com.vn627339181
acc liên minh full tướngacclienminh42741pntechcons.com.vn632878630
acc liên minh full tướngacclienminh42108pntechcons.com.vn465183643
acc liên minh full tướngacclienminh66530pntechcons.com.vn333126467
acc liên minh full tướngacclienminh16881pntechcons.com.vn513916843
acc liên minh full tướngacclienminh31389pntechcons.com.vn870084296
acc liên minh full tướngacclienminh10870pntechcons.com.vn653034893
acc liên minh full tướngacclienminh70896pntechcons.com.vn458769980
acc liên minh full tướngacclienminh70271pntechcons.com.vn66399358
acc liên minh full tướngacclienminh67291pntechcons.com.vn846254686
acc liên minh full tướngacclienminh30496pntechcons.com.vn747904292
acc liên minh full tướngacclienminh91903pntechcons.com.vn815382747
acc liên minh full tướngacclienminh34142pntechcons.com.vn536738601
acc liên minh full tướngacclienminh42879pntechcons.com.vn943852756
acc liên minh full tướngacclienminh87876pntechcons.com.vn738071280
acc liên minh full tướngacclienminh80866pntechcons.com.vn732110112
acc liên minh full tướngacclienminh21792pntechcons.com.vn63956052
acc liên minh full tướngacclienminh85473pntechcons.com.vn15431560
acc liên minh full tướngacclienminh62169pntechcons.com.vn754746419
acc liên minh full tướngacclienminh40849pntechcons.com.vn927634429

Share Acc Liên Minh Rank Kim Cương

Bạn muốn lấy acc riêng thì hãy click < VÀO LẤY ACC LOL > mình sẽ căn cứ vào ip của mỗi người để gửi 1 acc duy nhất cho 1 người. Hạn chế việc có bạn vào lấy liên tục nhiều acc khiến người khác không lấy được. Nếu đã lấy rồi thì cần tới 2 hôm sau mới có thể vào lấy nhé.

Rank AccNick Liên minhMật Khẩu
acc liên minh kim cươngacclienminh73986pntechcons.com.vn827434242
acc liên minh kim cươngacclienminh32768pntechcons.com.vn260020228
acc liên minh kim cươngacclienminh88549pntechcons.com.vn520428393
acc liên minh kim cươngacclienminh40947pntechcons.com.vn681228636
acc liên minh kim cươngacclienminh22973pntechcons.com.vn148729094
acc liên minh kim cươngacclienminh58214pntechcons.com.vn645375199
acc liên minh kim cươngacclienminh94149pntechcons.com.vn245261142
acc liên minh kim cươngacclienminh91849pntechcons.com.vn608831961
acc liên minh kim cươngacclienminh62038pntechcons.com.vn261781053
acc liên minh kim cươngacclienminh56268pntechcons.com.vn370114367
acc liên minh kim cươngacclienminh77539pntechcons.com.vn414245475
acc liên minh kim cươngacclienminh68142pntechcons.com.vn512808605
acc liên minh kim cươngacclienminh61428pntechcons.com.vn197338446
acc liên minh kim cươngacclienminh15986pntechcons.com.vn880068919
acc liên minh kim cươngacclienminh29631pntechcons.com.vn931652442
acc liên minh kim cươngacclienminh58961pntechcons.com.vn509126020
acc liên minh kim cươngacclienminh33797pntechcons.com.vn773299589
acc liên minh kim cươngacclienminh50965pntechcons.com.vn320449761
acc liên minh kim cươngacclienminh27558pntechcons.com.vn755821365
acc liên minh kim cươngacclienminh29524pntechcons.com.vn501104801
acc liên minh kim cươngacclienminh40009pntechcons.com.vn39482942
acc liên minh kim cươngacclienminh77154pntechcons.com.vn47244188
acc liên minh kim cươngacclienminh40251pntechcons.com.vn429691303
acc liên minh kim cươngacclienminh98359pntechcons.com.vn443073473
acc liên minh kim cươngacclienminh96739pntechcons.com.vn562346920
acc liên minh kim cươngacclienminh82902pntechcons.com.vn720028119
acc liên minh kim cươngacclienminh31148pntechcons.com.vn96301703
acc liên minh kim cươngacclienminh45174pntechcons.com.vn697817516
acc liên minh kim cươngacclienminh19542pntechcons.com.vn15524984
acc liên minh kim cươngacclienminh82676pntechcons.com.vn811833988
acc liên minh kim cươngacclienminh39632pntechcons.com.vn613423677
acc liên minh kim cươngacclienminh87827pntechcons.com.vn588008545
acc liên minh kim cươngacclienminh78594pntechcons.com.vn923512478
acc liên minh kim cươngacclienminh33032pntechcons.com.vn707847702
acc liên minh kim cươngacclienminh61906pntechcons.com.vn195882697
acc liên minh kim cươngacclienminh60477pntechcons.com.vn387649720
acc liên minh kim cươngacclienminh88165pntechcons.com.vn561624875
acc liên minh kim cươngacclienminh64653pntechcons.com.vn652170623

Share Acc LOL Bạch Kim

Rank AccNick Liên minhMật Khẩu
acc lol bạch kimacclienminh41654pntechcons.com.vn505649201
acc lol bạch kimacclienminh75457pntechcons.com.vn480551411
acc lol bạch kimacclienminh21175pntechcons.com.vn790063984
acc lol bạch kimacclienminh28114pntechcons.com.vn535173248
acc lol bạch kimacclienminh62781pntechcons.com.vn226677422
acc lol bạch kimacclienminh44136pntechcons.com.vn847618391
acc lol bạch kimacclienminh54969pntechcons.com.vn425646603
acc lol bạch kimacclienminh23405pntechcons.com.vn908081433
acc lol bạch kimacclienminh58614pntechcons.com.vn650290152
acc lol bạch kimacclienminh10266pntechcons.com.vn90552047
acc lol bạch kimacclienminh52999pntechcons.com.vn196294021
acc lol bạch kimacclienminh78232pntechcons.com.vn166211408
acc lol bạch kimacclienminh56463pntechcons.com.vn781589603
acc lol bạch kimacclienminh10816pntechcons.com.vn558104266
acc lol bạch kimacclienminh31231pntechcons.com.vn595383042
acc lol bạch kimacclienminh20788pntechcons.com.vn85472596
acc lol bạch kimacclienminh12452pntechcons.com.vn205504909
acc lol bạch kimacclienminh39213pntechcons.com.vn724519468
acc lol bạch kimacclienminh58271pntechcons.com.vn799099890
acc lol bạch kimacclienminh47144pntechcons.com.vn110459615
acc lol bạch kimacclienminh23483pntechcons.com.vn295610406
acc lol bạch kimacclienminh10580pntechcons.com.vn478275154
acc lol bạch kimacclienminh51253pntechcons.com.vn720018658
acc lol bạch kimacclienminh20428pntechcons.com.vn967593845
acc lol bạch kimacclienminh88983pntechcons.com.vn382299736
acc lol bạch kimacclienminh28707pntechcons.com.vn542665818
acc lol bạch kimacclienminh49250pntechcons.com.vn415307839
acc lol bạch kimacclienminh45998pntechcons.com.vn142327580
acc lol bạch kimacclienminh11802pntechcons.com.vn477222391
acc lol bạch kimacclienminh46969pntechcons.com.vn21541546
acc lol bạch kimacclienminh40000pntechcons.com.vn658403757
acc lol bạch kimacclienminh69617pntechcons.com.vn634340801
acc lol bạch kimacclienminh25213pntechcons.com.vn239940715
acc lol bạch kimacclienminh94388pntechcons.com.vn713646686
acc lol bạch kimacclienminh91928pntechcons.com.vn777421478
acc lol bạch kimacclienminh24351pntechcons.com.vn694308133
acc lol bạch kimacclienminh95253pntechcons.com.vn335127102
acc lol bạch kimacclienminh99025pntechcons.com.vn433202179

Acc Liên Minh Vip Rank Vàng

Bạn muốn lấy acc riêng thì hãy click < VÀO LẤY ACC LOL > mình sẽ căn cứ vào ip của mỗi người để gửi 1 acc duy nhất cho 1 người. Hạn chế việc có bạn vào lấy liên tục nhiều acc khiến người khác không lấy được. Nếu đã lấy rồi thì cần tới 2 hôm sau mới có thể vào lấy nhé.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Và Cách Lên Đồ Jayce Solo Top Mùa 8 Mới Nhất

Rank AccNick Liên minhMật Khẩu
acc lol rank vàngacclienminh21391pntechcons.com.vn776924112
acc lol rank vàngacclienminh61788pntechcons.com.vn751423095
acc lol rank vàngacclienminh13635pntechcons.com.vn839550962
acc lol rank vàngacclienminh73895pntechcons.com.vn157090360
acc lol rank vàngacclienminh70357pntechcons.com.vn50652613
acc lol rank vàngacclienminh66851pntechcons.com.vn397495388
acc lol rank vàngacclienminh29486pntechcons.com.vn922124401
acc lol rank vàngacclienminh18068pntechcons.com.vn655608381
acc lol rank vàngacclienminh25098pntechcons.com.vn569906881
acc lol rank vàngacclienminh40122pntechcons.com.vn229510179
acc lol rank vàngacclienminh17228pntechcons.com.vn451757341
acc lol rank vàngacclienminh81194pntechcons.com.vn618570951
acc lol rank vàngacclienminh82085pntechcons.com.vn920269656
acc lol rank vàngacclienminh30663pntechcons.com.vn10078740
acc lol rank vàngacclienminh28998pntechcons.com.vn457275064
acc lol rank vàngacclienminh90690pntechcons.com.vn48667762
acc lol rank vàngacclienminh65648pntechcons.com.vn993504298
acc lol rank vàngacclienminh41435pntechcons.com.vn723702932
acc lol rank vàngacclienminh74219pntechcons.com.vn947182793
acc lol rank vàngacclienminh90870pntechcons.com.vn645799849
acc lol rank vàngacclienminh15985pntechcons.com.vn119339629
acc lol rank vàngacclienminh71740pntechcons.com.vn775432866
acc lol rank vàngacclienminh25198pntechcons.com.vn871092596
acc lol rank vàngacclienminh96742pntechcons.com.vn162357957
acc lol rank vàngacclienminh18412pntechcons.com.vn398040829
acc lol rank vàngacclienminh74447pntechcons.com.vn789721869
acc lol rank vàngacclienminh54679pntechcons.com.vn304030929
acc lol rank vàngacclienminh24228pntechcons.com.vn396845500
acc lol rank vàngacclienminh53635pntechcons.com.vn163645046
acc lol rank vàngacclienminh41973pntechcons.com.vn607283844
acc lol rank vàngacclienminh47424pntechcons.com.vn424752186
acc lol rank vàngacclienminh61897pntechcons.com.vn118798148
acc lol rank vàngacclienminh79047pntechcons.com.vn300774893
acc lol rank vàngacclienminh53536pntechcons.com.vn78666099
acc lol rank vàngacclienminh12978pntechcons.com.vn144304293
acc lol rank vàngacclienminh25613pntechcons.com.vn188840831
acc lol rank vàngacclienminh84283pntechcons.com.vn478992004
acc lol rank vàngacclienminh62758pntechcons.com.vn849200570

Share Acc LOL Full Skin

Tập hợp nhiều loại tài khoản khác nhau. Chủ yếu là có nhiều tướng bên trong. Ít nhất khoảng 30 tướng đến full tướng khác nhau.

Bạn muốn lấy acc riêng thì hãy click < VÀO LẤY ACC LOL > mình sẽ căn cứ vào ip của mỗi người để gửi 1 acc duy nhất cho 1 người. Hạn chế việc có bạn vào lấy liên tục nhiều acc khiến người khác không lấy được. Nếu đã lấy rồi thì cần tới 2 hôm sau mới có thể vào lấy nhé.

Rank AccNick Liên minhMật Khẩu
acc lol full skinacclienminh66550pntechcons.com.vn347539368
acc lol full skinacclienminh12698pntechcons.com.vn881073281
acc lol full skinacclienminh69005pntechcons.com.vn303888787
acc lol full skinacclienminh57783pntechcons.com.vn740120565
acc lol full skinacclienminh19384pntechcons.com.vn606233660
acc lol full skinacclienminh21525pntechcons.com.vn748951294
acc lol full skinacclienminh91460pntechcons.com.vn543345838
acc lol full skinacclienminh74224pntechcons.com.vn236388142
acc lol full skinacclienminh74306pntechcons.com.vn91768452
acc lol full skinacclienminh98860pntechcons.com.vn700587675
acc lol full skinacclienminh23538pntechcons.com.vn868002416
acc lol full skinacclienminh32214pntechcons.com.vn489834832
acc lol full skinacclienminh30894pntechcons.com.vn722718133
acc lol full skinacclienminh58161pntechcons.com.vn676469963
acc lol full skinacclienminh74139pntechcons.com.vn103397554
acc lol full skinacclienminh20869pntechcons.com.vn215114744
acc lol full skinacclienminh37608pntechcons.com.vn70056693
acc lol full skinacclienminh16932pntechcons.com.vn617111016
acc lol full skinacclienminh82958pntechcons.com.vn726236050
acc lol full skinacclienminh37740pntechcons.com.vn744562127
acc lol full skinacclienminh83865pntechcons.com.vn701405236
acc lol full skinacclienminh95872pntechcons.com.vn664228481
acc lol full skinacclienminh17952pntechcons.com.vn883772355
acc lol full skinacclienminh33127pntechcons.com.vn168564164
acc lol full skinacclienminh77036pntechcons.com.vn437460776
acc lol full skinacclienminh58775pntechcons.com.vn882753710
acc lol full skinacclienminh26605pntechcons.com.vn597811337
acc lol full skinacclienminh27340pntechcons.com.vn347853563
acc lol full skinacclienminh98864pntechcons.com.vn803528615
acc lol full skinacclienminh57556pntechcons.com.vn882380085
acc lol full skinacclienminh86742pntechcons.com.vn597567793
acc lol full skinacclienminh34093pntechcons.com.vn672178932
acc lol full skinacclienminh85933pntechcons.com.vn875572399
acc lol full skinacclienminh36617pntechcons.com.vn434551596
acc lol full skinacclienminh35809pntechcons.com.vn657653103
acc lol full skinacclienminh20358pntechcons.com.vn161196414
acc lol full skinacclienminh65497pntechcons.com.vn922218615
acc lol full skinacclienminh36615pntechcons.com.vn279216055

acc liên minh free trắng thông tin

Bạn muốn lấy acc riêng thì hãy click < VÀO LẤY ACC LOL > mình sẽ căn cứ vào ip của mỗi người để gửi 1 acc duy nhất cho 1 người. Hạn chế việc có bạn vào lấy liên tục nhiều acc khiến người khác không lấy được. Nếu đã lấy rồi thì cần tới 2 hôm sau mới có thể vào lấy nhé.

Rank AccNick Liên minhMật Khẩu
acc lol trắng thông tinacclienminh32780pntechcons.com.vn295653809
acc lol trắng thông tinacclienminh99041pntechcons.com.vn671777403
acc lol trắng thông tinacclienminh81806pntechcons.com.vn470263163
acc lol trắng thông tinacclienminh20217pntechcons.com.vn247709912
acc lol trắng thông tinacclienminh14629pntechcons.com.vn680891718
acc lol trắng thông tinacclienminh73674pntechcons.com.vn88614906
acc lol trắng thông tinacclienminh31859pntechcons.com.vn609965705
acc lol trắng thông tinacclienminh49047pntechcons.com.vn286621005
acc lol trắng thông tinacclienminh57725pntechcons.com.vn807086528
acc lol trắng thông tinacclienminh28447pntechcons.com.vn721558991
acc lol trắng thông tinacclienminh99637pntechcons.com.vn114602292
acc lol trắng thông tinacclienminh85118pntechcons.com.vn104818941
acc lol trắng thông tinacclienminh99366pntechcons.com.vn326049224
acc lol trắng thông tinacclienminh93776pntechcons.com.vn893426019
acc lol trắng thông tinacclienminh99662pntechcons.com.vn183173208
acc lol trắng thông tinacclienminh34539pntechcons.com.vn591786204
acc lol trắng thông tinacclienminh56299pntechcons.com.vn48433322
acc lol trắng thông tinacclienminh15843pntechcons.com.vn876930732
acc lol trắng thông tinacclienminh90494pntechcons.com.vn411933348
acc lol trắng thông tinacclienminh87656pntechcons.com.vn139739043
acc lol trắng thông tinacclienminh33826pntechcons.com.vn336968636
acc lol trắng thông tinacclienminh29291pntechcons.com.vn464945157
acc lol trắng thông tinacclienminh28819pntechcons.com.vn367588912
acc lol trắng thông tinacclienminh77661pntechcons.com.vn995884166
acc lol trắng thông tinacclienminh43422pntechcons.com.vn987473812
acc lol trắng thông tinacclienminh30891pntechcons.com.vn155782089
acc lol trắng thông tinacclienminh49422pntechcons.com.vn843371688
acc lol trắng thông tinacclienminh77962pntechcons.com.vn598560183
acc lol trắng thông tinacclienminh78037pntechcons.com.vn470733345
acc lol trắng thông tinacclienminh15226pntechcons.com.vn490230925
acc lol trắng thông tinacclienminh88788pntechcons.com.vn62763378
acc lol trắng thông tinacclienminh58792pntechcons.com.vn207661176
acc lol trắng thông tinacclienminh91255pntechcons.com.vn331626488
acc lol trắng thông tinacclienminh18046pntechcons.com.vn221904193
acc lol trắng thông tinacclienminh78120pntechcons.com.vn356458755
acc lol trắng thông tinacclienminh26616pntechcons.com.vn415451866
acc lol trắng thông tinacclienminh82481pntechcons.com.vn738426250
acc lol trắng thông tinacclienminh61465pntechcons.com.vn425658156

Acc liên minh tốc chiến

Bạn muốn lấy acc riêng thì hãy click < VÀO LẤY ACC LOL > mình sẽ căn cứ vào ip của mỗi người để gửi 1 acc duy nhất cho 1 người. Hạn chế việc có bạn vào lấy liên tục nhiều acc khiến người khác không lấy được. Nếu đã lấy rồi thì cần tới 2 hôm sau mới có thể vào lấy nhé.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Cài Đặt Game Dragon City Cho Máy Tính Bằng Bluestacks

Rank AccNick Liên minhMật Khẩu
acc lol tốc chiếnacclienminh89722pntechcons.com.vn890835434
acc lol tốc chiếnacclienminh96862pntechcons.com.vn63352140
acc lol tốc chiếnacclienminh53915pntechcons.com.vn694236662
acc lol tốc chiếnacclienminh65657pntechcons.com.vn412794828
acc lol tốc chiếnacclienminh54439pntechcons.com.vn178706815
acc lol tốc chiếnacclienminh47476pntechcons.com.vn457840590
acc lol tốc chiếnacclienminh16404pntechcons.com.vn46962920
acc lol tốc chiếnacclienminh92388pntechcons.com.vn749024821
acc lol tốc chiếnacclienminh11935pntechcons.com.vn886155561
acc lol tốc chiếnacclienminh67565pntechcons.com.vn149945365
acc lol tốc chiếnacclienminh93117pntechcons.com.vn217303085
acc lol tốc chiếnacclienminh23135pntechcons.com.vn645111496
acc lol tốc chiếnacclienminh93664pntechcons.com.vn14617833
acc lol tốc chiếnacclienminh22492pntechcons.com.vn515909302
acc lol tốc chiếnacclienminh99511pntechcons.com.vn885446594
acc lol tốc chiếnacclienminh75310pntechcons.com.vn435424914
acc lol tốc chiếnacclienminh73319pntechcons.com.vn447708515
acc lol tốc chiếnacclienminh13896pntechcons.com.vn990067922
acc lol tốc chiếnacclienminh73551pntechcons.com.vn970423765
acc lol tốc chiếnacclienminh29987pntechcons.com.vn195603763
acc lol tốc chiếnacclienminh73763pntechcons.com.vn627042304
acc lol tốc chiếnacclienminh38728pntechcons.com.vn698320922
acc lol tốc chiếnacclienminh13672pntechcons.com.vn653234001
acc lol tốc chiếnacclienminh91036pntechcons.com.vn77116177
acc lol tốc chiếnacclienminh45022pntechcons.com.vn441210132
acc lol tốc chiếnacclienminh64840pntechcons.com.vn820269851
acc lol tốc chiếnacclienminh28873pntechcons.com.vn571813534
acc lol tốc chiếnacclienminh43279pntechcons.com.vn887231969
acc lol tốc chiếnacclienminh36404pntechcons.com.vn936444322
acc lol tốc chiếnacclienminh43800pntechcons.com.vn659015510
acc lol tốc chiếnacclienminh37993pntechcons.com.vn396034377
acc lol tốc chiếnacclienminh51570pntechcons.com.vn624460471
acc lol tốc chiếnacclienminh33818pntechcons.com.vn203339911
acc lol tốc chiếnacclienminh56151pntechcons.com.vn126429795
acc lol tốc chiếnacclienminh25076pntechcons.com.vn605916212
acc lol tốc chiếnacclienminh11367pntechcons.com.vn240885525
acc lol tốc chiếnacclienminh54090pntechcons.com.vn445140309
acc lol tốc chiếnacclienminh95706pntechcons.com.vn782231301

Tặng Thẻ Nạp Miễn Phí

Bạn dự định nạp tiền mua trang phục hay mua tướng mình yêu thích. Webstie chia sẻ thẻ game 20K – 500K. Có đầy đủ các loại thẻ như thẻ garena, thẻ điện thoại và các loại thẻ game khác trên thị trường. Để lấy được thẻ bạn hãy click < THẺ CÀO MIỄN PHÍ > sau đó làm theo hướng dẫn để lấy thẻ nhé.